3.5.2024 - Záchrna osob - AED - Čermná nad Orlicí

3.5.2024 - Záchrna osob - AED - Čermná nad Orlicí