25.1.2024 - Záchrana osob - AED - Zdelov

25.1.2024 - Záchrana osob - AED - Zdelov