29.10.2023 - Záchrana osob - AED - Čermná nad Orlicí

29.10.2023 - Záchrana osob - AED - Čermná nad Orlicí