24.3.2021 - Záchrana osob - AED

24.3.2021 - Záchrana osob - AED