Historie a současnost hasičské stanice v Borohrádku

 

Rok 1910

 Sbor dobrovolných hasičů sídlil od roku 1910 v budově v ulici TGM ,do roku 1953. V tomto roce bylo rozhodnuto , o přestěhování SDH z nevyhovující budovy do jiné. Obec hledá vhodnou budovu. Pro tyto potřeby zakoupila obec budovu s Č.P.  572 v ulici Husova.

Rok 1954

 Přestěhování sboru do nové budovy v ulici Husova 572 do objektu,který byl upraven pro potřeby sboru.V tuto dobu zde byla jedna garáž pro vozidlo a zasedací místnost pro potřeby SDH.

 

Rok 1985

Stávající objekt stanice prošel  rozsáhlou rekonstrukcí a přístavbou. Původní objekt stávající se z dvou garáží a staré zasedací místnosti byl  zrekonstruován , dostavěna byla nová zasedací místnost, kuchyň, sociální zařízení a dvě nové garáže pro umístění dvou CAS .Kolem stanice byli provedeny úpravy komunikací a zeleně.

 

Rok 2009

Stávající plechová vrata byla vyměněna za nová moderní výjezdová vrata na elektrický pohon.Stará vrata již nesplnovala požadavky na bezpečný výjezd vozidel. Tyto vrata jsou ovládány z každého zásahového vozu.

Od roku 1985 je tato úprava první částí rekonstrukce a zdokonalení naší stanice. Postupem času provedeme rekonstrukcu částí stanice s ohledem na poskytnuté finanční prostředky a možnosti členů JSDH. Všechny úpravy jsme schopni svépomocí zrealizovat a tím i ušetřit nemalou částku z rozpočtu našeho zřizovatele.


Rok 2012

Provedena oprava omítek a vymalování všech garážových stání.Pro potřeby JSDH byli vytvořeny průchody do všech garáží z chodby stanice a provedena přestavba skladu na dílnu pro drobné opravy techniky. Celou upravu provedli členové jednotky svépomocí ve svém volném čase.

                

 

Rok 2013

V tomto roce je byla provedena rekonstrukce garážových stání č.2 a 3 ,při kterých došlo k úplnému odstranění stávajících betonů, výměnou za nové a montáží sádrokartonového zatepleného stropu do kterého je zabudován systém odsávání výfukových spalin.

Z důvodu přibývajících krádeží v hasičských zbrojnicích došlo k  montáž zabezpečovacího zařízení se systémem kontroly stanice přes SMS bránu.  Tento systém odesílá informace o stavu

napájení stanice a stavu vozidel jednotlivým členům JSDH , kteří při poruše mohou ihned problém řešit.

Od 10.října do 9.listopadu proběhla na Borohradecké stanice plánovaná výměna oken a dveří. Původní okna a venkovní dveře byly po letech vyměněna za plastová, z důvodu ztráty své funkčnosti a snížení energetické náročnosti stanice.Původní okna již nešla otvírat. Plastová okna, která je nahradila mají daleko větší izolační schopnosti K-1,1 a jsou plně funkční. Na opravách členové jednotky odpracovali mnoho hodin ve svém volném čase.


 

Rok 2014

Dnešním dnem 8.3.2014 byla započata další etapa rekonstrukce stanice v Borohrádku.

Tato rekonstrukce řeší nevyhovující stav sociálního zázemí - ucpané a rozpadající se potrubí, které je v provozu od dostavby stanice v roce 1985 .

Rekonsrukce proběhla  svépomocí  členy JSDH za finanční podpory  města Borohrádek, které tuto přestavbu financovalo.Touto přestavbou jsme získali kvalitní a funkční sociální zázemí  vyhovující dnešním trendům a požadavkům jednotky.

  Veškeré práce provedli členové jednotky svépomocí ve svém osobním volnu, přestavba trvala cca 3 měsíce.


 Veškeré práce na stanici a hasičské technice provádí členové jednotky svépomoci ve svém osobním volnu, bez nároku na mzdu a tím ušetří nemalou finanční částku z rozpočtu města.