Historie a současnost hasičské stanice v Borohrádku

 

Rok 1910

 Sbor dobrovolných hasičů sídlil od roku 1910 v budově v ulici TGM ,do roku 1953. V tomto roce bylo rozhodnuto , o přestěhování SDH z nevyhovující budovy do jiné. Obec hledá vhodnou budovu. Pro tyto potřeby zakoupila obec budovu s Č.P.  572 v ulici Husova.

Rok 1954

 Přestěhování sboru do nové budovy v ulici Husova 572 do objektu,který byl upraven pro potřeby sboru.V tuto dobu zde byla jedna garáž pro vozidlo a zasedací místnost pro potřeby SDH.

 

Rok 1985

Stávající objekt stanice prošel  rozsáhlou rekonstrukcí a přístavbou. Původní objekt stávající se z dvou garáží a staré zasedací místnosti byl  zrekonstruován , dostavěna byla nová zasedací místnost, kuchyň, sociální zařízení a dvě nové garáže pro umístění dvou CAS .Kolem stanice byli provedeny úpravy komunikací a zeleně.

 

Rok 2009

Stávající plechová vrata byla vyměněna za nová moderní výjezdová vrata na elektrický pohon.Stará vrata již nesplnovala požadavky na bezpečný výjezd vozidel. Tyto vrata jsou ovládány z každého zásahového vozu.

Od roku 1985 je tato úprava první částí rekonstrukce a zdokonalení naší stanice. Postupem času provedeme rekonstrukcu částí stanice s ohledem na poskytnuté finanční prostředky a možnosti členů JSDH. Všechny úpravy jsme schopni svépomocí zrealizovat a tím i ušetřit nemalou částku z rozpočtu našeho zřizovatele.

 

Rok 2012

Provedena oprava omítek a vymalování všech garážových stání.Pro potřeby JSDH byli vytvořeny průchody do všech garáží z chodby stanice a provedena přestavba skladu na dílnu pro drobné opravy techniky. Celou upravu provedli členové jednotky svépomocí ve svém volném čase.

                

 

Rok 2013

V tomto roce je byla provedena rekonstrukce garážových stání č.2 a 3 ,při kterých došlo k úplnému odstranění stávajících betonů, výměnou za nové a montáží sádrokartonového zatepleného stropu do kterého je zabudován systém odsávání výfukových spalin.

Z důvodu přibývajících krádeží v hasičských zbrojnicích došlo k  montáž zabezpečovacího zařízení se systémem kontroly stanice přes SMS bránu.  Tento systém odesílá informace o stavu

napájení stanice a stavu vozidel jednotlivým členům JSDH , kteří při poruše mohou ihned problém řešit.

Od 10.října do 9.listopadu proběhla na Borohradecké stanice plánovaná výměna oken a dveří. Původní okna a venkovní dveře byly po letech vyměněna za plastová, z důvodu ztráty své funkčnosti a snížení energetické náročnosti stanice.Původní okna již nešla otvírat. Plastová okna, která je nahradila mají daleko větší izolační schopnosti K-1,1 a jsou plně funkční. Na opravách členové jednotky odpracovali mnoho hodin ve svém volném čase.

 

 

Rok 2014

Dnešním dnem 8.3.2014 byla započata další etapa rekonstrukce stanice v Borohrádku.

Tato rekonstrukce řeší nevyhovující stav sociálního zázemí - ucpané a rozpadající se potrubí, které je v provozu od dostavby stanice v roce 1985 .

Rekonsrukce proběhla  svépomocí  členy JSDH za finanční podpory  města Borohrádek, které tuto přestavbu financovalo.Touto přestavbou jsme získali kvalitní a funkční sociální zázemí  vyhovující dnešním trendům a požadavkům jednotky.

  Veškeré práce provedli členové jednotky svépomocí ve svém osobním volnu, přestavba trvala cca 3 měsíce.

 

 

 

 

Veškeré práce na stanici a hasičské technice provádí členové jednotky svépomoci ve svém osobním volnu, bez nároku na mzdu a tím ušetří nemalou finanční částku z rozpočtu města.

 

 

Rok 2020

 

 

Zásadní proměnou prošla v uplynulých měsících budova hasičské zbrojnice v Borohrádku.

S ohledem na chystanou spolupráci naší jednotky a společností Serafin Campestrini s.r.o. se sídlem v Borohrádku na zajištění požární bezpečnosti výrobního závodu a s tím i spojeným nárůstem technického vybavení jsme se v září 2019 započali poslední etapu rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Již v minulých letech byla na budově provedena výměna vrat za sekční, výměna oken a rekonstrukce sociálního zázemí

1. 9. 2019 byly započaty bourací práce a rekonstrukce dvou garážových stání č. 1 a č. 2 v levé části budovy, kde byly vyměněny původní již nevyhovující podlahy, provedeno snížení a zateplení stropů, výměna již nevyhovující elektroinstalace a montáž dvou nových výjezdových sekčních vrat s elektrickým pohonem. U garážového stání č.3 došlo ke zvětšení otvoru a montáž nových vrat, z důvodu přestěhování CAS 20 do těchto prostor.

Ostatní garážové stání prošli částečnou rekonstrukcí elektroinstalace, nátěrem podlah a výmalbou. V garážovém stání č.6 byl nainstalován dílenský stůl a vybavena dílna pro drobné opravy a údržbu vozidel.

Opláštění budovy prošlo celkovou rekonstrukcí a zateplením, vyměněna byla elektroinstalace vně budovy s montáží nového led osvětlení prostoru okolo budovy, a elektro výzbroj rozvaděčů.

Celkovou proměnou prošla i technologie budovy. V garážových stáních byl nainstalován rozvod stlačeného vzduchu a rozvod dobíjení akumulátorů ve vozidlech. Nově bylo nainstalováno odsávání výfukových zplodin od všech vozidel, které je spouštěno buď manuálně v prostoru vrat, nebo při vyhlášení poplachu automaticky. Doplněno bylo nouzové osvětlení v prostoru garáží, šatny a chodeb.

Nově byla provedena po celé budově instalace rozhlasového zařízení pro poslech rádia, radiostanice a při vyhlášeném poplachu informace ze zařízení FIREPORT. Toto zařízení automaticky na určenou dobu ovládá osvětlení vně i venku budovy a ovládá odtah zplodin od vozidel.

Část informací o stavu budovy – elektro napájení budovy, tlaku v rozvodu stlačeného vzduchu, zajištění objektu a kamerový systém jsou přenášeny na mobilní telefony vybraných členů jednotky.

V prostoru za hasičskou zbrojnicí bylo vybudováno workoutové hřiště a posezení.

Takto zrekonstruovaná hasičská zbrojnice a její okolí vyhovuje našim požadavkům na umístění techniky, požárního materiálu, kterou jednotka v tuto chvíli disponuje a je připravena na chystané změny, které nás do konce tohoto roku ještě čekají.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice probíhala svépomocí a provedla ji část členů JSDH Borohrádek ve svém osobním volnu bez nároku na odměnu. Celkem bylo na rekonstrukci odpracováno 3215 hodin během devíti měsíců.

Na financování a zajištění materiálu se podílelo Město Borohrádek částkou 150 000Kč, společnost Serafin Campestrini – SECA částkou 150 000Kč na nákup sekčních vrat, stavebniny PCP Stavex Skuteč sponzorský dar ve formě stavebního materiálu, firma Stavíme kvalitně Jaroslav Honzík Borohrádek s jeho spolupracovníky, kteří zhotovili fasádu na celém objektu zdarma a někteří členové JSDH Borohrádek.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, bez kterých tento projekt neuskutečnil.