Zásahy za rok 2021

21.10.2021 - Požár komínového tělesa - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru komínového tělesa do ulice  Švermova. Průzkumem bylo zjištěno zahoření komínového tělesa, u kterého již nedocházelo při příjezdu hasičů k plamennému hoření. Hasiči ihned odstavili topidlo a za pomoci nastavovacího žebříku se dostali ke...

21.10.2021 - Požár lesní hrabanky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému požáru lesní hrabanky v Borohrádku ve směru na Horní Jelení. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu provedeným průzkumem zjištěno několik ohnisek požáru po pálení klestí. Hasiči za pomoci jednoho proudu C a  ženijního nářadí...

13.10.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu č.1 Jednotka vyjela do ulice 5 Května k odtažení dodávkového vozidla mimo komunikaci. Vozidlo bylo po dopravní nehodě poškozeno, nepojízdné a bránilo provozu na silnici 1/36. Popis zásahu č.2 Jednotka zasahovala u nahlášeného nouzového otevření dveří u bytu v seniorském centru v...

10.10.2021 - Nouzové otevření dveří - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nouzovému otevření bytu v bytovém domě. Rodinný příslušníci se nemohli delší dobu dozvonit na majitelku bytu. Hasiči provedli nouzové otevření okna a následně otevření vchodových dveří. Majitelce poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu ZZS pomohli posádce s...

10.10.2021 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla na komunikaci v obci Čermná nad Orlicí. Po příjezdu naší jednotky na místě zasahovala hlídka policie ČR, havarované vozidlo bylo již naloženo na odtahový vůz. Hasiči po dohodě s PČR provedli úklid vozovky po nehodě a...

6.10.2021 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a jednoho nákladního na komunikaci používanou v této době jako objízdnou trasu ve směru na Holice. Po příjezdu na místo zásahu hasiči průzkumem zjistili, že se jedná o střet osobního vozidla s nákladním, po...

4.10.2021 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Jednotka vyjela na výzvu KOPIS k nahlášenému úniku nebezpečných látek u železničního podjezdu na komunikaci 1/36 v Borohrádku. Na místě průzkumem zjištěn únik motorové nafty z nádrže nákladního vozidla, u kterého došlo při průjezdu vyfrézovaným místem k proražení nádrže o víko kanálu. Hasiči...

24.9.2021 - Dopravní nehoda - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě traktoru s vlekem na komunikaci I/36 mezi Borohrádkem a Česticemi. Po příjezdu naší jednotky na místo průzkumem zjištěna nehoda traktoru s vlekem a jednoho nákladního vozidla, které již na místě nebylo. Hasiči zajistili...

17.9.2021 - Technická pomoc - Bororhádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k nouzovému otevření bytu v bytovém domě v ulici Nádražní. Obyvatelé domu se nemohli delší dobu dobouchat na jednoho nájemníka. Hasiči provedli nouzové otevření bytových dveří, nájemníka zde nalezli nezraněného v pořádku. Hasiči místo předali PČR...

17.9.2021 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla a jednoho nákladního vozidla na komunikaci používanou v této době jako objízdnou trasu ve směru na Holice. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěn čelní střed dvou vozidel, nákladního s osobním. Na...

16.9.2021 - Čištění komunikace - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela  na žádost starosty obce k čištění a zkoušce odvodnění nové komunikace v ulici TGM v Borohrádku. Hasiči provedli oplach vozovky asanační lištou na vozidle CAS 32.   Datum: 16.9.2021 Místo události: Borohrádek Typ zásahu:  ZOČ - Technická...

13.9.2021 - Dopravní nehoda nákladního vozidla - Kostelecké Horky

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě tahače s návěsem převážející písek, který havaroval na bok do příkopu v lesním useku komunikace ve směru na Kostelecké Horky. Hasiči po příjezdu na místo zajistili vozidlo proti požáru, začali jímat unikající provozní kapaliny a poškozenou...

6.9.2021 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě na komunikaci 1/36. Havaroval zde tahač Scania s podvalníkem, na kterém převážel nakladač, ten narazil ramenem do mostní konstrukce. Hasiči zajistili místo události a zlikvidovali únik provozních kapalin. Při nehodě nebyl nikdo...

31.8.2021 - Únik nebezpečných látek - Albrechtice nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela  k nahlášenému úniku nebezpečných látek na komunikaci do obce Albrechtice nad Orlicí.   Datum: 31.8.2021 Místo události: Albrechtice nad Orlicí Typ zásahu:  Únik nebezpečných látek Vyhlášení poplachu:  08:05 Výjezd na místo zásahu: ...

16.8.2021 - 2x Technická pomoc

Popis zásahu č.1 Jednotka vyjela do Šachova k likvidaci sršního hnízda v podhledu rodinného domu. Majitelka domu byla alergik. Popis zásahu č.2 Jednotka přejela k druhé události do ulice Zámlyní, kde zlikvidovala vosí hnízdo na veřejném prostranství sběrného dvoru.     Datum:...

16.8.2021 - Dopravní nehoda + Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu č.1 Jednotka vyjela do ulice 5 Května k odtažení dodávkového vozidla mimo komunikaci. Vozidlo bylo po dopravní nehodě poškozeno, nepojízdné a bránilo provozu na silnici 1/36. Popis zásahu č.2 Jednotka zasahovala u nahlášeného nouzového otevření dveří u bytu v seniorském centru v...

14.8.2021 - Požár lesní hrabanky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému požáru lesní hrabanky v Borohrádku ve směru na Horní Jelení. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu provedeným průzkumem zjištěn požár v prostoru lesa na rozloze 3x8 m, hasiči nasadili jeden proud C a za pomoci  ženijního nářadí...

4.8.2021 - Technická pomoc - monitoring objektu - Borohrádek EPS

Popis zásahu: Jednotka vyjela do firmy SECA Campestrini v Borohrádku k sepnutí čidla EPS a následnému spuštění SHZ systému. Hasiči provedli kontrolu objektu a celého systému SHZ.   Datum: 4.8.2021 Místo události: Borohrádek Typ zásahu:  Technická pomoc - EPS Vyhlášení poplachu:...

4.8.2021 - Požár kůlny - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému požáru řadového domu do obce Žďár nad Orlicí. Naše jednotka vyjela se dvěmi CAS a AZ 30, ihned po příjezdu a provedeném průzkumu hasiči zjistili, že hoří část střechy nad kůlnou s uskladněným senem. Ihned byl nasazen jeden vysokotlaký...

2.8.2021 - Taktické cvičení - SECA Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do firmy SECA Campestrini v Borohrádku  k taktickému cvičení - Požár výrobní haly - sepnutí čidel EPS   Datum: 2.8.2021 Místo události: Borohrádek Typ zásahu:  Požár - Taktické cvičení Vyhlášení poplachu:   - - - - Výjezd na...

25.7.2021 - Požár bytu - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru bytu do ulice Havlíčkova.Na tísňovou linku se obrátil oznamovatel s tím, že došlo k požáru stropu v rodinném domě. Požár se podařilo uhasit před příjezdem jednotek, přítomnost dalších skrytých ohnisek vyloučili hasiči po průzkumu pomocí...

22.7.2021 - Požár bytu - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru bytu v bytovém domě do ulice Družstevní. Hasiči po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistili, že se jedná o zahoření elektrické instalace na připojení na sporáku v kuchyni. Hasiči provedli odpojení elektrické instalace a odvětrání...

21.7.2021 - Transport pacienta - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS. Hasiči na místě pomohli s transportem muže po úrazu dolní končetiny do sanitního vozu. Hasiči po dobu zásahu na místě řídili provoz kyvadlově.   Datum: 21.7.2021 Místo události: Borohrádek Typ zásahu:  Technická pomoc - Transport...

15.7.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému pádu stromu na objízdné trase v Borohrádku. Jednalo se o vyvrácený vzrostlý strom, který spadl přes celou šíři vozovky a most využívané jako objízdnou trasu kvůli rekonstrukci vozovky ve směru na Čermnou nad Orlicí. Hasiči na místě strom rozřezali,...

10.7.2021 - Únik nebezpečných látek - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela  k nahlášenému úniku nebezpečných látek na komunikaci I/36 v katastru obce Čestice. Po příjezdu jednotky na místo a provedeným průzkumem zjištěn únik oleje po technické závadě na motocyklu. Hasiči provedli zasypání oleje v celé délce sorbentem a uklizení...

9.7.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému pádu stromu na vozidla v objektu dočasného složiště vozidel Škoda v Borohrádku. Jednalo  se o pád dvou vzrostlých stromů na pět nových vozidel Škoda Superb. Hasiči provedli zadokumentování celé události a následné šetrné rozřezání a odstranění...

9.7.2021 - Technická pomoc - kostelec nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému stromu přes komunikaci ze Zdelova  směrem na Kostelec nad Orlicí. Hasiči na místě strom rozřezali, komunikaci zprůjezdnili. Po cestě zpět na základnu pokáceli menší strom nakloněný nad vozovkou a uklidili velké větve napadané na...

8.7.2021 - 4x Technická pomoc - Borohrádek a okolí

Popis zásahu: Jednotka vyjela 8.7.2021 ve 21:28 na žádost KOPIS po noční bouřce ke spadlému stromu na křížovatce v Čermné nad Orlicí místní části Čičová. V průběhu noci jsme zasahovali na celkem sedmi místech v okolí Borohrádku, Čermné nad Orlicí,Čičové, Korunky a Kosteleckých Horek....

7.7.2021 - Dopravní nehoda - Zdelov - Kostelec nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě v lesním úseku komunikace  ve směru ze Zdelova  do Kostelce nad Orlicí. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla, které sjelo do příkopu a následně se převrátilo na bok. Ihned po příjezdu naší jednotky na...

2.7.2021 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému stromu hrozící pádem na komunikaci z Borohrádku směrem na Čermnou nad Orlicí. Hasiči na místě strom hrozící pádem na komunikaci pokáceli, rozřezali a komunikaci uklidili. Po dobu zásahu byl provoz na komunikaci...

1.7.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému sromu hrozící pádem. Na místě provedeným průzkumem a po dohodě s velitelem zásahu strom skácí specializovaná firma. Jednotka nezasahovala.   Datum:  1.7.2021 Místo události:  Borohrádek Typ zásahu: ...

30.6.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k pádu elektrického vedení na zem .Hasiči zajistili prostor u bytových domů do příjezdu poruchové služby ČEZ, došlo zde k pádu několika sloupů a vedení VN 35KV na zem.   Datum:  30.6.2021 Místo události:  Borohrádek Typ...

30.6.2021 - Technická pomoc - Chotiv

Popis zásahu: Jednotka provedla vytažení dodávkového vozidla z příkopu na komunikaci I/36. Řidič vozidla při otáčení na komunikaci spadl zadními koly do příkopu a bránil provozu na celé šíři vozovky. Hasiči za pomoci lanového navijáku na CAS vozidlo vyprostili a komunikaci...

29.6.2021 - Technické pomoci - 16 míst Borohrádek a okolí

Popis zásahu: Jednotka vyjela 29.6.2021 ve 23:24 na žádost KOPIS po noční bouřce ve k spadlému stromu na komunikaci z Borohrádku do Šachova. V průběhu noci jsme zasahovali na celkem šestnácti místech v okolí Borohrádku, Čermné nad Orlicí, Smetany, Kosteleckých Horek, Zdelova,...

28.6.2021 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na výzvu KOPIS k nahlášené velké barevné skvrně na vodní hladině místního písníku na Zámlyní. Po příjezdu hasiči provedli průzkum celé vodní hladiny, byli nalezeny dvě místa s velkými barevnými skvrnami. Hasiči zajistili unik látek mimo rybník sorpčními hady u výpusti....

21.6.2021 - Ostatní pomoc Zoč - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty  provést s CAS 32 Tatra 815 kropení a očistu komunikace v Borohrádku ve směru na Čermnou nad Orlicí.   Datum:  21.6.2021 Místo události:  Borohrádek Typ zásahu:  Ostatní pomoc Vyhlášení poplachu: ...

18.6.2021 - Dopravní nehoda - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě v lesním úseku komunikace 1/36 ve směru z Borohrádku na Čestice u odbočky na Zdelov. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla, které sjelo do příkopu a následně se převrátilo na střechu. Hasiči ihned po příjezdu...

10.6.2021 - Požár haly - Holice

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS  k mezikrajské pomoci na ohlášený požár haly do obce Holice – Pardubický kraj. Naše jednotka zasahovala s jedním vozidlem CAS 32 v počtu 1+3, na místě strojník zabezpečoval kyvadlovou dopravu vody z požární nádrže v obci...

10.6.2021 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost záchranné služby do ulice Purkyňova v Borohrádku k nahlášenému kolapsu muže. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu zjištěn kolaps muže se zástavou životních funkcí.  Hasiči ihned zahájili resuscitaci za pomoci AED.  Na místě spolupráce...

21.5.2021 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost záchranné služby do obce Žďár nad Orlicí k nahlášenému kolapsu muže. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu zjištěn kolaps muže se zástavou životních funkcí. V době vyhlášení poplachu naší jednotce ihned vyrazil na místo zásahu člen...

11.5.2021 - Technická pomoc - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění vzrostlého stromu nahnutého nad komunikací, hrozící pádem. Hasiči na místě za pomoci řetězové motorové pily a lanového navijáku na CAS strom pokáceli a komunikaci uklidili. Po celou dobu zásahu byla komunikace zcela...

29.4.2021 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému úniku provozních kapalin z osobního vozidla na komunikaci. Hasiči za pomoci sorbentu na třech místech v Borohrádku uniklé provozní kapaliny zlikvidovali, u vozidla odpojili z bezpečnostních důvodů akumulátor.     Datum:...

23.4.2021 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k nouzovému otevření vozidla Škoda Fabia do obce Čermná nad Orlicí. Nastartované vozidlo bez řidiče se samovolně uzamklo. Hasiči vozidlo otevřeli a předali majiteli. Na místě spolupráce s PČR.     Datum: 23.4.2021 Místo...

23.4.2021 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města provést dezinfekci vybraných venkovních prostor v našem městě a místní části Šachov. Jedná se o místa se zvýšeným pohybem osob - okolí mateřské školy, zdravotního střediska, autobusové zastávky, dětská hřiště a městský mobiliář určený k...

20.4.2021 - Dopravní nehoda - Borohrádek - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě v lesním úseku komunikace 1/36 ve směru z Borohrádku na Čestice u odbočky na Zdelov. Jednalo se o dopravní nehodu dodávkového vozidla, které sjelo do příkopu a následně havarovalo do stromu. Hasiči ihned po příjezdu poskytli...

3.4.2021 - Pomoc při odstraňění nebezpečné nákazy - Kosičky

Popis zásahu: Jednotka vypomáhala v obci Kosičky u Hradce králové při likvidaci prokázané nebezpečné nákazy ptačí chřipkou v drůbežárně slepic. Hasiči na místě pracují v ochranných oblecích a vstupují do objektu drůbežárny ze které vynáší nakaženou drůbež do připravených kontejnerů. Drůbež je...

29.3.2021 - Ostatní pomoc ZOČ - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města provést vyčištění vodního propustku u komunikace 1/36 ve směru na Holice. Hasiči na místě provedli za pomoci ženijního nářadí odstranění naplavenin a jedním proudem C proplach   Datum:  29.3.2021 Místo události: ...

24.3.2021 - Záchrana osob AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS ke kolapsu ženy do bytového domu v Borohrádku. Na místě spolupráce se ZZS Královéhradeckého kraje.   Datum:  24.3.2021 Místo události:  Borohrádek Typ zásahu:  Ostatní pomoc - AED Vyhlášení poplachu: ...

18.3.2021 - Ostatní pomoc - Dezifekce - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města provést dezinfekci vybraných venkovních prostor v našem městě a místní části Šachov. Jedná se o místa se zvýšeným pohybem osob - okolí mateřské školy, zdravotního střediska, autobusové zastávky, dětská hřiště a městský mobiliář určený k...

15.3.2021 - Ostatní pomoc - Dezinfekce - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města provést dezinfekci vybraných venkovních prostor v našem městě a místní části Šachov. Jedná se o místa se zvýšeným pohybem osob - okolí mateřské školy, zdravotního střediska, autobusové zastávky, dětská hřiště a městský mobiliář určený k...

8.3.2021 - Ostatní pomoc - Dezinfekce - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města provést dezinfekci vybraných venkovních prostor v našem městě a místní části Šachov. Jedná se o místa se zvýšeným pohybem osob - okolí mateřské školy, zdravotního střediska, autobusové zastávky, dětská hřiště a městský mobiliář určený k...

4.3.2021 - Ostatní pomoc - Deznfekce - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města provést dezinfekci vybraných venkovních prostor v našem městě a místní části Šachov. Jedná se o místa se zvýšeným pohybem osob - okolí mateřské školy, zdravotního střediska, autobusové zastávky, dětská hřiště a městský mobiliář určený k...

28.2.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k nouzovému otevření dveří rodinného domu v ulici Švermova v Borohrádku.     Datum: 28.2.2021 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická pomoc Vyhlášení poplachu: 20:26 Výjezd na místo zásahu:...

24.2.2021 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě u železničního podjezdu v Borohrádku.  Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla a cyklisty. Hasiči po příjezdu na místo převzali zraněného staršího muže do péče, zajistili předlékařské ošetření a tepelný komfort. Po příjezdu...

5.2.2021 - Ostatní pomoc - ZOČ - Borohrádek - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města provést monitoring vodních toků po dosažení 2.povodňové stupně. Hasiči provedli monitoring vodního toku na Zámlyní, u splavu hasiči odstranili větve z prostoru stavidel splavu. Monitoring provedla i v katastrálním území Žďáru nad orlicí u...

4.2.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na pomos ZZS KHK do rodinného domu v Borohrádku. Hasiči na místě pomohli s transportem muže do sanitního vozu.   Datum:  4.2.2021 Místo události:  Borohrádek Typ zásahu:  Technická pomoc Vyhlášení poplachu:  20:22 Výjezd na...

1.2.2021 - Záchrana osob AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS ke kolapsu a bezvědomí staršího muže v Borohrádku. Hasiči byli na místě již po jedné minutě od vyhlášení poplachu a ihned zahájili resuscitaci s pomocí AED. Na místě spolupráce se ZZS Královéhradeckého kraje.   Datum:  1.2.2021 Místo...

31.1.2021 - Požár - Týniště nad Orlicí - Štěpánovsko

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému požáru do Týniště nad Orlicí místní části Štěpánovsko. Jednalo se o požár kompostu u rodinného domu. Hasiči provedli uhašení za pomoci jednoho vodního proudu.     Datum:  31.1.2021 Místo události:  Týniště...

26.1.2021 - Ostatní pomoc - AED

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS ke kolapsu a bezvědomí staršího muže do Borohrádeckého domova důchodců. Hasiči po příjezdu na místo ihned zahájili resuscitaci s pomocí AED. Na místě spolupráce se ZZS.   Datum:  26.1.2021 Místo události:  Borohrádek Typ...

20.1.2021 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města k odstranění nebezpečných rampouchů a padajícího sněhu ze střechy Církevní základní školy v Borohrádku. Hasiči za pomoci  automobilového žebříku AZ30 nebezpečné rampouchy hrozící pádem na chodník a u hlavního vchodu budovy...

19.1.2021 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS KHK k nouzovému otevření dveří rodinného domu v obci Žďár nad Orlicí. Hasiči po příjezdu na místo za asistence policie ČR vchodové dveře otevřeli. V domě se nacházela žena, která po pádu ležela na podlaze a byla při vědomí. Hasiči ženě poskytli první...

17.1.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému úniku vody v Borohrádku. Jednalo se o poškozenou vodovodní přípojku do domu, z které unikala voda do obytné části. Hasiči na místě vodu odčerpali a technik vodohospodářské společnosti přípojku opravil.     Datum: ...

14.1.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění dvou stromů nahnutých nad komunikací, hrozící pádem na komunikaci z Borohrádku na Veliny. Hasiči na místě za pomoci řetězové motorové oba stromy pokáceli a komunikaci uklidili.     Datum:  14.1.2021 Místo...

14.1.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci z Borohrádku na Veliny. Hasiči na místě za pomoci řetězové motorové pily část spadlého stromu odřízli a komunikaci uklidili.     Datum:  14.1.2021 Místo události:  Borohrádek Typ...

13.1.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci z Borohrádku na Veliny. Hasiči na místě za pomoci řetězové motorové pily část spadlého stromu odřízli a komunikaci uklidili.     Datum:  13.1.2021 Místo události:  Borohrádek Typ...

13.1.2021 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění stromu spadlého přes celou šíři příjezdové cesty k hájence na Šachově, který bránil provozu. Hasiči na místě za pomoci motorové pily strom rozřezali a cestu zprůjezdnili.     Datum:  13.1.2021 Místo...

13.1.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci z Borohrádku na Vysoké Chvojno. Hasiči na místě za pomoci řetězové motorové pily část spadlého stromu odřízli a komunikaci uklidili.     Datum:  13.1.2021 Místo události: ...

13.1.2021 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění stromu spadlého přez celou šíři vozovky mezi Čermnou nad Orlicí a Dolním Jelení, který bránil provozu. Hasiči na místě za pomoci motorové pily strom rozřezali a komunikaci zprůjezdnili.     Datum: 13.1.2021 Místo...

8.1.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění stromu hrozícího pádem na komunikaci mezi Borohrádkem a Horním Jelení. Hasiči na místě odklidili část zlámaného stromu z komunikace.     Datum: 8.1.2021 Místo události: Borohrádek - Horní Jelení Typ zásahu:...

Záznamy: 1 - 69 ze 69

Zásahy a rok 2020

17.12.2020 - Pomoc AED - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS ke kolapsu a bezvědomí starší ženy do obce Čermná nad Orlicí místní části Korunka. Hasiči po příjezdu na místo ihned zahájili resuscitaci s pomocí AED.     Datum....

17.12.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě ve směru na Vysoké Chvojno. Jednalo se o dopravní nehodu osobního a nákladního vozidla, která se v zatáčce u společnosti SECA střetly. Při nehodě se jeden z řidičů zranil a z místa nehody utekl. Hasiči zajistili vozidla proti požáru,...

9.12.2020 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města k zajištěšní dopravy náhradního zdroje z Hradce Králové pro napájení budovy mateřské školky v době výpadku elektrické energie plánované na celý...

6.12.2020 - Technická pomoc - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění stromu hrozícího pádem na komunikaci u obce Zdelov. Hasiči za pomoci motorové pily vyvrácený strom odřízli od kořenů a lanovým navijákem na CAS ho stáhli z korun stromů a komunikaci...

5.12.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela  k odstranění  stromu hrozícího pádem u domu v prostoru bývalé betonárny v Borohrádku. Hasiči za pomoci motorové pily poškozený strom...

5.12.2020 - Technická pomoc - Poběžovice u Holic

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci mezi Borohrádkem a Poběžovicemi. Hasiči za pomoci motorové pily zbytky  dvou zlomených stromů, které hrozili pádem na komunikaci rozřezali a lanovým navijákem na CAS stáhli mimo...

5.12.2020 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci mezi Albrechticemi a Novou Vsí u Albrechtic. Hasiči za pomoci motorové pily zbytky stromu rozřezali a komunikaci...

5.12.2020 - Technická pomoc - Nová Ves u Albrechtic

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci mezi Albrechticemi a Novou Vsí u Albrechtic. Hasiči za pomoci motorové pily zbytky stromu rozřezali a komunikaci...

2.12.2020 - Ostatní pomoc - Borohrádek

 Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města k zajištěšní dopravy náhradního zdroje z Hradce Králové pro napájení budovy mateřské školky v době výpadku elektrické energie plánované na celý den....

16.11.2020 - Požár - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru komínu do obce Čermná nad Orlicí, z komínu podle oznamovatele jsou vidět plameny. Hasiči na místě ihned odstavili topidlo, za pomoci kominického náčiní provedli sražení hořících sazí do prostoru vybíracích dvířek a následně zbytky...

8.11.2020 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města provést dezinfekci vybraných venkovních prostor v našem městě a místní části Šachov. Jedná se o místa se zvýšeným pohybem osob - okolí mateřské školy, zdravotního střediska, autobusové zastávky, dětská hřiště a městský mobiliář určený k...

5.11.2020 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS do nádražní ulice v Borohrádku. Hasiči na místě pomohli se snesením pacienta z patra bytového domu. U pacienta bylo podezření na nákazu COVID-19. Po ukončení zásahu byli hasiči, vozidlo a OPP desinfikovány.     Datum....

29.10.2020 - Ostatní pomoc - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS ke kolapsu a bezvědomí ženy. Jednotka nezasahovala a byla KOPIS vrácena zpět na základnu     Datum. ...............................................................................................................................29.10.2020 Místo...

29.10.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě nákladního vozidla do ulice 5 Května. Hasiči po příjezdu na místo průzkumem zjistili dopravní nehodu nákladního vozidla s přívěsem a plachtou, které se nevešlo pod železniční podjezd. Řidič vozidla z pod podjezdu vycouval před...

26.10.2020 - Technická pomoc - borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění zlomeného vzrostlého stromu, který hrozil pádem na cyklostezku vedoucí z Borohrádku do Velin. Hasiči za pomoci lanového navijáku na CAS a motorové pily zlomený strom pokáceli, zbytky stromu rozřezali a komunikaci...

2.10.2020 - Dopravní nehoda - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění nepojízdného vozidla z prostoru křižovatky. Vozidlo Škoda po technické závadě na zavěšení předního kola zůstalo nepojízdné v protisměru křižovatky. Hasiči za pomoci lanového navijáku na CAS 20 vozidlo odstranili mimo komunikaci. ...

30.9.2020 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že do spadlého stromu před příjezdem jednotky narazilo osobní vozidlo a následně do vozidla narazilo další osobní...

26.9.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do bytového domu v ulici Družstevní k otevření uzamčených prostor. Na místě hasiči za přítomnosti PČR dveře...

7.9.2020 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města k rybníku, kde byl delší dobu odstaven vrak vozidla. Vozidlo bylo odstaveno na hranici silnice I třídy a odbočky k rybníku a hrozilo nebezpečí dopravní nehody. Hasiči za pomoci lanového navijáku na CAS vrak vozidla odtáhli mimo prostor...

4.9.2020 - Dopravní nehoda - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě motocyklu na komunikaci u Čestic. Hasiči po příjezdu na místo zásahu  pomohli ZZS s transportem jedné zraněné osoby do sanitky, motocykl zajistili proti požáru odpojením akumulátoru. Po dobu zásahu byla komunikace zcela...

1.9.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které při průjezdu zatáčkou dostalo smyk a narazilo v příkopu do vzrostlého stromu. Při příjezdu naší jednotky byl zraněný řidič již z vozidla venku a hasiči mu ihned zajistili předlékařské ošetření, po...

1.9.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které při průjezdu zatáčkou dostalo smyk a skončilo v příkopu. Při příjezdu naší jednotky byla řidička již z vozidla venku a nezraněna. Hasiči na místě zajistili vozidlo proti požáru odpojením akumulátoru...

26.8.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému stromu hrozícímu pádem na komunikaci I/36 vedoucí z Borohrádku do Čestic. Na místě nalezen vzrostlý strom nahnutý nad...

14.8.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě tří motorových vozidel. Jednalo se o čelní střed dvou osobních vozidel na křižovatce a následně dalšího vozidla, které nedobrzdilo a narazilo do havarovaných vozidel. Hasiči u všech vozidel provedli zabezpečení proti požáru,...

14:8.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty do místní části Bělidlo k nahlášené poruše přečerpávací stanice u které došlo vlivem deště k vytopení. Jednotka situaci řešila s obsluhou...

11.8.2020 - Požár - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k ohlášenému černému kouři vycházejícímu z prostoru za  bývalou betonárnou. Hasiči po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o neohlášené pálení kupy odpadu, proto provedli uhašení...

11.8.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě osobního vozidla, které narazilo do plotu a chatky v zahrádkářské kolonii. Ve vozidle cestovala jedna osoba, která byla při příjezdu naší jednotky z vozidla venku. Hasiči na místě provedli zajištění vozidla proti požáru odpojením...

7.8.2020 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění stromu hrozícím pádem na komunikaci v obci Žďár nad Orlicí. Po příjezdu na místo zásahu hasiči zajistili místo pod nalomenou větví vzrostlého stromu. Větev se během několika minut zlomila a spadla na příjezdovou cestu k domu. Hasiči část...

30.7.2020 - Ostatní pomoc AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS ke zdravotním problémům muže pracujícího na opravách Církevní školy v ulici Nádražní. Hasiči na místě provedli předlékařské ošetření a po příjezdu ZZS muže předali do jejich péče.     Datum....

26.7.2020 - Požár oleje - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do místního dřevozpracujícího podniku k požáru v prostoru elektrárny. Na místě průzkumem zjištěn požár v kotli, který byl již odstavován a z důvodu technické závady na výměníku došlo k úniku termo oleje do prostoru kotle a následnému hoření....

21.7.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě osobního vozidla s osobním vlakem na železničním přejezdu. Hasiči na místě spolupracovali s jednotkou HZS SŽDC Česká Třebová na odstranění následků tragické dopravní nehody. Ve vlaku cestovalo celkem 5 osob včetně personálu ČD, z...

12.7.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění několika spadlých stromů na cyklostezce vedoucí z Borohrádku do Velin. Hasiči na 5 místech rozřezali a uklidili několik stromů padlých přes celou šíři cyklostezky. Na jednom místě pokáceli dva vyvrácené stromy hrozící pádem na...

12.7.2020 - Technická pomoc - Zdelov - Sklenářka

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění několika spadlých stromů na lesní cestě ze Zdelova na Sklenářku. Hasiči na místě stromy rozřezali, a cestu...

11.7.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu  na komunikaci vedoucí do místní části Bozetice. Hasiči na místě část spadlého stromu odklidili a komunikaci...

10.7.2020 - 5x Technická pomoc - Borohrádek - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK během pátečního večera celkem k pěti událostem, z důvodu většího počtu události vyjížděli dvě družstva s DA a CAS.   1/ Odstranění spadlého stromu přes komunikaci vedoucí z Borohrádku do Velin. 2/ Odstranění spadlého stromu přes komunikaci,...

7.7.2020 - Únik nebezpečných látek - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci úniku nebezpečných látek na komunikaci  vedoucí z Čestic do Borohrádku. Jednalo se o uniklou naftu v délce 2,7 Km po technické závadě na nákladním vozidle. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a místo předali SUS KHK. Po...

3.7.2020 - Dorpravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě v lesním úseku silnice vedoucí z Borohrádku do Vysokého Chvojna. Jednalo se o dopravní nehodu motocyklu,ketrý v pravotočivé zatáčce nezvládl řízení, vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Hasiči ihned po příjezdu na místo...

30.6.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Popis zásahu: Jednotka vyjela dne 30.6.2020 v 7:50 na žádost starosty k monitoringu vodních toků v katastru města Borohrádek a Žďár nad Orlicí. Na Tiché Orlici byl již v této době vyhlášen 2 povodňový stupeň. Hasiči v dopoledních hadinách začali se stavbou...

29.6.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k zabezpečení domu a pozemku před stoupající hladinou řeky Tiché orlice. Hasiči postavili z pytlů s pískem ochranou hrázku na místě , kde hrozilo vniknutí záplavové...

29.6.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela k zabezpečení několika domů. Hasiči na místě zabezpečili vchody do domů za pomoci pytlů s pískem proti vniknutí vody z rozvodněného Velinského...

29.6.2020 - Monitoring stavu hladiny - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty obce k  monitoringu stavu Velínského potoka, u něhož byl vyhlášen 3 povodňový stupeň. Hasiči provedli za pomoci ženijního nářadí pročištění propustků pod komunikacemi a tím tak uvolnili průtok vody. Jednotka provedla monitoring vodních ploch i v...

22.6.2020 - Technická pomoc - Borohrádek - čerpání vody

Popis zásahu: Jednotka vyjela do ulice na Bělidle v Borohrádku k odčerpání zaplavených zahrad a garáže. Za pomoci kalového a plovoucího čerpadla byla voda...

22.6.2020 - Technická pomoc - uvolnění stavidel - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela ke splavu na Tiché Orlici v Borohrádku k uvolnění stavidla. Z důvodu zavřeného stavidla došlo k navýšení hladiny náhonu vodní elektrárny a přetečení hráze do místního písníku. Poté provedla monitoring stavu vodních ploch v katastru...

20.6.2020 - Dopravní nehoda - Albrechtice nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě na komunikaci mezi obcemi Albrechtice nad Orlicí a Vysoké Chvojno. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozu v příkopě na střeše. Jednotkám jedoucím na místo zásahu nahlášeny osoby ve vozidle včetně dětí. Naše...

16.6.2020 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci úniku nebezpečných látek na komunikaci v Borohrádku do ulice Husova . Jednalo se o uniklý olej po technické závadě traktoru. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a vozovku uklidili. Po dobu zásahu na místě řízena doprava...

24.5.2020 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě do obce Čermná nad Orlicí, místní část Korunka. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho motocyklu, mladý řidič nezvládl řízení v pravotočivé zatáčce a havaroval do zdi a poté do stromu. Vážně zraněnému řidiči hasiči...

23.5.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě do ulice Nádražní u pobočky České pošty. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěna dopravní nehoda dvou motocyklů, které na mokré vozovce havarovali v prostoru křižovatky. Hasiči u zraněného řidiče ...

1.5.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK do ulice Opletalova na pomoc seniorovi ročník 1930, který spadl na zem a nemohl se zvednout. Hasiči na místě pomohli seniorovi a po konzultaci zdravotního stavu seniora s operačním střediskem byla na místo povolána ZZS. Po příjezdu ZZS hasiči...

25.4.2020 - Požár technologie sušení - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k požáru do místního dřevozpracujícího podniku. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěn požár v odsávacím zařízení technologie sušení materiálu. Na likvidaci požáru hasiči ihned nasadili dva proudy C a jeden vysokotlaký proud....

24.4.2020 - Pomoc při zdolávání pandemie - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města na pomoc při zdolávání pandemie. Hasiči provedli dávkování a rozvoz dezinfekčního roztoku dodaného Městem Borohrádek. Občané, kteří nebudou doma zastiženi, si mohou dezinfekci vyzvednout v úředních hodinách (Po, St - 7:30 až 11:30 a 12:30 až...

22.4.2020 - Pomoc při zdolávání pandemie - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města na pomoc při zdolávání pandemie. Hasiči provedli dávkování a rozvoz dezinfekčního roztoku dodaného Městem Borohrádek. ℹ️ Občané, kteří nebudou doma zastiženi, si mohou dezinfekci vyzvednout v úředních hodinách (Po, St - 7:30 až 11:30 a...

22.4.2020 - Technologická pomoc - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela ke kontrole uhašeného požářiště do obce Žďár nad Orlicí, při kontrole nalezena dvě ohniska požáru, která hasiči za pomoci jednoho proudu C dohasili. Poté vše překontrolovali termokamerou. Po 18 hodině jednotka provedla další kontrolu, při které ohniska požáru...

22.4.2020 - Požár - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k ohlášenému požáru do obce Žďár nad Orlicí. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu zjištěn požár kupy klestí a dříví na složišti dřeva o rozloze 15x15 metrů. Hasiči za pomoci třech proudů C zamezili šíření požáru do lesa a následně požár...

27.3.2020 - Požár v prostoru lesa - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k ohlášenému požáru lesní hrabanky za Borohrádkem ve směru na Vysoké Chvojno. Jednalo se o dvě nedohašené kupy po pálení klestí v prostoru lesa. Hasiči za pomoci jednoho vysokotlakého proudu a ženijního nářadí provedli uhašení všech...

26.3.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS na místní fotbalové hřiště, kde provedla nasvícení přistávací plochy a zajištění přistání vrtulníku...

5.3.2020 - Požár osobního vozidla - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k požáru osobního vozidla do ulice Nádražní. Průzkumem na místě zjištěn požár v motorovém prostoru osobního vozidla. Požár byl majitelem uhašen již před příjezdem naší jednotky, u vozidla bylo provedeno odpojení akumulátoru, zasypání uniklých...

4.3.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k otevření uzamčených prostor do pečovatelského domu v Borohrádku. Po příjezdu naší jednotky průzkumem zjištěn uzamčený byt, seniorka bydlící v tomto bytě neotvírala a nijak nekomunikovala s pečovatelskou službou. Hasiči za pomoci žebříku vylezli...

2.3.2020 - Požár lesní hrabanky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k ohlášenému požáru lesní hrabanky za Borohrádkem ve směru na Horní Jelení. Po příjezdu na místo hasiči za pomoci jednoho proudu C provedli uhašení doutnající lesní hrabanky na ploše 3x3m. Místo zásahu zkontrolovali...

28.2.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu, která bránila provozu na komunikaci vedoucí z Borohrádku do obce Horní Jelení na Pardubicku. Hasiči na místě strom za pomoci motorové pily rozřezali a komunikaci...

18.2.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu  na komunikaci vedoucí z Borohrádku na Šachov. Hasiči na místě část spadlého stromu odklidili a komunikaci...

15.2.2020 - Požár - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela  na ohlášený požár na zahradě v obci Zdelov. Po příjezdu naší jednotky na místo události průzkumem zjištěn požár tújí u rodinného domu. Majitel požár uhasil před příjezdem jednotek ručním hasicím přístrojem, hasiči za pomoci jednoho vysokotlakého proudu provedli...

13.2.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě na komunikaci mezi Borohrádkem a Česticemi. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěna dopravní nehoda jednoho vozidla, které sjelo ze silnice a narazilo do stromu. Zraněný řidič byl již mimo vozidlo,...

12.2.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému stromu hrozícímu pádem na komunikaci I/36 vedoucí z Borohrádku do Čestic. Na místě nalezen vzrostlý strom nahnutý nad vozovkou. Po dohodě s velitelem zásahu a Policií ČR bylo místo předáno majiteli lesa, který provede...

11.2.2020 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu  na komunikaci vedoucí z Borohrádku na Šachov. Na místě průzkumem zjištěn vzrostlý strom, po vyvrácení zaklíněný v dalších korunách stromů. Části stromu zasahovali do celé šíře vozovky. Hasiči...

6.2.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k uvolnění splavu na řece Orlici. Hasiči na místě odstranili nahromaděné větve z prostoru jezu a otevřeli...

20.1.2020 - Dopravní nehoda - Poběžovice u Holic

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě  na komunikaci mezi Borohrádkem a Poběžovicemi u Holic. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěna dopravní nehoda jedno vozidla, které sjelo ze silnice, převrátilo se a narazilo do stromu. Na místě...

13.1.2020 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK do obce Šachov kde došlo k uzamčení nastartovaného motorového vozidla. Majitel se do vozidla nemohl dostat. Na místě spolupráce s jednotkou...

5.1.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě osobního vozidla na komunikaci z Borohrádku na Vysoké Chvojno. Při příjezdu na místo zásahu zjištěna dopravní nehoda vozidla Citroen, které na namrzlé komunikaci v lesním úseku při průjezdu zatáčkou havarovalo do příkopu a...

Zásahy za rok 2019

31.12.2019 - Požární asistence - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování každoročního ohňostroje. Po odpálení ohňostroje specializovanou firmou hasiči zakropili zbytky pyrotechniky a uhlíky na vánočním stromku.       Datum....

31.12.2019 - Dopravní nehoda - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě motocyklu Jawa na komunikaci mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí. Při příjezdu naší jednotky na místě zasahoval lékař ZZS , hasiči provedli zajištění motocyklu proti požáru odpojením akumulátoru a po celou dobu zásahu řídili...

29.12.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k nahlášeným spadlým drátům elektrického vedení do ulice 5 Května u benzínové stanice. Na místě průzkumem zjištěn spadlý závěsný NN kabel veřejného osvětlení pod napětím, hasiči zajistili místo pádu, a informovali pracovníky technických služeb. Po...

16.12.2019 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě v obci Čermná nad Orlicí ve směru na Choceň. Po příjezdu naši jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěn čelní střed dvou osobních vozidel, ve vozidlech cestovaly celkem tři osoby, z toho se dvě se zranili. Hasiči ihned zajistili předlékařské ošetření...

1.12.2019 - Pomoc při opravě čapího hnízda - Žďár nad Orlicí

Jednotka vyjela na pomoc při zajištění a opravě čapího hnízda na základní škole ve Žďáru nad Orlicí. Na místě hasiči spolupracovali s...

25.11.2019 - Osoba sražená vlakem - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK ke srážce osoby s vlakem.       Datum............................................................................................................................25.11.2019 Místo...

15.11.2019 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu na komunikaci z Borohrádku do Šachova. Hasiči část stromu zasahující do poloviny vozovky odstranili a komunikaci...

14.11.2019 - Požár komínového tělesa - borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela  na ohlášený požár komínového tělesa na náměstí v Borohrádku. Po příjezdu naší jednotky na místo události průzkumem zjištěno hoření v komínovém tělese dvoupodlažního domu. Ihned došlo k odstavení všech topidel. Hasiči za pomoci  AZ 42 Magirus a...

29.10.2019 - Záchrana zvířat - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k záchraně psa do obce Zdelov. Hasiči na místě za pomoci pákových nůžek vyprostili štěně vlčáka, který si zaklínil hlavu do oplocení a předali ho majitelce. Pes nebyl...

27.10.2019 - Požár lesní hrabanky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému kouři v lese v blízkosti starožďárského rybníku. Jenalo se o nedohašená ohniska po pálení v lesním prostoru. Hasiči za pomoci jednoho proudu C a ženijního nářadí několik ohnisek v prostoru lesa dohasili. Celý prostor následně překontrolovali...

22.10.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS na pomoc dopravní policii, která řešila dopravní nehodu autobusu v ulici Jiřího z Poděbrad. Hasiči na místě pomohli technickými prostředky při vyšetřování dopravní...

2.10.2019 - Vyhledávání osob - Poběžovice

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje na pomoc při vyhledávání starší pohřešované osoby , která se v dopoledních hodinách ztratila v lese u Poběžovic. Osoba nalezena v pořádku. Na místě spolupráce s HZS PA a...

30.9.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu v ulici Jiřího z Poděbrad. Hasiči část stromu odstranili a komunikaci...

30.9.2019 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu  na komunikaci vedoucí z Borohrádku na Choceň. Za pomoci řetězové motorové pily hasiči část stromu rozřezali a komunikaci...

25.9.2019 - Dopravní nehoda - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla Škoda Felicia se čtyřmi zraněnými osobami na komunikaci vedoucí z Borohrádku do Čestic. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu byli všichni účastníci dopravní nehody mimo vozidlo, dvěma...

24.9.2019 - Záchrana osob - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k muži, kterého zavalila fréza do obce Čermná nad Orlicí. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu byl muž již mimo frézu a kultivátor. Hasiči ihned zajistili předlékařské ošetření zraněného seniora, po příjezdu ZZS pomohla s jeho...

21.9.2019 - Technická asistence - Borohrádek

Jednotka s technikou DA VW Transportér zajišťovala bezpečnost a zdravotní asistenci  účastníků pochodu pořádanému městem Borohrádek. Jednotka nemusela zasahovat u žádného...

20.9.2019 - Požár - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjížděla s CAS 20 a CAS 32 na žádost KOPIS KHK k požáru rodinného domu do obce Čermná nad Orlicí.  Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu byl již prostor domu a okolí silně zakouřen. Hasiči prvotním průzkumem v dýchací technice zjistili, že požárem...

19.9.2019 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla a cyklisty do ulice Jiřího z Poděbrad. Hasiči na místě provedli předlékařské ošetření cyklisty a zajištění místa nehody. Po příjezdu ZZS pomohli s transportem  zraněného do sanitky. Provoz na komunikaci hasiči řídili...

30.8.2019 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě na komunikaci I/36 ulice 5 Května. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla Škoda Rapid, které najelo na zábrany v prostoru vlakového podjezdu.  Po příjezdu hasiči provedli zajištění vozidla proti požáru a zasypání uniklých provozních...

25.8.2019 - Technická pomoc - Rychnov nad Kněžnou

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nouzovému otevření bytu do ulice Na drahách v Rychnově nad Kněžnou. Jednotka vyjela spolu s jednotkou HZS Rychnov nad Kněžnou z jejich stanice v rámci celodenní stáže na...

19.8.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK a PČR k technické pomoci kamionu, který bránil provozu v ulici Husova. Tahači návěsu při objíždění odstaveného osobního vozidla upadla spojovací tyč řízení a zůstal stát přes celou šíři komunikace. Hasiči provedli za pomoci hydraulického heveru...

12.8.2019 - Požár osobního vozidla - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru osobního vozidla po nehodě na komunikaci I/36 mezi Borohrádkem a Česticemi. Jednalo se o požár odstaveného vozidla Peugeot po dopravní nehodě z 8.8.2019. Při příjezdu naší jednotky bylo vozidlo zcela zasaženo požárem. Hasiči na místě provedli hašení...

8.8.2019 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě do Čermné nad Orlicí. Jednalo se o dopravní nehodu dvou vozidel, dodávky Peugeot a osobního vozidla Škoda Fábia. Hasiči na místě provedli předlékařské ošetření dvou osob, po příjezdu ZZS je předali do péče zdravotníků. Vozidla zajistili proti požáru...

8.8.2019 - Dopravní nehoda - Chotiv

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě na komunikaci I/36 mezi Borohrádkem a Česticemi. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla Peugeot, který sjel mimo komunikaci a převrátil se na střechu. Po příjezdu hasiči provedli vyproštění řidičky z vozidla a její  předlékařské...

27.7.2019 - Požár - Horní Jelení

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost HZS Pardubického kraje k požáru do Horního Jelení. Jednalo se o požár přístřešku a několika stromů na zahradě. Požárem byl poškozen i sousední dům, nasazeny byly celkem dva proudy C a jeden vysokotlaký proud. Hasiči sousední dům ochlazovali, i přes to...

22.7.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění obtížného hmyzu v prostorách obchodu Hruška. Hmyz ohrožoval návštěvníky a obsluhu...

14.7.2019 - Dopravní nehoda - Rokytnice v Orlických horách

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě do Rokytnice v Orlických horách. Jednalo se o střet osobního vozila s dítětem. Jednotka vyjela spolu s jednotkou HZS Rychnov nad Kněžnou z jejich stanice v rámci celodenní stáže na...

27.6.2019 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě na komunikaci I/36 mezi Borohrádkem a Česticemi. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla Škoda Octavia, který narazil ve vysoké rychlosti do zadní části návěsu kamionu. Po příjezdu hasiči provedli u třech zraněných osob, z toho dvou dětí...

24.6.2019 - Ostatní pomoc AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela  na žádost ZZS k pomoci starší ženě se zástavou životních funkcí. Hasiči na místě ihned začali s resuscitaci ženy za pomoci AED. Resuscitace byla úspěšná, životní funkce se podařilo obnovit a po příjezdu ZZS pomohli s naložením ženy do sanitního vozu. Žena byla...

21.6.2019 - Únik nebezpečných látek - borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci uniklých nebezpečných látek na komunikaci v Borohrádku do ulice Nádražní. Jednalo se o uniklý motorový olej v délce 4m na křižovatce. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a vozovku uklidili. Po dobu zásahu na místě řízena doprava...

15.6.2019 - Ostatní pomoc - Borovnice

Popis zásahu: Jednotka vyjela do obce Borovnice, kde provedla vyproštění profesionálního dronu z koruny stromu. Dron se zaklínil v koruně stromu ve výšce 20m. Hasiči provedli za pomoci AZ 30 vyproštění a snesení dronu. Dron s kamerami v hodnotě 600 000 Kč se vrátil v pořádku majiteli. Zásah...

13.6.2019 - Zajištění zdravotní asistence - Borohrádek

Jednotka s technikou DA VW Transportér + AED zajistila zdravotnickou a technickou asistenci při konání krajské olympiády seniorů  v našem městě. Jednotka nemusela zasahovat u žádného ůrazu...

12.6.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu  na komunikaci I/36 za mostem ve směru na Čestice. Za pomoci řetězové motorové pily hasiči část stromu rozřezali a komunikaci...

11.6.2019 - Požár - Nová Ves u Albrechtic

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru do obce Nová Ves u Týniště nad Orlicí. Po příjezdu na místo zásahu provedeným průzkumem zjištěn požár dřevěného přístřešku u kravína. V době příjezdu naší jednotky byl již přístřešek celý v plamenech, požár pokračoval na část budovy...

10.6.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášené ulomené větvi visící nad komunikací I/36 za mostem ve směru na Čestice. Hasiči na místě za pomoci automobilového žebříku AZ 30 a ruční pily větev odstranili a po dobu zásahu řídili dopravu...

5.6.2019 - Dopravní nehoda - Kostelecká Lhota

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS  KHK k dopravní nehodě do obce Kostelecká Lhota. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu, zasahovala  jednotka z Rychnova nad Kněžnou a ZZS KHK. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních vozidel, oba zraněné řidiče odvezla ZZS  do...

3.6.2019 - Oprava nebezpečné části střechy - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost Města opravit poškozenou část střechy na místní základní škole v ulici nádražní, která hrozila...

28.5.2019 - Dopravní nehoda - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě do obce Šachov. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu kamionu, který při otáčení na nevhodném místě přejel lampu pouličního osvětlení a následně sjel částí návěsu mimo komunikaci na kraj rybníčku. Návěs hrozil převrácením, hasiči...

27.5.2019 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě  vozidla na komunikaci z Borohrádku na Vysoké Chvojno. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla Škoda Fabia, které sjelo mimo komunikaci do příkopu a hrozilo převrácením. Hasiči na místě provedli předlékařské ošetření...

22.5.2019 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě nákladního vozidla na komunikaci z Borohrádku na Vysoké Chvojno. Při příjezdu naší jednotky na místě již zasahovali hasiči z Holic. Jednalo se o dopravní nehodu kamionu, který se převrátil na bok do příkopu. Nikdo nebyl při nehodě...

14.5.2019 - Ostatní pomoc AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost ZZS na pomoc staršímu muži se zástavou životních funkcí. Hasiči na místě provedli resuscitaci muže a zajistili prostor pro přistání vrtulníku. Na místě spolupráce s PČR a ZZS.       Datum....

12.5.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášené překážce na komunikaci I/36 ve směru na Čestice. Na místě hasiči odstranili část stromu, který zasahoval do půlky...

9.5.2019 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě mezi obcemi  Borohrádek  a  Čermná nad Orlicí. Po příjezdu na místo zásahu hasiči průzkumem zjistili, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních vozidel, ve kterých cestovaly celkem tři osoby, které byly již mimo vozidla.  Hasiči...

5.5.2019 - Dopravní nehoda - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě na komunikaci z Borohrádku do Čermné nad Orlicí. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla značky VW, které po nárazu do stromu skončilo na střeše částečně v příkopu. Jedna osoba byla při nehodě lehce zraněna, hasiči na místě provedli...

25.4.2019 - Požár Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela do Čermné nad Orlicí k nahlášenému kouři z lesa..V místě hořela lesní hrabanka, na ploše asi 10x3 m se nacházela dvě ohniska. Příčina vzniku požáru je předmětem vyšetřování Hasiči na místě provedli likvidaci požáru za pomoci jednoho proudu...

23.4.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k překážce na komunikaci z Borohrádku do Velin. Na hranici kraje Královéhradeckého a Pardubického spadl jehličnatý strom, který částečně zasahoval do komunikace. Hasiči za pomoci ŘMP strom rozřezali a komunikaci...

18.4.2019 - Požár lesní hrabaky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru lesní hrabanky za rodinným domem ve směru na Vysoké Chvojno. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěn požár na ploše cca  50x100m. Na hašení požáru byly nasazeny celkem tři proudy C. Při požáru nebyl nikdo...

18.4.2019 - Čištění studny - Borohrádek

Jednotka vyjela  na žádost Města k vyčištění zavlažovacího systému  na fotbalovém hřišti FK Borohrádek. Za pomoci CAS 20 a jednoho vedení B provedeno vyčištění vrtu zavlažovacího...

8.4.2019 - Oprava nebezpečné části střechy - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost Města opravit poškozenou střechu na městském uřadu. Na místě provedena za pomoci výškové techniky oprava taškové střechy , která hrozila...

4.4.2019 - Požár lesního porostu - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru v lesním úseku mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí pod Šachovem. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu zjištěn požár na ploše cca  50x50m zapříčiněn pádem části stromu na vodiče elektrického vedení 35Kv . Požár se vlivem silného větru rychle...

1.4.2019 - Kácení nebezpečných dřevin - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost města k pokácení nebezpečných dřevin pod školní budovou.Hasiči na místě provedli za pomoci ŘMP pokácení určených dřevin.Z důvodu bezpečnosti při kácení bylo nutné řídit...

31.3.2019 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci úniku nebezpečných látek na komunikaci v Borohrádku do ulice Havlíčkova . Jednalo se o uniklý motorový olej na ploše 200 x 0,3m. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a vozovku uklidili. Po dobu zásahu na místě řízena doprava...

25.3.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost starosty obce opravit poškozenou střechu  po vychřici na bytovém domě do ulice Jiráskova 573 . Na místě provedena za pomoci výškové techniky oprava  uvolněných šablon na...

11.3.2019 - Technická pomoc - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS  k odstranění spadlého stromu přes komunikaci v obci Zdelov. Strom bránil průjezdu linkového autobusu. Hasiči provedli rozřezání stromu a uvolnění...

11.3.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS na spadlý vzrostlý strom do ulice  5. Května  v Borohrádku. Jednalo se o vzrostlý strom, který spadl vedle obytného domu. Při pádu poškodil osobní automobil Fiat a pouliční osvětlení. Hasiči provedli rozřezání stromu , uvolnění vozidla ,...

11.3.2019 - Technická pomoc - Borohrádek I/36

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci I/36 z Borohrádku do Velin. Na místě část spadlého stromu z komunikace...

11.3.2019 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu do obce Žďár nad Orlicí . Spadlý strom ,který ležel přes celou šíři komunikace hasiči za pomoci motorové řetězové pily rozřezali  a komunikaci...

10.3.2019 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu do Čermné nad Orlicí. Na místě jeden spadlý strom přes dráty vedení NN a přes celou šíři vozovky. Hasiči na místě zajistili místo zásahu , motorovou řetězovou pilou rozřezali strom a komunikaci...

4.3.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do ulice Smetanova k odstranění spadlého stromu z drátů elektrického vedení 35KV. Před příjezdem hasičů došlo k zahoření větve  zaklíněné v drátech. Hasiči zajistili místo zásahu a po příjezdu poruchové služby ČEZ , která provedla vypnutí...

21.2.2019 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci úniku nebezpečných látek na komunikaci v Borohrádku do ulice Rudé armády . Jednalo se o cca 20 litrů ropné látky uniklé ze spadlého kanystru. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a vozovku...

25.1.2019 - Ostatní pomoc AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost KOPIS KHK  k ležící osobě na komunikaci u benzínové pumpy v Borohrádku. Hasiči na místě zajistili předlékařské ošetření a tepelnou pohodu staršímu muži po pádu na komunikaci. Po příjezdu ZZS pomohli s transportem pacienta do...

14.1.2019 - Technická pomoc - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do lesního úseku komunikace mezi Borohrádkem a Česticemi k odstranění spadlé části stromu ležící na komunikaci. Hasiči na místě provedli odstranění větví a zametení...

8.1.2019 - Dopravní nehoda - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě linkového autobusu do obce Zdelov. Hasiči na místě za pomoci vyprošťovacího automobilu vytáhli zapadlý autobusu zpět na...

8.1.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému kouři ze sloupu elektrického vedení 35KV u domova důchodců v Borohrádku. Průzkumem zjištěna spadlá větev do drátů elektrického vedení, která zahořela. Hasiči zajistili místo zásahu do příjezdu poruchové služby ČEZ. Pracovníci ČEZ  za pomoci plošiny...

5.1.2019 - Dopravní nehoda - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na komunikaci mezi Borohrádkem a Česticemi . Jednalo se o čelní střed dvou osobních vozidel v zatáčce pod obcí Zdelov. Ve vozidlech cestovalo celkem 5 osob, z toho se jedna osoba zranila. Hasiči na místě  zajistili...

Zásahy za rok 2018

31.12.2018 - Požární asistence - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování každoročního ohňostroje.       Datum....

13.12.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na komunikaci mezi Borohrádkem a Česticemi . Nehoda se obešla bez zranění obou řidičů, hasiči na místě zajistili vozidla proti...

11.11.2018 - Požár v lesním úseku - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru v lesním úseku mezi Borohrádkem a Horním Jelení. Na místě průzkumem zjištěn požár na ploše cca  2x2m, jednalo se o neuhašené ohniště. Hasiči provedli...

3.11.2018 - Vyčerpání požární nádrže - Šachov

Jednotka vyjela na žádost  Města do místní části Šachov, kde provedla za pomoci plovoucího čerpadla a pěti hadic B vyčerpání požární nádrže. Nádrž bude vyčištěna a znovu...

30.10.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do lesního úseku komunikace mezi Borohrádkem a Poběžovicemi k odstranění spadlého stromu visícího nad komunikací. Hasiči na místě provedli rozřezání...

29.9.2018 - Požár budovy - Holice, Staré Holice

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje k požáru budovy v Holicích. Jednotka na místě provedla doplnění hasebních látek  do zasahujících...

25.9.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do lesního úseku komunikace mezi Borohrádkem a Holicemi k odstranění spadlé části stromu ležící na komunikaci. Hasiči na místě provedli odstranění větví...

24.9.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla na komunikaci mezi Borohrádkem a Česticemi . Mladý řidič dostal na mokré vozovce smyk a havaroval.  Při příjezdu naší...

24.9.2018 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla na komunikaci mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí. Řidička při průjezdu zatáčkou dostala na mokré vozovce smyk a havarovala...

24.9.2018 - Technická pomoc - Monitoring - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK do ulice Jiřího z Poděbrad k nahlášenému zápachu spálené elektrické izolace v kuchyni rodinného domu. Na místě hasiči zjistili zápach z hadru, kterým...

23.9.2018 - Požár lesa - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k ohlášenému kouři z lesa u komunikace vedoucí z Borohrádku na Horní Jelení. Na místě průzkumem zjištěn požár na ploše cca  2x2m. Hasiči provedli uhašení...

9.9.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění sršního hnízda na budově v prostoru nádraží. Roj ohrožoval nájemníky a cestující. Hasiči na místě provedli odstranění hnízda do...

6.9.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému stromu hrozícímu pádem na komunikaci I/36 vedoucí z Borohrádku do Čestic. Na místě nalezen vzrostlý strom nahnutý nad vozovkou. Po dohodě...

2.9.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění části stromu na komunikaci č.305 vedoucí z Borohrádku do Žďáru nad Orlicí. Jednalo se o zlomenou část stromu spadlou na vozovku a bránící provozu. Po...

31.8.2018 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění sršního hnízda na rodinném domě v obci Žďár nad Orlicí. Roj ohrožoval alergickou seniorku. Hasiči na místě provedli rozebrání části...

30.8.2018 - Únik nebezpečných látek - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k úniku nebezpečných látek na komunikaci z Borohrádku do Čestic. Na vozidle Iveco došlo při jízdě k proražení palivové nádrže kovovým předmětem a úniku motorové nafty....

18.8.2018 - Otevření uzamčených prostot - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost KOPIS k nouzovému otevření bytu do ulice Nerudova. Hasiči na místě za pomoci nastavovacího žebříku vylezli na balkon a přes otevřené balkonové dveře vnikly...

14.8.2018 - Požár - Nová Ves

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje k nahlášenému černému kouři z lesa v okolí obce Nová Ves u Čermné nad Orlicí. Po příjezdu jednotky na místo zásahu provedeným...

13.8.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění vosího hnízda v patce pouličního osvětlení a ve střeše protějšího rodinného domu. Vosy ohrožovali chodce a alergickou seniorku bydlící v...

13.8.2018 - Požár přístřešku - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k ohlášenému požáru do ulice Bělidlo. Při příjezdu jednotky na místo byl zasažen celý přístřešek pro vozidlo, tráva okolo přístřešku a částečně i zaparkované vozidlo....

7.8.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě nákladního vozidla do objektu skladiště vozidel. Při najíždění přepravníku s vozidly do objektu došlo k zaklínění posuvné brány mezi vozidlo a vlek....

28.7.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla a motocyklu. Hasiči provedli předlékařské ošetření jedné zraněné osoby, zajistili vozidla proti požáru a unikající provozní kapaliny...

28.7.2018 - Požár - Horní Jelení

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje k požáru maringotky a odpadu do obce Horní...

26.7.2018 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění části stromu na komunikaci vedoucí z Borohrádku do Čermné nad Orlicí. Jednalo se o zlomenou větev spadlou na vozovku a bránící provozu. Při příjezdu...

20.7.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému zlomenému stromu na komunikaci z Borohrádku do Vysokého Chvojna. Strom visel nad vozovkou za zatáčkou v lesním úseku silnice a...

18.7.2018 - Požár výrobní technologie - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do místního dřevozpracujícího podniku k požáru linky.  Průzkumem zjištěn požár výrobní linky na pelety, v objektu se nacházela jedna zraněná osoba, které hasiči...

14.7.2018 - Technická pomoc - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění nebezpečného stromu do obce Zdelov, na místo vyjela i výšková technika z Borohrádku. Jednalo se o zlomenou větev hrozící pádem na komunikaci, po...

13.7.2018 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k úniku nebezpečných látek do prostoru benzínové stanice v Borohrádku. Žena si při tankování všimla úniku benzínu z nádrže vozidla. Při příjezdu jednotky na místo již...

10.7.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla na silnici č.317 ve směru  z Borohrádku na Choceň. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla po nárazu do stromu, ve...

3.7.2018 - Dopravní nehoda motocyklu - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě motocyklu v lesním úseku silnice z Borohrádku do Vysokého Chvojna. Sedmnáctileté řidičce na místě poskytli předlékařské ošetření, po příjezdu ZZS...

29.6.2018 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění dvou nádob s vyjetým olejem, které někdo odložil k odpadkovému koši. Hasiči na místě provedli přelití oleje do uzavřené nádoby a předali k...

28.6.2018 - Nouzové otevření dveří - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost Policie ČR k nouzovému otevření bytu do ulice Havlíčkova v Borohrádku. Jednotka nezasahovala, majitelka bytu dveře otevřela před příjezdem...

18.6.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě motocyklu na komunikaci 1/36 . Hasiči ošetřili řidiče a zajistili motocykl proti požáru. Uniklé provozní kapaliny zasypali...

8.6.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě do ulice 5 května. Na křižovatce u benzínové stanice došlo ke střetu motocyklu a osobního vozidla značky Fiat. Hasiči zajistili...

8.6.2018 - Technická pomoc - borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu na komunikaci 1/36 z Borohrádku směr Holice. Strom spadl přes celou šíři vozovky a bránil v provozu. Hasiči na místě provedli za pomoci...

7.6.2018 - Zajištění zdravotní asistence

Jednotka s technikou DA VW Transportér + AED zajistila zdravotnickou asistenci při konání krajské olympiády seniorů  v našem městě. Jednotka zasahovala u jednoho úrazu sportovkyně -...

6.6.2018 - Požár výrobní linky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do místního dřevozpracujícího podniku k požáru linky.  Průzkumem zjištěn požár výrobní linky na pelety. Na místě provedeno hašení ohnisek požáru jedním proudem C,...

2.6.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu:   Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě osobního vozidla, které srazilo v ulici nádražní ženu na přechodu pro chodce. Jednotka nezasahovala, při jízdě k zásahu...

31.5.2018 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost záchranné služby Královéhradeckého kraje  k osobě se zástavou životních funkcí do obce Čestice. Na místě spolupráce s PČR a...

22.5.2018 - Oprava střechy - Borohrádek

Jednotka vyjela opravit poškozenou střechu na městském kinu. Na místě provedena za pomoci výškové techniky oprava taškové střechy a oprava oplechování...

8.5.2018 - Požár lesa - Chotiv

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru lesa do chatové osady Chotiv. Na místě průzkumem zjištěn požár na ploše 20x30 metrů, hašení probíhalo za pomoci dvou proudů C. Po dohašení ohnisek místo zásahu...

5.5.2018 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění vos v prostranství venkovního posezení hospůdky, vosy ohrožovaly děti na dětském...

31.4.2018 - Oprava poškozené sítě - Borohrádek

Jednotka vyjela na místní fotbalové hřiště upevnit poškozené zavěšení ochranné...

28.4.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu:   Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla, které srazilo na komunikaci u benzínové stanice v Borohrádku malé dítě. Dívka se  při přebíhání komunikace nerozhlédla a...

16.4.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela spolu s hasiči z Rychnova nad Kněžnou a Holic do ulice Jiřího z Poděbrad v Borohrádku k dopravní nehodě nákladního vozidla. Jednalo se o dopravní...

18.4.2018 - Požár výrobní technologie - Častolovice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru do společnosti Saint-Gobain Orsil Častolovice. Jednalo se o požár komínu a vzduchotechniky výrobní linky. Hasiči na místě provedli hašení komínu, přilehlé...

16.4.2018 - Požár - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotky hasičů z Borohrádku, Rychnova nad Kněžnou a Holic vyjeli k požáru garáže a osobního vozidla do Borohrádku. Na místě hořel osobní vůz značky Peugeot zaparkovaný...

10.4.2018 - Čištění studny - Borohrádek

Jednotka vyjela s technikou CAS 32 Tatra 148 na žádost starosty města k vyčištění zavlažovacího systému  na fotbalovém hřišti FK...

29.3.2018 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost záchranné služby Královéhradeckého kraje  k osobě, která se pokusila o sebevraždu. Osoba převezena do nemocnice. Na místě...

29.3.2018 - Oprava poškozeného osvětlení - Borohrádek

Jednotka s technikou AZ 30 Ifa W 50 provedla pomoc při opravách osvětlení...

23.3.2018 - Požár - Albrechtice nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela do obce Albrechtice nad Orlicí k požáru zemědělské budovy. Už při příjezdu prvních jednotek na místo byla požárem zasažena velká část objektu. Jednotky likvidovaly oheň...

18.3.2018 - Požár komínového tělesa - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána do ulice Boženy Němcové na ohlášený požár komínového tělesa. Na místě pomocí kominického nářadí provedeno sražení hořících sazí do vybíracího prostoru a následné...

17.3.2018 - Práce pro město - Kácení dřevin

Jednotka vyjela na žádost Města a provedla kácení dřevin v katastru...

12.3.2018 - Technická pomoc - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k vytažení zapadlého  nákladního vozidla s návěsem. Vozidlo při vyhýbání sjelo na krajnici a hrozilo převrácením.Hasiči za pomoci jeřábu a navijáku na CAS...

12.3.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost Policie ČR k nouzovému otevření bytu do ulice Jiřího z Poděbrad, kde se soused obával o život majitele bytu. Hasiči za přítomnosti Policie ČR byt...

8.3.2018 - Požár elektroinstalace - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru elektroinstalace v rodinném domě do ulice Jiřího z Poděbrad. Průzkumem na místě zjištěno zakouření v jednom pokoji, hasiči po kontrole...

7.3.2018 - Záchrana osob - AED - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost záchranné služby Královéhradeckého kraje  k osobě se zástavou životních funkcí. Po příjezdu na místo ihned zahájili...

6.3.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla na silnici z Borohrádku do Čermné nad Orlicí. Starší řidička při průjezdu pravotočivé zatáčky dostala smyk, s vozidlem bočně...

27.2.2018 - Požár chatky - Borohrádek

Popis zásahu:  Jednotka vyjela k požáru chatky do ulice Jiráskova v Borohrádku. Při příjezdu první jednotky byla chatka o rozměru přibližně 5×7 metrů v lesnatém porostu celá...

27.2.2018 - Otevření uzamčených prostor - Borohrádek

Popis zásahu:Jednotka povolána na žádost KOPIS k nouzovému otevření domu do ulice Jirouškova. Hasiči provedli otevření vchodových dveří, na místě nebyla osoba nalezena. Oznamovatelka...

18.2.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla po nárazu do stromu  na výjezdu z Borohrádku směr Veliny. Při příjezdu jednotky byl řidič i spolujezdkyně z vozidla...

5.2.2018 - Požár komínu - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána do ulice Jiřího z Poděbrad na ohlášený požár komínového tělesa. Na místě pomocí výškové techniky a kominického nářadí provedeno  sražení hořících sazí do...

5.2.2018 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost KOPIS do obce Čermná nad Orlicí k požáru stožáru pouličního osvětlení. Na místě nalezeno spadlé elektrické vedení. Hasiči provedli  zajištění...

28.1.2018 - Požár drážní budovy - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela  k ohlášenému kouři z drážní dřevěné budovy v prostoru nádraží. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěna hořící dřevěná podlaha uvnitř budovy na ploše 5x5 metrů....

25.1.2018 - Dopravní nehoda - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se o nehodu  osobního vozidla, které narazilo do svodidel. Zraněné osobě hasiči...

3.1.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu u domova seniorů v Borohrádku. Strom spadl do prostoru vchodových dveří. Na místě hasiči provedli rozřezání a uklizení kmene i větví...

Zásahy za rok 2017

31.12.2017 - Požární asistence - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování každoročního ohňostroje.       Datum....

29.12.2017 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost záchranné služby  k osobě s vážnými zdravotními potížemi. Po příjezdu na místo ihned zahájili neodkladnou resuscitaci, ve...

7.12.2017 - Dopravní nehoda - Borohrádek - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se nehodu dvou osobních vozidel. Na místě hasiči zajistili vozidla proti požáru a zasypali...

21.11.2017 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na pomoc ZZS s transportem pacienta. Hasiči transportovali staršího muže ze sanitního vozu do jeho bytu v bytovém domě.       Datum....

21.11.2017 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do ulice Družstevní na pomoc ZZS se snesením staršího muže z bytového domu do sanitního vozu.       Datum....

18.11.2017 - Záchrana osob - AED - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na pomoc staršímu muži po zástavě životních funkcí. Na místě muž již při vědomí, hasiči provedli předlékařské ošetření a po příjezdu ZZS předán do jejich...

13.11.2017 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na pomoc starší ženě se zástavou dechu a oběhu do ulice Husova v Borohrádku s vozidlem DA VW Transportér a AED přístrojem. Hasiči na místě ženu resuscitovali, po...

5.11.2017 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost KOPIS k nouzovému otevření bytu do ulice Družstevní. Starší  ženě se průvanem zabouchly  vchodové dveře bytu, v bytě zapnutý sporák.  Hasiči...

29.10.2017 - Technická pomoc - Borohrádek - Horní Jelení

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému stromu přes komunikaci ve směru z Borohrádku na Horní Jelení. Hasiči provedli úklid vozovky. V 16:00 se jednotka vrátila na základnu a ukončila celodenní...

29.10.2017 - Technická pomoc - Borohrádek - Vysoké Chvojno

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému stromu přes komunikaci ve směru z Borohrádku na Vysoké Chvojno. Hasiči provedli úklid vozovky.       Datum....

29.10.2017 - Technická pomoc - Borohrádek - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému stromu přes komunikaci ve směru z Borohrádku na Čermnou nad Orlicí. Hasiči provedli úklid vozovky.       Datum....

29.10.2017 - Technická pomoc - Borohrádek - Horní Jelení

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému stromu přes komunikaci ve směru z Borohrádku na Horní Jelení. Hasiči provedli úklid vozovky.       Datum....

29.10.2017 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému padlému stromu do ulice Jiřího z Poděbrad. Jednalo o padlý strom přes elektrickou přípojku napájení vodovodu. Hasiči provedli zajištění místa poruchy a...

29.10.2017 - Technická pomoc - Borohrádek - Choceň

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému stromu přes komunikaci ve směru z Borohrádku na Choceň. Hasiči provedli úklid vozovky.       Datum....

29.10.2017 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému stromu přes komunikaci 1/36 do ulice Rudé Armády. Jednalo o padlý strom přes plot a chodník. Při pádu strom přetrhl elektrické vedení 400V. Hasiči provedli...

29.10.2017 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému přetopenému kotli na tuhá paliva do bytového domu. Hasiči na místě provedli ochlazení topného systému a odstavení topidla.       Datum....

10.10.2017 - Ostatní pomoc - Poběžovice

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje na pomoc při vyhledávání starší pohřešované osoby , která se v dopoledních hodinách ztratila v lese u Poběžovic. Osoba nalezena v...

28.10.2017 - Technická pomoc - Borohrádek - Veliny

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému stromu přes komunikaci 1/36. Jednalo se o větve na komunikaci ve směru z Borohrádku na  Veliny. Hasiči provedli uklizení větví z...

5.10.2017 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k údajnému zahoření vedení 35KV u komunikace pod Šachovem. Na místě zjištěna porucha na vedení v lesním úseku, svařené vodiče. Vedení bez napětí, nehrozí...

29.9.2017 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se o čelní střed dvou osobních vozidel, při kterém se zranili dva ze tří účastníků nehody....

27.9.2017 - Dopravní nehoda - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla s vlekem naloženým dřevěnými prkny, které...

28.9.2017 - Dopravní nehoda - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se o čelní střed dvou osobních vozidel, při kterém se zranili oba účastníci dopravní...

27.9.2017 - Požár elektroinstalace - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do Církevní školy v Borohrádku k údajnému požáru elektroinstalace v půdním prostoru. Na místě provedena evakuace všech osob, vypnutí elektrické energie a plynu. V...

14.9.2017 - Zajištění zdravotní asistence

Jednotka s technikou DA VW Transportér s výbavou AED provedla zdravotnickou asistenci při konání krajské olympiády seniorů. Hasiči zasahovali u jedné zraněné...

8.9.2017 - Záchrana osob - AED - Týniště nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS KHK k záchraně osoby po kolapsu v Týništi nad Orlicí  do ulice Vašátkova. Na místě hasiči spolupracovali s lékařem ZZS.   Datum....

7.9.2017 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS KHK k záchraně osoby po kolapsu do rozestavěné haly v Borohrádku. Po příjezdu jednotky na místo nalezen muž 54 let se zástavou životních funkcí....

27.8.2017 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla na ještě uzavřeném úseku rekonstruované komunikace z Borohrádku do Žďáru nad Orlicí. Vozidlo po nárazu do stromu skončilo v...

17.8.2017 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 v Borohrádku. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních vozidel. Hasiči provedli zajištění vozidel proti požáru.Ve...

11.8.2017 - Technická pomoc - Kostelec nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění padlých stromů na komunikaci. Jednalo se o několik padlých stromů a větví v úseku 8 Km na komunikaci z Kostelce nad Orlicí do Čermné na Orlicí, stromy...

11.8.2017 - Technická pomoc - Svidnice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění padlých stromů na komunikaci. Jednalo se o několik padlých stromů a větví v úseku 5 Km na komunikaci do Svidnice u Kostelce nad Orlicí, stromy ležely ...

11.8.2017 - Technická pomoc - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění padlých stromů na komunikaci. Jednalo se o několik padlých stromů a větví v úseku 7 Km na silnici ze Zdelova do Kostelce nad Orlicí, stromy ležely ...

11.8.2017 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění padlého stromu na komunikaci. Jednalo se o padlý strom na komunikaci do Čermné nad Orlicí, strom ležel částečně na komunikaci a bránili provozu . Hasiči...

11.8.2017 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění padlého stromu na komunikaci 1/36. Jednalo se o dva padlé stromy za Borohrádkem směr Čestice, stromy ležely  přes celou šíři komunikace a bránili...

10.8.2017 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost KOPIS k nouzovému otevření bytu do ulice TGM 502. Ženě se průvanem zabouchly  vchodové dveře bytu v druhém patře, uvnitř zůstal roční chlapec. ...

26.7.2017 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě osobního vozidla na silnici I/36 mezi Borohrádkem a obcí Veliny. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěna nehoda jednoho osobního vozidla do...

24.7.2017 - Čištění studny - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost starosty města k vyčištění studny na místním hřbitově. Studnu hasiči vyčistili za pomoci...

20.7.2017 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění sršního hnízda v podhledu rodinného domu v ulici Havlíčkova, roj ohrožoval alergické...

4.7.2017 - Požár motocyklu - Borohrádek

Popis zásahu: Hasiči  vyjeli  k ohlášenému požáru v prostoru benzínové čerpací stanice v Borohrádku. Na místě došlo k požáru malého motocyklu, při...

1.7.2017 - Ostatní pomoc - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS KHK  do obce Čermná nad Orlicí. Na místě hasiči pomohli se snesení zraněné pacientky a naložením do sanitního...

29.5.2017 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k ohlášenému nálezu nevybuchlé munice do prostoru lesa za Borohrádkem. Na místě provedeno  zajištění a  vytyčení nebezpečného prostoru kolem munice a předání...

24.5.2017 - Dopravní nehoda osobního vozidla s vlakem

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě osobního vozidla s vlakem na přejezdu u hasičské stanice. V době srážky cestovali ve vozidle dvě osoby a ve vlaku 4 včetně strojvedoucího....

18.5.2017 - Zajištění pitné vody - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost Města k zajištění vody do místní základní školy, kde provedla dovoz nádrže a naplnění pitnou vodou. Kvůli rekonstrukci vodovodního řádu v této části města celý den netekla...

12.5.2017 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS na pomoc osobě se zástavou dechu a oběhu v Borohrádku. Jednotka na místo vyjela s vozidlem CAS 20 a AED přístrojem. Jednotka byla na místě od...

10.5.2017 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK  na likvidaci olejové skvrny  v prostoru náměstí v Borohrádku. Jednalo se o uniklý olej z motorového vozidla . Hasiči na místě provedli...

9.5.2017 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění nebezpečného stromu na cyklostezku z Borohrádku do Velin. Jednalo se o zlomený vzrostlý strom zaklíněný v koruně vedlejšího stromu u cyklostezky. Hasiči...

8.5.2017 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS na pomoc osobě se zástavou dechu a oběhu v Borohrádku v ulici Jiráskova. Jednotka na místo vyjela s vozidlem DA a AED přístrojem. Hasiči po příjezdu...

2.5.2017 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě nákladního vozidla do ulice Jiřího z Poděbrad. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho nákladního vozidla u kterého se při průjezdu zatáčkou...

30.4.2017 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS na pomoc osobě se zástavou dechu a oběhu v Borohrádku. Jednotka na místo vyjela s vozidlem DA a AED přístrojem. Hasiči po příjezdu na místo navázali...

3.4.2017 - Čištění studny FK Borohrádek

Jednotka vyjela s technikou CAS 32 Tatra 148 na žádost starosty města k vyčištění zavlažovacího systému  na fotbalovém hřišti FK...

14.4.2017 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK  k nouzovému otevření zabouchnutého bytu. Na místě provedeno otevření bytu a předání majitelce. Na zapnutém sporáku majitelka vařila jídlo. Na...

13.4.2017 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK  na likvidaci naftové skvrny do ulice Dvořákova v Borohrádku. Jednalo se o uniklou naftu v celé délce ulice cca.  2x18...

9.4.2017 - Požár budovy - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu:  Jednotka vyjela dnes v 11:32 do obce Čermná nad Orlicí k požáru střechy rozestavěného dřevěného domu. Majiteli při pokládání lepenky zahořel mezistropní prostor na ploše 3x1 metr....

15.3.2017 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do místní zahrádkářské kolonie na pomoc při transportu osoby ze sklepa. Jednalo se o starší 84 letou ženu, která při sestupování do sklepa spadla a...

7.3.2017 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela spolu s hasiči z Rychnova nad Kněžnou  do místní dřevozpracující firmy k úniku většího množství termooleje Termil 66 v budově elektrárny. Po příjezdu...

4.3.2017 - Dopravní nehoda - Borohrádek - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla, které sjelo v lese  do příkopu a...

3.3.2017 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do ulice Boženy Němcové k úniku vody do sklepních prostorů rodinného domu. Na místě provedeno zastavení hlavního přívodu vody do domu a vypnutí elektrické energie. Ve...

1.3.2017 - Ostatní pomoc - Holice - Koudelka

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje na pomoc při vyhledávání pohřešované osoby do místní části Holic - Koudelka. Osoba nalezena bez známek života v místním lesnatém...

1.3.2017 - Požár stodoly - Veliny

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje s velkooběmovou CAS Tatra 148 k nahlášenému požáru stodoly do obce Veliny. Ve stodole ustájeno 15 kusů  zvířat a zaparkovaný...

24.2.2017 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána k odstranění padlého vzrostlého smrku z koryta potoku kde tvořil překážku. Strom hasiči rozřezali motorovou pilou a za pomocí navijáku na vozidle CAS vytáhly z...

17.2.2017 - Dopravní nehoda - Borohrádek - Veliny

Popis zásahu: Jednotka  vyjela  k dopravní nehodě na komunikaci z Borohrádku směr Veliny, kde dodávkové vozidlo skončilo mimo vozovku. Na místě hasiči provedli úklid provozních...

17.2.2017 - Dopravní nehoda - Borohrádek - pod Šachovem

Popis zásahu:   Jednotka povolána KOPIS KHK spolu s profesionálními kolegy ze stanice Rychnov nad Kněžnou k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla na silnici z Borohrádku směr Choceň. Na místě...

8.2.2017 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nálezu mrtvého ptáka k silničnímu mostu přez řeku Orlici. Po příjezdu hasičů na místo bylo zjištěno, že se uhynulý pták nachází uprostřed řeky. Hasiči položili...

4.2.2017 - Požár kůlny - Sklenářka

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru vily Sklenářka u Kostelce nad Orlicí. Jednalo se o požár chatky u vily v blízkosti lesního porostu. Hašení provedeno pomocí dvou proudů...

31.1.2017 - Dopravní nehoda - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě linkového autobusu do obce Zdelov. Autobus byl částečně zapadlý v příkopu. Řidiči bránil sníh otevřít dveře a tak hasiči vykopali místo...

25.1.2017 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka  vyjela na žádost Kopis KHK k nouzovému otevření bytu do Družstevní ulice v Borohrádku. V bytě se nacházelo malé dítě, které zamklo vstupní dveře. Hasiči provedli otevření...

25.1.2017 - Požár střechy - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela  k ohlášenému kouři ze střechy rodinného domu v ulici Švermova v Borohrádku. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěn kouřící přetopený kotel na tuhá paliva a pára z...

16.1.2017 - Požár výrobní linky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do místního dřevozpracujícího podniku k požáru linky na dřevěné pelety. Před  příjezdem jednotek došlo k výbuchu dřevěného prachu a následnému požáru dopravníků a...

16.1.2017 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění ledových převisů ze střechy obchodu na náměstí, kde pád ledu ohrožoval chodce. Pomocí výškové techniky byly převisy...

Zásahy za rok 2016

31.12.2016 - Požární asistence - Borohrádek - ZOČ

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování každoročního ohňostroje.       Datum....

30.12.2016 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu:   Jednotka povolána na žádost KOPIS KHK do ulice Partyzána Petra k poruše kotle na tuhá paliva. Na místě zjištěn přetopený kotel na tuhá paliva a porucha redukčního ventilu otopného systému. Provedeno odstavení topidla, vybrání...

23.12.2016 - Dopravní nehoda 4 OA - Borohrádek

Popis zásahu:   Jednotka vyjela k dopravní nehodě tří osobních vozidel na výjezdu z Borohrádku směr Holice. Po příjezdu na místo události zjištěna nehoda čtyř osobních vozidel, z toho dvě vozidla po střetu sjela do příkopu a narazila do stromu....

19.12.2016 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK  na likvidaci olejové skvrny do Borohrádku. Jednalo se o uniklou naftu na křižovatce v prostoru náměstí. Skvrnu v délce cca 60 m v jednom jízdním pruhu hasiči zasypali sorbentem a uklidili. Na...

17.12.2016 - Požár osobního vozidla - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka povolána k požáru osobního vozidla zaparkovaného u rodinného domu v obci Zdelov. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěno hořící vozidlo značky Ford C Max, vozidlo již celé v plamenech. Na místě nasazen jeden proud C a jeden...

5.12.2016 - Požár - Ždár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS s vozidly CAS 20, CAS 32  k nahlášenému požáru trávy do obce Žďár nad Orlicí. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěn požár dvou kup klestí v blízkosti železniční tratě. Hasiči provedli dohašení...

3.12.2016 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k otevření vozidla značky Peugeot na křižovatce pod náměstím. Po vystoupení řidiče se nastartované vozidlo na křižovatce samo zamklo a tvořilo překážku na komunikaci. Hasiči provedli za pomoci drátu...

28.11.2016 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k úniku vody do sklepa domu v ulici Nádražní. Voda ve sklepě dosahovala do výšky 80cm. Hasiči na místě provedli odčerpání vody ze sklepního prostoru. Voda a elektrická energie byla po celou dobu...

26.11.2016 - Požár rozvodny NN - Taktické cvičení - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k taktickému cvičení do firmy Seca  v Borohrádku k údajnému požáru rozvodny NN v prostoru elektrárny ORC. Proveden nácvik hašení elektrického zařízení napájení technologie elektrárny za pomoci stabilního hasícího...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zásahy za rok 2015

31.12.2015 - Požární asistence při odpalování novoročního ohňostroje - Borohrádek

  Popis zásahu: Jednotka na žádost obce provedla dohled na bezpečnost  při odpalování novoročního ohňostroje na místním náměstí.       Datum....

27.12.2015 - Záchrana osoby - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána k záchraně osoby po kolapsu  v místním hostinci. Na místě provedena předlékařská pomoc, osoba již při vědomí. Po příjezdu ZZS provedena pomoc s transportem osoby...

12.12.2015 - Požár pily - Borohrádek - Taktické cvičení

  Popis zásahu: Jednotka povolána k požáru technologie odsávání pilin z linky na zpracování dřevní hmoty v místním dřevařském závodě. Po příjezdu na místo zásahu proveden průzkum a dokončena...

30.11.2015 - Dopravní nehoda osobního vozidla - Borohrádek

Popis zásahu: Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla po nárazu do stromu. Z důvodu chybného vyhlášení poplachu ze strany Krajského operačního střediska HZS HK naší jednotce - jednotka...

Zásahy za rok 2014

31.12.2014 - Ukončení roku - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost obce k dohledu na bezpečnost při odpalování novoročního ohňostroje na místním náměstí.     Datum....

13.12.2014 - Technická pomoc - odstranění nebezpečného stromu - Šachov

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost obce k odstranění nebezpečného stromu u autobusové zastávky  v místní části Šachov. Vzrostlý strom na místě rozřezán a uklizen mimo komunikaci. Na místě...

29.11.2014 - Dopravní nehoda osobního vozidla - Borohrádek směr Čestice

Jednotka povolána na žádost KOPIS  spolu s jednotkou  HZS Královéhradeckého kraje ze stanice Rychnov nad Kněžnou k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, která havarovala na silnici vedoucí...

23.11.2014 - Dopravní nehoda osobního vozidla - Žďár nad Orlicí

Jednotka vyslána k dopravní nehodě osobního vozidla. Na místě události zjištěno, že se jedná o nehodu mladého řidiče, který při průjezdu zatáčkou nezvládl své vozidloVW Golf a havaroval do příkopu....

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zásahy za rok 2013

15.12.2013 - Zajištění komunikace při kácení stromů - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyslána na zabezpečení kácení stromů specializovanou firmou na komunikaci vedoucí z Borohrádku do Čestic. Jednotka na místě řídila dopravu a po ukončení kácení pomohla s...

23.10.2013 - Dopravní nehoda osobního automobilu - Borohrádek

Popis zásahu:  Jednotka povolána k dopravní nehodě osobního vozidla značky Škoda Fábia na silnici č.I/36 z Borohrádku  do Čestic. Po příjezdu na místo dopravní nehody bylo zjištěno že...

28.9.2013 - Technická pomoc - nouzové otevření dveří - Borohrádek

Popis zásahu: Hasiči byli povoláni na žádost ZZS KHK k nouzovému otevření rodinného domu, kde bylo podezření na náhlou zdravotní příhodu seniorky. Toto se nepotvrdilo, seniorka jen tvrdě...

20.9.2013 - Požár v domově důchodců - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotky vyjeli na taktické cvičení do domova důchodců v Borohrádku, kde došlo k údajnému zahoření .Požár elektrického spotřebiče vznikl v čajové kuchyni ve 3 nadzemním patře....

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zásahy za rok 2012

23.11.2012 Úklid vozovky čerpací stanice Borohrádek

  Popis zásahu: Jednotky provedly likvidaci uniklé motorové nafty, která vytekla z osobního vozidla na vozovku. Spolupráce s Policií ČR a SÚS KHK Cestmistrovství Rychnov nad...

12.11.2012 Dopravní nehoda OA

Popis zásahu:  Jednotky povolány k dopravní nehodě osobního vozidla, které skončilo v příkopě. Nehoda bez zranění osob. Hasiči provedeno zajištění vozidla a jeho vyproštění zpět na vozovku. Na...

27.10.2012 Technická pomoc - uvolnění komunikace

  Popis zásahu: Jednotka provedla odstranění spadlých stromů a větví z vozovky. Datum....

21.08.2012 Požár lesní hrabanky

Popis zásahu: Jednotky likvidovaly požár lesní hrabanky malého rozsahu.   Datum....

1 | 2 | 3 | 4 >>