Kolektiv mladých hasičů SDH Borohrádek

31.12.2012 00:00

 

 

Schůzky:

 

Schůzky kolektivu mladých hasičů se konají každý čtvrtek od 16:00 - 17:00 hod. v hasičské zbrojnici.


Podmínky členství:
 

Členem kolektivu MH se může stát dítě starší 8-mi let. Příspěvek na činnost kroužku je 80 Kč na rok. V ceně je zahrnuto pojištění každého člena.
 

Náplň činnosti:
 

Hlavní náplní kroužku je výchova dětí v oblasti požární ochrany a příprava nových řádných členů SDH. Osvojování tábornických dovedností např. uzlování, práce s mapou či orientace
v přírodě.

V kolektivu mladých hasičů jsou děti vedeny ke kladnému a šetrnému přístupu k přírodě, její ochraně i využívání. Další náplní činnosti kolektivu jsou základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Děti jsou vedeny ke sportu a pohybu. Kolektiv MH bude  zapojen do soutěžní hry Plamen.
 

Hra Plamen se skládá z těchto disciplín:
 

  • požární útok Plamen
  • požární útok s překážkami CTIFštafeta 4 x 60 m s překážkami
  • Štafeta CTIF štafeta požárních dvojic
  • závod hasičské všestrannostiběh jednotlivců na 60 m s překážkami