15.1.2024 - Výcvik záchrana osob na zamrzlých hladinách

15.1.2024 - Výcvik záchrana osob na zamrzlých hladinách

Tématem pondělního výcviku byla záchrana osoby ze zamrzlé vodní hladiny. Hasiči si vyzkoušeli využití různých technik  potřebných  pro záchranu a transport osoby s prostředky, kterými jednotka disponuje.

 

Pár rad pro pohyb na zamzlé hladině:

Na led nevstupujeme nikdy sami, vždy je bezpečnější jít minimálně ve dvou. Druhý člověk může pomoci nebo pomoc zavolat. Osoby při vstupu na led by neměly chodit u sebe, ale v rozestupu, jinak způsobují větší tlak na led. Při proboření je pozdě myslet na to, že bychom měli mít s sebou bodce (v prodeji jsou švédské výrobky). Lze je vyrobit i podomácku – krátké šroubováky uvázané na šňůrku a zavěšené kolem krku (ovšem s ochranou na hrotech). Při proboření lze také náhradně místo bodců použít klíče. Bodce nebo klíče zabodneme do ledu a přitahujeme se ven. Nevstáváme, posunujeme se vleže – váha se rozloží na větší plochu. Je dobré si uvědomit, že zachovat klid a nepanikařit je nejdůležitější pro záchranu probořeného. Nejlépe je po proboření vylézat směrem, kudy člověk přišel, protože logicky tam byl led únosný.

 Pokud probořený nedokáže vylézt z vody sám, pokusit se ho vytáhnout mohou svědci, záleží ovšem na jejich fyzickém stavu a možnostech. Pokud nemohou, okamžitě telefonicky ohlásí proboření na linku 112. Musí popsat adresu, místo proboření a ke kterému břehu je blíž u větších vodních ploch a nejkratší příjezdovou cestu. Do příjezdu je nutné s probořenou osobou komunikovat a snažit se jí ujišťovat o blížící se pomoci. Je dobré volat tísňovou linku než se pokusíme o záchranu, hrozí nebezpečí propadnutí i pro zachránce. Můžeme použít v okolí nalezenou větev, hokejku, nějaké prkno, tažné lano vyndané z auta, rybářskou pramici apod. V každém případě se po ledě pohybujeme plížením, ne ve stoje.

 Vytaženou osobu je nutné co nejdříve převléci do suchého oblečení. Pokud nemá hmatný puls a nedýchá, je nutné zahájit resuscitaci (umělé dýchání kombinované s masáží srdce pokud není hmatný puls) až do příjezdu záchranné služby. Záchranu probořených zvířat nebo přimrzlých ptákůt raději přenecháme hasičům, zvířata jsou vystresovaná a mohou být nebezpečná.