15.10.2021 - Kurz vyprošťování osob z havarovaných vozidel - Bílé Poličany

15.10.2021 - Kurz vyprošťování osob z havarovaných vozidel - Bílé Poličany

Ve dnech 11 - 15.10.2021  tři členové naší výjezdové jednotky absolvovali týdení kurz  vyprošťování osob z havarovaných vozidel - VZOHV  v Bílých Poličanech. Absolvent tohoto kurzu se orientuje v problematice postupů při vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Zná podmínky k provedení, posouzení a vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla, je podrobně seznámen s obsluhou hydraulických a pneumatických nástrojů. Umí zabezpečit havarovaný dopravní prostředek a místo havárie. Je seznámen s konstrukcí osobních i užitkových automobilů, vozidel městské hromadné dopravy a kolejových vozidel. Je poučen o systémech pasivní bezpečnosti a alternativních palivech.

Absolvováním tohoto kurzu u třech hasičů  se zvýšila akceschopnost naši jednotky a připravenost k řešení mimořádných událostí.