25.12.2023 - 26.12.2023 - Pomoc při řešení povodňové situace - Borohrádek

25.12.2023 - 26.12.2023 - Pomoc při řešení povodňové situace - Borohrádek

Jednotka vyjela s DA v 8: 00 na žádost starosty města po vydatném dešti a náhlému oteplení a tání sněhu k monitoringu stavu vodních toků v katastru města Borohrádek do míst, kde při těchto situacích vzniká nebezpečí uvíznutí nečistot a tím zamezení průtoku vody. 

 

Jednotka vyjela s CAS 20 a TA Tatra 8x8 v 8:31 k odstranění překážky na vodním toku Tiché orlice za silničním mostem. Jednalo se o vzrostlý strom, vyvrácený napříč do říčního koryta. Strom tvořil překážku a zachytával nečistoty plavené po řece. Hasiči na místě strom za pomocí navijáku na TA Tatra 8x8 přes kladky stáhli ke břehu, kde ho pokrátili a zajistili kmen kurtou proti pohybu. Na místě spolupráce se zástupci Povodí Labe, společnost si likvidaci stromu zajistí svými prostředky.

 

Jednotka vyjela s DA, CAS 20 a PS 12 v 13:16 k řešení povodňové situace do místní části Bělidlo. Vlivem stoupající hladiny vody a prognóz meteorologů hasiči zajistili stavbu protipovodňové hráze z pytlů s pískem, začali s čerpáním průsaků vody do přečerpávací stanice a průsaku vody z polí, kde se rozlila voda z řeky Orlice do zahrad majitelů nemovitostí. Hasiči odčerpávali vodu po celou noc, nasazeny byly PS 12, 2x kalové čerpadlo, a plovoucí čerpadlo. V dopoledních hodinách 26.12.2023 se situace zlepšila, hasiči stále monitorují situaci, technika je v tuto chvíli zpět na základně a je připravena v případě jakékoli změny ihned vyjet.

Na místě spolupráce s HZS KHK Rychnov nad Kněžnou. JSDH Čermná nad Orlicí a Vamberk pomohli při realizaci pytlů s pískem pro stavbu hráze.

 

 

 

 

 

 

  • Datum: 25-26.12.2023

  • Místo události: Borohrádek

  • Typ zásahu: Technická pomoc - připrava protipovodňových patření

  • Výjezd na místo zásahu: 08:00

  • Návrat na základnu: 26.12.2023 - 12:00

  • Ukončení zásahu: Monitoring stále probíhá

  • Počet zasahujících hasičů: 15

 

 

  • Technika u zásahu:

 

CAS 20 Tatra Terrno 4x4 JSDH Borohrádek

TA Tatra 8x8 JSDH Borohrádek

DA VW Transportér JSDH Borohrádek

PS 12, kalová čerpadla, plovoucí čerpadlo

 

 

HZS KHK Rychnov nad Kněžnou

JSDH Čermná nad Orlicí - Příprava pytlů s pískem

JSDH Vamberk - příprava pytlů s pískem