Vozidlo Tatra 815 dne 1.9.2017 převedeno od HZS

Vozidlo CAS 32 Tatra 815, které sloužilo dlouhá léta u HZS Královéhradeckého kraje na stanici v Trutnově a Vrchlabí bylo dne 1. 9. 2017 po skoro ročním jednání bezplatně převedeno na město Borohrádek. Vozidlo bylo vyrobené v roce 1986 a první rozsáhlou rekonstrukcí prošlo v roce 1996 ve společnosti THT Polička.

Z omezených finančních důvodů se hasiči se zástupci města dohodli na opravách vozidla svépomocí, členy JSDH. Byl vypracován projekt na opravu a výbavu vozidla. Na financování opravy se podílelo, Město Borohrádek, Královéhradecký kraj, Hasičský fond nadace AGROFERT a firmy sídlící v Borohrádku -  Serafin Campestrini – SECA, Avepo, Laga, Biotec, Stavitelství Kašpar a Frolíkova káva.

 

Ihned po slavnostním převzetí od představitelů HZS bylo vozidlo převezeno do bývalé výrobní haly, kde během dvou víkendových dní došlo ke kompletnímu rozebrání a odstranění nástavby vozidla i motoru. Stav vozidla odpovídal stáří a podmínkám, kde bylo vozidlo provozováno.

  • Na podvozku byly provedeny nutné opravy, oprava zkorodovaného rámu v zadní části pod pěnidlovými nádržemi, kompletní výměna elektroinstalace podvozku, oprava vzduchového systému pérování, výměna měchů pérování, oprava vzduchového systému brzd, výměna některých ventilů za nové a výměna brzdového obložení s renovací brzdových bubnů. Přetěsnění převodovkové skříně a hydrauliky, výměna posilovače řízení a všech hadic.
  • Motor byl vyměněn za jiný po kompletní generálce, původní motor měl vážnou závadu.
  • Kabina prošla opravou oplechování, výměnou přední masky, úpravou nárazníku včetně výměnou předních světel i mlhových, kompletní opravou elektroinstalace, výměnou částí palubní desky, čalounění a výměnou všech sedaček za nové. Stará boční zrcátka nahradila nová vyhřívaná, včetně zrcátka nad předním oknem. Na zrcátkách jsou namontovány LED světla k osvětlení okolí vozidla.
  • Nástavba prošla kompletní renovací nosných částí a oplechování, které je lepeno. Některé části museli být vyřezány a nahrazeny novými, v zadní části byly provedeny úpravy nástavby pro umístění vývodů výtlaků do boku pod rolety. Upravena byla přední část nástavby, kde vznikl prostor pro dvě rolety. Nádrž na vodu je nová, ocelová s antikorozním nátěrem a kapacitou 8500 l. Nádrže na pěnu 2x400 l jsou původní. Vyměněny byly rolety všech šesti schrán, osvětlení prostoru vně je řešeno led osvětlením. Elektroinstalace nástavby včetně osvětlení okolí vozidla a LED stavoznaků na obou bocích je nová.
  • Čerpadlo včetně kohoutů výtlaků prošli opravou a přetěsněním, nový je kompletní náhon – kardan.
  • Na podvozku je namontována v přední části asanační lišta a po celém obvodu šasi jednoduchý systém zkrápění podvozku napájený z čerpadla a ovládaný z kabiny řidiče.
  • Světla vozidla jsou opatřeny kryty vlastní výroby.
  • Vozidlo je olakováno v barvě RAL 3000 a polepeno bílým pruhem a reflexními 3M páskami.

 

Vozidlo prošlo více jak devítiměsíční opravou, všechny práce mimo olakování a polepu bílého pruhu na vozidle zhotovila část členů výjezdové jednotky svépomocí bez nároku na odměnu.  Odpracováno bylo celkem 4686 hodin a celkové náklady na opravu vozidla činí 1 099 236 Kč včetně DPH. V tomto měsíci bude vozidlo dovybaveno třemi kusy dýchací techniky v hodnotě 141 000Kč, které nahradí nevyhovující dýchací techniku Saturn.

 

Dne 13.6.2018 za účasti brig. gen. Ing. Františka Mencla, představitelů HZS Královéhradeckého kraje z územního odboru Rychnov nad Kněžnou, města Borohrádek a firem, které se podílely na financování rekonstrukce se v odpoledních hodinách uskutečnilo předvedení zrekonstruované Tatry a zařazení do výjezdu jednotky.      

 

 

Odkaz fotogalerie původní stav vozidla:         Vozidlo původ stav HZS KHK Náchod 2017

Odkaz fotogalerie rekonstrukce CAS 32 Tatra 815:       Rekonstrukce vozidla 2017 - 2018

Odkaz fotogalerie rekonstruované CS 32 Tatra 815:      Vozidlo po rekonsrukci 13.6.2018

 

 

 

Časová osa prací na rekonstrukci vozidla:

 

04.05.2017     - Dovoz generálkovaného motoru Tatra 815 a jeho olakování.

                     - Dovoz nového nárazníku a jeho úprava pro instalaci nových světel

10.06.2017     - Výroba posuvných šuplat na hasičské náčiní do nástavby a jejich olakování.

 

01.09.2017     - Převzetí vozidla od HZS na hasičské stanici v Borohrádku.

 

01.09.2017     - Odvoz vozidla do haly bývalé betonárny, hala je v majetku města.

                       Na hale namontován portálový jeřáb s nosností 10000Kg.

                     - Započaty práce na demontáži celé nástavby, čerpadla a demontáž vadného motoru.

                     - Demontáž celé elektroinstalace, pro špatný stav bude vyměněna za novou.

06.09.2017     - Omytí podvozkové části, opískování celého podvozku.

08.09.2017     - Započaty práce na opravě podvozku, výměně zkorodovaných prvků na rámu.

                     - Oprava a výměna částí brzdového systému včetně výměny vzduchových ventilů a hadic.

                     - Kontrola celého vzduchového systému a dotěsnění.

                     - Montáž nové elektroinstalace podvozkové části včetně opravy elektroinstalace kabiny.

30.09.2017      - Olakování podvozku

05.10.2017      - Oprava a olakování čerpadla včetně úpravy vývodů z čerpadla.

                      - Montáž čerpadla na nástavbu, výměna částí hnacího hřídele čerpadla.

13.10.2017      - Montáž a zprovoznění motoru.

19.10.2017     - Započaty práce na rekonstrukce nástavby.

                     - Výměna zkorodovaných částí konstrukce nástavby.

                     - Výměna oplechování nástavby pozinkovaným plechem.

                     - Oprava zkorodovaných částí kabiny.

                     - Olakování vnitřních částí nástavby a kabiny.

28.10.2017     - Montáž nové elektroinstalace podvozku vozidla.

10.11.2017     - Dovoz nové nádrže na vodu a její úpravy pro montáž na podvozek. Olakování boků nádrže.

                     - Montáž nádrží na pěnidlo.

                     - Montáž nádrží na podvozek vozidla, montáž armatur čerpadla.

26.11.2017     - Kompletace kabiny včetně montáže faceliftové přední části vozidla.

30.11.2017     - Pro nepřízeň počasí a nízkých teplot na hale převezeno vozidlo do garáže v hasičárně.

                     - Montáž oplechování spodní a vrchní části nádrže včetně nových zadních blatníků.

08.12.2017     - Kompletace elektroinstalace podvozku, montáž světel. Příprava vozidla na odjezd do lakovny.

 

11.12.2017     - Vozidlo odvezeno do lakovny v Dopravním podniku Hradec Králové.

                       Lakování vozidla sponzorováno z HASIČSKÉHO FONDU NADACE AGROFERT

                       částkou 100 000 Kč

 

 

26.01.2018      - Vozidlo převezeno z lakovny do naší garáže.

 

05.02.2018      - Montáž výplní skříní AL plechem. Započata montáž elektroinstalace nástavby.

10.02.2018      - Montáž 6 kusů rolet včetně příslušenství.

20.02.2018      - Montáže výsuvných plat na hasičské vybavení

10.03.2018      - Provedena uprava a doplnění interiéru kabiny, včetně montáže sedaček

17.03.2018      - Průběžně probíhá kompletace elektroinstalace nástavby

 

26.03.2018     - Vozidlo odvezeno do lakovny v Dopravním podniku Hradec Králové.

 

20.04.2018     - Vozidlo dovezeno zpět z lakovny .

22.04.2018     - Montáž pochůzné podlahy a AL beden na materiál. Montáž a zprovoznění lafetové proudnice.

26.04.2018     - Montáž osvětlení okolí vozidla, montáž výstražných LED světel a kompletace elektro nástvby.

18.04.2018     - Proveden nástřik podvozku a podběhů proti odlétající drti.

28.04.2018     - Napuštění nádrží na vodu a pěnidlo, zkouška těsnosti armatur a čerpadla.

30.04.2018     - Oprava netěsnosti a výměna  ložisek vrchní části převodovky.

05.05.2018     - Montáž nového obutí včetně disků kol.

10.05.2018     - Kompletace a odzkoušení zkrápění podvozku

18.05.2018     - Polepení vozidla do barev dle vyhlášky

20.05.2018     - Polep vozidla reflexními prvky 3M

25.05.2018     - Montáž okapnic rolet a kompletace elektroinstalace nástavby.

29.05.2018     - Od tohoto data bude doplněna výbava vozidla o provedeny zkoušky všech systémů na vozidle.

13.06.2018     - Plánované slavnostní uvedení do provozu.

 

Tým co vydržel až do konce.

 
Petr Šrámek, Martin Šrámek, Honza Kadrmas, Víťa Novák

Sponzoři rekonstrukce hasičského vozidla CAS 32 Tatra 815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis odpracovaných hodin členů JSDH: