1.3.2015 Nové vybavení - Tablet Lenovo

1.3.2015 Nové vybavení - Tablet Lenovo

 Dnešním dnem naše jednotka začala využívat v dopravním automobilu VW Transporter T5  tablet Lenovo  sloužící pro lepší komunikaci s OPIS HZS  a  navigaci k místu události. Do tabletu jsou GPS souřadnice posílány formou SMS.

SMS navigace je nové řešení, které zajistí rychlé předání GPS souřadnic do navigace provozované na zařízení s operačním systémem Android a okamžitou navigaci na místo určení bez zdlouhavého manuálního zadávání trasy do navigace. Předání polohy probíhá prostřednictvím přijaté krátké textové zprávy odeslané z operačního střediska.

Zařízení pro SMS navigaci s operačním systémem Android nám tak zajišťuje nejenom kvalitní navigaci, která nás přivede na místo, ale i nepřeberné možnosti informační podpory a širokou škálu využitelnosti tabletu připojeného k internetu, který může být pro zasahující jednotku zdrojem důležitých informací. Tento systém navádění v naší jednotce běží zatím ve zkušebním chodu a prozatím jsme jak s navigací tak s tabletem jako výbornou pomůckou pro velitele jednotky spokojeni.