10.10.2015 Návštěva Expozice ve Zbirohu

10.10.2015 Návštěva Expozice ve Zbirohu

 

 

V sobotu 10. 10. 2015 se členové našeho sboru společně s kolegy z Čičové a rodinnými příslušníky zúčastnili návštěvy expozice požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky ve Zbirohu

                                                                 

Odjezd byl naplánován na sedmou hodinu ranní od hasičské stanice z Borohrádku se zastávkou v obci Čičová. Celkem se za krásami staré hasičské techniky vydalo 41 členů z obou sborů. Kolem 11 hodiny jsme dorazili do Zbirohu, kde na nás již čekal průvodce expozice. Expozice požární ochrany nám umožnila nahlédnout do historie vzniku a vývoje dobrovolné a profesionální požární ochrany. V první části expozice jsme si prohlédli vybrané exponáty historické požární techniky z období 18. a 19. století. Jednalo se zejména o ukázku koněspřežných stříkaček. Dále jsme shlédli techniku z období první republiky, kterou reprezentuje především automobilová stříkačka na podvozku Škody 505 z roku 1924, zapůjčená Městem Třeboň. Následovala ukázka techniky z období 2. poloviny 20. století, kterou představují napříkladcisternová automobilová stříkačka CAS 16 na podvozcích Praga RN a Praga V3S, dopravní automobily Tatra 805, ale i další velice známá vozidla na podvozcích Tatra, Škoda 706, Avia a ZIL. Technickou zajímavostí je požární robot, který byl předurčen k manipulaci s tlakovými lahvemi v místech zasažených požárem nebo nastíněný zásah hasičů u dopravní nehody. Nechyběli ani vozidla, která můžeme naleznout i ve své garáži, jako je AZ 30 IFA W 50 a Tatra 148 CAS 32. K našemu překvapení se v expozici nacházelo i vozidlo nám velice známé, a to Ford z Rychnovské stanice profesionálních hasičů. Na dvorech Zbirožského areálu jsme shlédli nespočet nové techniky, například náš sen CAS 40 Tatra 7 zakoupené z dotací EU čekající na přidělení k jednotkám profesionálních hasičů.

Ze Zbirohu jsme odjížděli v 13:30 do obce Karlštejn na oběd, kde po nabrání potřebné energie jsme absolvovali prohlídku tamního hradu Karlštejn. Kupodivu tam vpustili i naše manželky a přítelkyně. Kole 18 hodiny si každý překontroloval svého souseda sedícího v autobusu vedle něho, a vydali jsme se k domovu. Ve 22:30 jsme projeli kolem značky Borohrádek a u hasičské stanice jsme příjemný výlet ukončili.