7.6.2014 Zájezd do Litoměřic

7.6.2014  Zájezd do Litoměřic

 

7.6.2014 . uspořádalo naše SDH výlet do Litoměřic na Hasičské slavnosti. Hasičské slavnosti jsou jedinečnou výstavou historické hasičské techniky, která je pořádána jednou za tři roky. Slavnosti sestávají z několika částí - výstavy historické i moderní techniky na výstavišti, slavnostního nástupu a průvodu na náměstí v Litoměřicích a celodeního kulturního programu s mnoha doprovodnými akcemi.

Akce se zůčastnili i kolegové z SDH Zdelov a Čičové.

Počasí se nám vydařilo a všem se tato akce líbila.