18.11.2018 - Nový svolávací systém - FIREPORT

18.11.2018 - Nový svolávací systém - FIREPORT

Od dnešního dne je na naší hasičské stanici plně spuštěn nový svolávací systéme členů JSDH - FIREPORT.

 

V okamžiku, kdy operační důstojník HZS vyhlašuje poplach  jednotce, dochází ke spuštění automatických akcí. Okamžitě dochází k rozeslání SMS o vyhlášeném poplachu (SMS obsahuje informace o události) a zároveň dochází k volání Fireportu na cílová čísla hasičů. Všichni jsou informování v jeden okamžik najednou (týká se volání i SMS). Po přijetí hovoru Fireport oznámí: „Vaší jednotce byl vyhlášen poplach. Pro akceptaci stiskněte 1, pro odmítnutí stiskněte 3.“ Tuto zpětnou vazbu dále Fireport zpracovává a zobrazuje jmenovitě na panelu umístěném na hasičské stanici. Ve stejném okamžiku dochází ke spuštění Fireportu na stanici. Na displeji se zobrazí: informace o události, technika která byla operačním důstojníkem k události vyslána, ostatní jednotky jedoucí k dané události, mapa s vyznačenou trasou ze stanice na místo události, časový odpočet kolik minut zbývá do výjezdu jednotky (JPO II – 5 minut, JPO III – 10 minut) a zpětná vazba hasičů – potvrzení, zda na stanici jedou, či nikoliv (víte, na koho máte ještě čekat) Z reproduktorů na stanici Fireport hlásí informace o události.

Na tiskárně Fireport vytiskne oboustranně mapu s vyznačenou trasou. Na první straně obecný náhled, na druhé straně detail posledních 5-ti zatáček pro přesnou navigaci k místu události. Zároveň Fireport ovládá ostatní externí zařízení na stanici – sirénu, světla, brány, vrata, kompresor apod. Ovládání je přesně programovatelné, takže např. u osvětlení Fireport v noci při poplachu rozsvítí stanici a po nastaveném intervalu po sobě také zhasne apod. Celá správa Fireportu se provádí přes jednoduché webové rozhraní.

Zařízení jsme měli možnost vyzkoušet od 1.9.2018 ve zkušební verzi. Jedná se o spolehlivé a velmi rychlé zařízení, které nám zkrátí dobu vyhlášení poplachu pro členy JSDH a poskytne potřebné informace již při převlékání do zásahových obleků.