17.2.2020 - Školení první pomoci - AED

17.2.2020 - Školení první pomoci - AED

Ve dnech 16.2.2020 a 17.2.2020 proběhl v prostorách naší hasičské stanice každoroční opakovací výcvik v poskytování předlékařské první pomoci s důrazem na KPR s použitím AED. Výcvik vedli instruktoři ze záchranné služby Královéhradeckého kraje. Výcvik byl zaměřen na opakování použití AED jednotkou hasičů jako first responder a probíhal s využitím figurín s cvičebními elektrodami a AED.

 Tímto byla proškolena celá naše jednotka včetně členů, kteří nedávno nastoupili. Jsme připraveni poskytnou rozšířenou první pomoc jak při našich výjezdech, tak i v soukromém životě.

Tímto bychom chtěli poděkovat instruktorům ze zdravotní záchranné služby Hradec Králové za jejich čas a předané vědomosti.