18.9.2015 - Oslavy 135 let založení SDH

18.9.2015 - Oslavy 135 let založení SDH

V sobotu 19.9.2015 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Borohrádku 135 let od svého založení.

 

 

Rok 1880 byl pro náš sbor velice významný, neboť v tomto roce byl v našem městě založen řádně organizovaný hasičský sbor. Také naše město kráčející vždy s duchem doby – mělo zájem o to, aby i u nás byl založen řádný hasičský sbor. Zástupci obce uvážili, že takový spolek je pro celou obec prospěšný, že při vypuknutí požáru hájí a chrání obydlí nás všech. Při schůzi obecního zastupitelstva konaného dne 6. Května 1880 bylo rozhodnuto zřídit v obci sbor dobrovolných hasičů. Všichni členové návrh podpořili 17. Července 1880 byl sestaven prozatímní výbor hasičského sboru. První hasičská výstroj a výzbroj byla zakoupena od f. Smekal v Praze. Září 1880 vypukl velký požár na Bělidle, tehdy hrozilo veliké nebezpečí celé obci, neboť Bělidlo se skládalo ze samých dřevěných domků a chalup, z tohoto boje vyšel náš sbor jako vítěz a uhájil tím majetek mnoha spoluobčanů.

 

 

Oslavy byly zahájeny ve14:00 před hasičskou zbrojnicí znovu vysvěcením praporu, který tento rok oslavil již 70 let existence.

Slavnosti tvořily součást celodenního programu pro občany, věnované poválečné historii města a hasičstva v Borohrádku a tím byl inspirován i program našich oslav. Dopolední vzpomínkový pochod končil u hasičské zbrojnice, kde na účastníky čekalo bohaté občerstvení.

 

V garážích byla pro návštěvníky oslav připravena výstava dobových uniforem, hasičského náčiní, fotografií z naší historie a sbírka kovových a papírových modelů hasičské techniky z let minulých i ze současnosti.

Poté na venkovním prostranství před hasičskou zbrojnicí proběhly ukázky hašení pomocí historické techniky, kterou plně funkční předvedli zástupci okolních SDH.

 

SDH Čičová koněspřežná ruční stříkačka - r.v.1922

SDH Albrechtice nad Orlicí motorová koněspřežná stříkačka - r.v.1929

SDH Malá Čermná nad Orlicí motorová přívěsná stříkačka DS 16 - r. v. 1938

SDH Číčová přenosná motorová stříkačka PS-8 - r.v.1962

SDH Zdelov přenosná motorová stříkačka PS 12 - r.v. 1985

 

Součástí oslav byly i ukázky současného vybavení a techniky Borohradeckých hasičů, ukázka historické bojové techniky a program zakončila ukázka závodního dřevorubectví.

Celý den bylo pro hosty zajištěno bohaté občerstvení a pohodová hudba.