20.7.2020 - Výcvik jednotky - dýchací technika

20.7.2020 - Výcvik jednotky - dýchací technika

Pondělní odpoledne jsou v naší jednotce tradičně věnována odborné i praktické přípravě členů jednotky. Tentokrát jsme nacvičovali vyhledávání a záchranu osob ze zakouřených prostor, včetně vyhledávání za pomoci termokamery. V místní bývalé betonárně v opuštěných prostorech jsme za pomoci dýmovnic nasimulovali zakouřený prostor při požáru a vyhledávali osoby, tentokrát v podobě vycpané 60 kg vážící figuríně.