21.9.2014 Modernizace stanice - Spojové centrum

21.9.2014  Modernizace stanice - Spojové centrum

 - Z důvodu přechodu operačního střediska na centrální pracoviště do Hradce Králové a s tím související změny   ve vyhlašování  poplachu a radiového spojení jsme přistoupili k modernizaci našeho spojového centra .

- Toto centrum bylo celkově přebudováno, doplněno o informační led panel s údaji o stavu otevření výjezdových vrat, zabudovanou radiostanici  rádio a PC s dvěma LCD Monitory. Na těchto monitorech je  při vyžádání jednotky zobrazena výjezdová karta  pro naši jednotku, automaticky vytištěna na tiskárně, mapa Města Borohrádek a kamerový obraz přední strany stanice /výjezdová část/. Na stole spojového centra je umístěna dobíjecí stanice kapesních vysílaček a zásuvky pro automatické dobíjení svítilen a baterií.

Celá stanice je ozvučena dodatečně namontovaným reproduktorovým systémem  a pevně zabudovaným radiopřijímačem. V nejbližší době bude toto ozvučení doplněno o automatické přepnutí zvuku v případě radiového provozu na pevné radiostanici a zajištění slyšitelnosti radiového provozu po celé budově stanice.

V případě výpadku sítě je celý systém napájen z baterie, výjezdová vrata napájena ze záložního zdroje a informace o napájení  a stavu stlačeného vzduchu dále předána SMS správou strojníkům jednotky .