27.4.2013 Rekonstrukce stanice - oprava garáže č.2 a 3.

27.4.2013 Rekonstrukce stanice - oprava garáže č.2 a 3.

Mnoho let staré a našim současným požadavkům nevyhovující garážové stání č.2 a č.3 se dočkala dlouho očekávané rekonstrukce, jejíž počátek byl  zahájen 27.4. 2013. Nyní už probíhají jen některé dodělávky a nepatrné úpravy. Lze tedy říci, že rekonstrukce je dokončena.

 

V těchto garážích dříve parkovali dvě vozidla Škoda 706 RTHP, pod kterými se stávající betony propadly. V sobotu jsme započali rekonstrukci odstraněním starého betonu a starých silničních panelů. Bylo odstraněno i podloží pod těmito betony do hloubky 30 cm pod původní terén a navezen štěrk jako podloží. Během dalšího týdne proběhla pokládka nového betonu do obou garáží. Betony v garážích jsou provedeny tak, aby zde mohly v případě nutnosti parkovat i cisterny. V obou garážích bylo provedeno snížení stávajícího stropu, montáž nové elektroinstalace, nového osvětlení a instalace odsávání výfukových plynů. Po měsíční technologické přestávce jsme betony opatřili nátěrem , který nám usnadní úklid v těchto prostorách a nátěry vodících pruhů pro snadné parkování. Každé vozidlo je zde napojeno na přívod tlakového vzduchu a centrální dobíjecí zařízení. Stání budou v nejbližší době opatřena semafory pro signalizaci stavu výjezdových vrat a rozhlasovým zařízením  odposlechu radiostanice, pro které je již vedení instalováno.

Do nově zrekonstruovaných stání se technika vrátila 15.6.2013

V letošním roce jěště proběhne rekonstrukce oken a rekonstrukce zabezpečovacího systému hasičské stanice.

V příštím roce by jsme chtěli zrealizovat rekonstrukci sociálního zázemí a zasedací místnosti.