29.10.2016 - Návštěva Letiště Václava Havla - Praha

29.10.2016 - Návštěva Letiště Václava Havla - Praha

Dne 29.10.2016 v 5:00 odjeli členové SDH Borohrádek, SDH Čičová a SDH Zdelov na plánovanou exkurzi  Letiště Václava Havla Praha – Ruzyně, během které si také mohli prohlédnout nejmodernější požární stanici - Letiště Praha.

Na letišti nás přivítali velmi mile. Poté jsme prošli po skupinách bezpečnostní kontrolou a pokračovali přistaveným autobusem okružní jízdu po letišti. Viděli jsme několik letadel při jejich odbavení, vzletu a přistání. Nejdůležitější částí exkurze byla samozřejmě návštěva CPS Praha-Ruzyně, která na letišti působí.

CPS Praha-Ruzyně je jednou z nejmodernějších hasičských stanic v naší republice. Se stavbou se začalo dne 20. června 2005 a stavba byla dokončena dle plánu 20. října 2006. Stavba má 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Celková cena se vyšplhala na astronomických 239000000,- Kč.

V prvním nadzemním podlaží se nachází garáž, je zde celkem 16 stání pro výjezdové automobily, které mohou vyjíždět z obou stran stanice. Přesné parkování vozidel zajišťuje barevně odlišné provedení podlahy. Zatímco parkovací plochy jsou šedivé, ostatní má zelenou barvu. Dále se v přízemí nachází mycí a údržbové centrum MPT s tlakovým čisticím zařízením a dílnou strojní služby, Linka na čištění hadic, dílna chemickotechnické služby na opravy, údržbu a revize dýchacích přístrojů a dílna údržby a servisu hasicích přístrojů. Hasiči mají limit výjezdu do 45 vteřin a k zásahovým automobilům se dostávají pomocí Skluzné tyče. Nadzemní podlaží je tvořeno zejména operačním střediskem, je v něm také záložní místnost krizového řízení letiště a v neposlední řadě relaxační centrum a administrativa. V prvním podzemním podlaží se nachází výcvikový polygon dýchací techniky, včetně testovacího centra fyzické zátěže. Je zde rovněž nádrž na požární vodu o úctyhodném objemu 50 000 l s rychloupínacími čerpadly o výkonu 3 000 l/min. Záložní zdroj energie - dieselagregát a technologická zázemí budovy. Viděli jsme chloubu této základny. Hasičský vůz Nový Panther ARFF CA5 6x6, Zdravotnický kontejner na nosiči Scania, a další technika nezbytná pro zásah na letišti. Tuto techniku si hlavně děti „osahaly“ i zevnitř. Ty to samozřejmě bavilo nejvíc. Dále nám byl ukázán hasičský polygon, kde se trénuje fyzička a kde se také dělá několikrát do roka přezkoušení. A také další zázemí, protichemické obleky, atd.

 

Jednotka HZSP Letiště Praha (ARFF Airport Prague) je zařazena v plošném pokrytí kraje do kategorie JPO IV. Jednotku tvoří dvě stanice a to Centrální stanice a Pobočná stanice Sever, která je umístěna nedaleko RWY 24/06 a 31/13. Na každé ze čtyř dvanáctihodinových směn se střídá devatenáct hasičů (plný početní stav), tento počet udává Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), která stanovuje minimální početní stav na letecký provoz 1+5 a 1+5, mimo letecký provoz (objekty) početní stav 1+3. Předpis ICAO také stanovuje kategorii letiště. Kategorie Letiště Praha je stanovena na 9 z 10. Z toho důvodu musí být jednotka vybavena minimálně třemi zásahovými vozy, zásobou hasební vody 24300l a výtokové množství pěny účinnosti B musí být 9000l/min. Nezvyklá je doba výjezdu, která činní 45 vteřin od vyhlášení poplachu a splnění zásahové času 3 minuty od nahlášení události na letecký provoz, mimo letecký provoz je tato doba stanovena na 4 minuty. Na Centrální stanici je mimo jiné umístěno operační středisko, tělocvična s posilovnou. V suterénu se nachází požární nádrž o objemu 50000l, výcvikový polygon s centrem fyzické zátěže.