29.2.2015 - Výroční valná hromada okrsku č.17 za rok 2014

29.2.2015 - Výroční valná hromada okrsku č.17 za rok 2014

Zápis z Výroční valné hromady 17. okrsku Borohrádek konané dne 28.2.2015 ve Zdelově

Zasedání zahájil starosta 17. okrsku Petr Šrámek, přivítal přítomné, určil předsedajícího zasedání Pavla Hamerskýho a zapisovatele Pavla Majrycha.

 1. Pavel Hamerský vyzval přítomné k uctění památky zesnulých minutou ticha a přednesl program VVH. Ten byl jednoznačně schválen.
 2. Starosta Petr Šrámek zhodnotil VVH SDH v okrsku a přednesl zprávu o činnosti 17. okrsku za daný rok. Zde upozornil na dodržování účastí výkonných výborů jednotlivých SDH a to jak na zasedání Výboru okrsku, tak na VVH SDH. Zhodnotil Okrskovou soutěž, kde upozornil na nepřipravenost některých sborů a seznámil nás o průběhu okresního kola. Dále starosta vyhodnotil zájezd 17. okrsku, který se konal na přelomu roku a byl směrován na Hasičské slavnosti v Litoměřicích. Kde jsme naplnily autobus ze 2/3, užily si mnoho legrace cestou tam i zpět a na připravené výstavě nasbírali inspiraci na další hasičskou práci. Doufá, že tento první krok zájezdu v historii 17. okrsku bude navazován a za plné účasti. Zhodnotil oslavy k založení SDH Zdelov a seznámil přítomné s pravidelným dodržováním zasedání výkonného výboru 17. okrsku. To proběhlo 4x, ale z důvodů směnování byly tyto termíny upraveny.
 3. Do volební a návrhové komise byli zvoleni: Jiří Marek, Ladislav Pokorný a předseda Martin Šrámek.
 4. Finanční zprávu přednesl pokladník okrsku Jindřich Synek. Odrazoví můstek 17. okrsku činil 1750Kč a jelikož jsme obdržely odměnu ve výši 680Kč, tak zůstatek k dnešnímu dni činí 2430Kč. Odměna je za splnění všech aktivit 17. okrsku. Dále nám sdělil, že 17. okrsek čítá 136 členů.
 5. Návrhová a volební komise přednesla návrh na novou volbu členů do výkonného výboru 17. okrsku pro další volební období a to stávající. Ve složení: Starosta -             Petr Šrámek                                                                      

Místostarosta -Pavel Hamerský

Jednatel -Pavel Majrych

Velitel -Milan Jindra ml.

Pokladník -Jindřich Synek

Preventista -Martin Šrámek

 1. Jako zástupce 17. okrsku do výboru OSH byl zvolen Pavel Hamerský.
 2. Delegát za 17. okrsek na shromáždění delegátu SDH v Albrechticích n/O byl zvolen Jaroslav Andres.
 3. Plán práce představil místostarosta Pavel Hamerský. Nikdo z přítomných neměl žádné námitky, ani připomínky k doplnění tohoto plánu práce. Jednoznačně schválen všemi přítomnými.
 4. Termíny jednotlivých VVH SDH byly předneseni následovně: SDH Velká Čermná - 12.12.2015

SDH Malá Čermná -15.1.2016

SDH Zdelov -16.1.2016

SDH Číčová -23.1.2016

SDH Borohrádek -30.1.2016

 1. VVH 17. okrsku Borohrádek se bude konat 27.2.2016 v Borohrádku.
 2. Pořádající Okrskové soutěže v hasičském útoku pro rok 2016 je SDH Borohrádek.
 3. V diskusi měl Jaroslav Andres poznámku, kde a jak se bude konat okrskové cvičení. Jako námět podal dálkové doplnění vody, nebo doplňování cisteren. Protože je spousta strojníků, kteří to vůbec neovládají. Námět je zahrnut do plánu práce a bude se projednávat při dalším zasedání výkonného výboru 17. okrsku. Jiří Marek pozdravil přítomné za SDH Číčová a představil Oslavy 130. let od založení sboru SDH Číčová. Ty se konají 23.5.2015 na sportovním areálu TJ Čermná nad Orlicí. Přednesl plánovaný program a požádal jednotlivé SDH o podporu a případnou pomocnou ruku při organizování této akce. V rámci této události SDH Číčová pořádá okrskovou soutěž a „Pohár starosty obce Čermná“ v hasičském útoku. Propozice na okrskové kolo již dostali všichni zástupci jednotlivých SDH na tomto zasedání.

Bohuslav Diviš pozdravil přítomné a sdělil, jak je důležité pracovat v 17. okrsku a podporovat tím činnost OSH. Upozornil na hodnocení okrskového kola, zápisů z VVH a dodržování plánu práce jednotlivých SDH a okrsků. Ještě naznačil spolupráci se starostou Borohrádku o nalezení společného řešení místa na hasičské soutěže v Borohrádku. Ladislav Pokorný pozdravil přítomné za SDH Zdelov. Padly náměty na plánovaný společný zájezd, který se bude projednávat při příštím zasedání výkonného výboru 17. okrsku.

 1. Předseda návrhové a volební komise Martin Šrámek přednesl návrh na usnesení, což bylo jednoznačně schváleno.
 2. Starosta 17. okrsku Petr Šrámek ještě jednou poděkoval přítomným za účast a za připomínky k jednotlivým tématům. Popřál přítomným dobrou chuť při podávání občerstvení a ukončil tímto zasedání.

 

                         

Zapsal: jednatel 17. okrsku

              Pavel Majrych