31.5.2017 - Den s IZS v Borohrádku

31.5.2017 - Den s IZS v Borohrádku

31. 5. 2017 se jednotka SDH Borohrádek účastnila dne s IZS na místní Základní škole. Dopoledne proběhla evakuace školy doplněna zakouřením haly. Žáci i přes stížené podmínky opustili ukázněně budovu školy. Venku následovala ukázka hasičů, hašení požáru pergoly pomoci dvou proudů C v dýchací technice.

Poté se všichni přesunuli do prostoru fotbalového hřiště a sledovali ukázku kynologického výcviku. Děti obdivovaly umění psů a ocenily i spolužáky a pana učitele, kteří se nebáli nastavit psovi ruku (i když v ochranném krytu).

Žáci se střídali na stanovištích Policie ČR, horské služby, záchranné služby a hasičů a mohli se tak seznámit s technikou zúčastněných složek IZS a způsobem jejich práce. Zároveň si prověřili a prohloubili znalosti potřebné při ochraně života a zdraví obyvatel, majetku a životního prostředí při vzniku mimořádné události.