9.11.2013 Rekonstrukce stanice - výměna oken a dveří.

9.11.2013 Rekonstrukce stanice - výměna oken a dveří.

Od 10.října do 9.listopadu probíhala v Borohradecké hasičárně plánovaná výměna oken a dveří. Původní okna a venkovní dveře byla po letech vyměněna za plastová, protože ztratila svou funkčnost, nešla již otvírat a jejich izolační schopnost převyšovala K-10 (což je téměř čistá díra J ). Plastová okna, která je nahradila mají daleko větší izolační schopnosti K-1,1 a jsou plně funkční. Touto akcí pokračuje přestavba naší stanice. Hasiči svépomocí upravili otvory ve stěnách, dobetonovali parapety  aby firma mohla bez problémů namontovat okna. Po montáži oken jsme svépomocí zapravili zdi okolo oken a provedli omalování stěn okolo nových oken.V naší zasedací místnosti byla provedena montáž dveří, které usnadní přístup na naši tréningovou plochu.

Pro tento rok upravy naší stanice skončili. Členové JSDH odpracovali mnoho brigádnických hodin a jsme rádi že se v rozpočtu města na tyto upravy našli finanční prostředky.

V příštím roce máme v plánu pokračovat v upravách stanice a to rekonstrukcí sociálního zařízení, vybudování nových sprch a rekonstrukci kuchyně.

Věříme že se pro tyto upravy najdou v příštím roce finanční prostředky abudeme moci  tuto rekonstrukci nevyhovujících prostor zrealizovat.