Dýchací přístroj Saturn S7

Dýchací přístroj Saturn S7

Dýchací přístroj SATURN S7

  Dýchací přístroj SATURN S 7 je izolační vzduchový dýchací přístroj. Vdechovaný vzduch se odebírá z 7 l ocelové lahve přes plicní automatiku. Vydechovaný vzduch uniká ventilovou komorou do atmosféry. Proto tento přístroj poskytuje úplnou nezávislost na okolní atmosféře, to zn., že Vám umožňuje pobyt v prostoru s nízkým obsahem kyslíku i v prostoru, kde je značná koncentrace nedýchatelných škodlivin. Vzhledem k tomu, že dechové odpory přístroje jsou nízké a okamžitý průtok vzduchu značný, přístroj umožňuje i těžké práce v zamořeném prostoru.

Parametry:

  • plnící tlak vzduchu – 20 MPa
  • vodní obsah lahve – 7 l
  • zásoba stlačeného vzduchu – 1000 l
  • varovná píšťala signalizuje při poklesu – tlaku na 4 +- 1 MPa
  • pohotovostní váha přístroje – 12 kg
  • Dýchací přístroj SATURN S7