Jednotka v roce 2012 povolána celkem k 19 zásahům.