Jednotka v roce 2014 povolána celkem k 28 zásahům.