Jednotka sboru dobrovolných hasičů kategorie JPOII/I

Jednotka sboru dobrovolných hasičů kategorie JPOII/I

Jednotka sboru dobrovolných hasičů kategorie JPOII/I D s členy, kteří vykonávají službu v jednotce dobrovolně, s územní působností do 10 minut jízdy z místa dislokace a která zajišťuje výjezd družstva o početním stavu 1+3 do 5 minut od vyhlášení poplachu. Je zřízena městem Borohrádek na základě zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a jejím členem se může stát každý občan ČR starší 18-ti let, zdravotně způsobilý, který s městem uzavře dohodu o členství v JSDH.

Členové zařazeni do výjezdové jednotky SDH Borohrádek: