7.8.2015 Nové vybavení jednotky - Kyslíkový přístroj

7.8.2015 Nové vybavení jednotky -  Kyslíkový přístroj

Od dnešního dne naše jednotka disponuje novým vybavením

SATURN OXY je jednoduchý přístroj, určený ke krátkodobému podávání kyslíku při zástavě dechu nebo při poruchách dýchání. Přístroj je vhodný zvláště pro zdravotní, hasičskou, báňskou a vodní záchranou službu, nemocnice, praktické lékaře, potápěče a další osoby, které vyžadují okamžitou dodávku mediciálního kyslíku. Pro použití v náročných terénních podmínkách je přístroj dodáván v masivním vodotěsném kufru. Základem přístroje SATURN OXY je plicní automatika, která je připojená na tlakovou kyslíkovou láhev o objemu 2l. Základní vybavení přístroje je možno doplnit o další příslušenství podle požadavků uživatele.

 

Použití přístroje:

  • k umělé ventilaci plic (umělému dýchání) při zástavě dechu.
  • k umělé ventilaci plic při resuscitaci při zástavě oběhu.
  • k podpůrnému dýchání, prohlubováním spontánních dechů raněného nebo nemocného.
  • k inhalaci kyslíku, při dostatečném dýchání raněného nebo nemocného.

Doba použitelnosti:

u dospělých

  • 35 min (při dechovém objemu 0,7 l a 12 nádechů/min a při použití tlakového zásobníku s tlakem 15 MPa)
  • - 43 min (při dechovém objemu 0,7 l a 12 nádechů/min a při použití tlakového zásobníku s tlakem 20 MPa)

u dětí

  • více jak 35 min (s tlakovým zásobníkem na 15 MPa)
  • více jak 43 min (s tlakovým zásobníkem na 20 MPa)