1.1.2016 - Nový rok 2016

1.1.2016 - Nový rok 2016

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým v novém roce 2016 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.