Ochranný Oblek Sunit


Ochranný oblek Sunit je primárně určený pro likvidaci havárií vybraných typů chemikálií, avšak své využití může najít i v dalších oblastech lidské činnosti.

Základní materiál je tvořen neprodyšným nánosem speciální kaučukové směsi na textilní materiál.

Oděv se skládá z blůzy s vlepenými kroužky pro upevnění rukavic a z kalhot s přilepenými pryžovými holinkami. Oblek není určen k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Výhody

  • Odolnost proti působení vybraných chemikálií
  • Přezkoušeno Výzkumným ústavem bezpečnosti práce
  • Výběr zněkolika velikostí oděvu i holínek

Technické parametry

Základní materiál nánosovaný textil
Technické ochranné rukavice pětiprsté
Obuv pryžová, lisovaná vnitřním tlakem, pracovní pánská
Odolnost proti plameni třída 3
Odolnost proti působení roztoků
  • 37 % kyseliny chlorovodíkové (HCl)
  • 80 % kyseliny sírové (H2SO4)
  • 30 % hydroxidu sodného (NaOH)
  • 28 % hydroxidu amonného (NH4OH)
Nemění elastické vlastnosti od -30°C
Stálost při teplotách 0 až +80 °C
Použitelnost při okolních teplotách
  • do 25°C max. 60 minut, nepřetržitá pracovní činnost max.35 minut
  • nad 25°C max. doba pobytu v obleku se přiměřeně zkracuje
  • např. při 30°C max. 25 min pobytu v obleku