GSM svolávač

GSM svolávač

Zařízení je primárně navrženo pro potřeby svolávání nedefinovaných osob, či skupin s možností odeslání přednastavené SMS nebo přeposlání aktuální informace. Příkladem může být nasměrování členů Sboru dobrovolných hasičů na konkrétní místo požáru,. Tím se urychluje příjezd prvních jednotek a zásah samotný.

Uživatel si může sám upravit seznamúčastníků, skupin. Příchozí SMS s popisem událostí přijde všem najednou během několika sekund.
Doporučená SIM karta: O2-ZERO.

V provedení určeném pro svolávání SDH se využívají 3 vstupy:

 

  • Vstup 1 je určen k napojení na elektroniku ovládající sirénu – SMS zprávy jsou odeslány vždy, kdy je spuštěna siréna (dálkově i místně).
  • Vstup 2 je vybaven tlačítkem TEST jímž lze testovat funkci zařízení odesláním SMS pouze na číslo odpovědné osoby.
  • Vstup 3 je vybaven tlačítkem, které je blokováno klíčkem a je určen k „tichému“ svolání hasičů, aniž by byla spuštěna siréna
  • Vstup 4 je nevyužitý a dá se použít pro další úpravy úpravy zařízení.