Účastníci silničního provozu pozor!

Účastníci silničního provozu pozor!

 

Hasičský záchranný sbor  by chtěl apelovat na všechny řidiče, cyklisty a chodce, aby při setkání s vozidlem hasičů, ale i policie a záchranné zdravotnické služby, které má zapnuté výstražné zařízení, dodržovali několik následujících zásad:

  • uvolněte vozidlu cestu sjetím k pravé krajnici, nebraňte v předjetí a prudce nebrzděte,

  • nejezděte za vozidlem záchranářů ve snaze co nejrychleji projet křižovatkou,

  • blíží-li se vozidlo záchranářů, nevstupujte na přechod pro chodce,

  • blížíte-li se ke křižovatce a slyšíte nebo vidíte vozidlo záchranářů, dbejte zvýšené opatrnosti, i když jste na hlavní silnici a máte zelenou,

  • při parkování na komunikacích (hlavně na sídlištích) parkujte vždy tak, aby vedle Vás zůstal volný pruh široký minimálně 3 metry,

  • parkujte v dostatečné vzdálenosti od hranic křižovatek, zatáček a zúžení komunikací tak, aby vozidlo záchranářů mohlo projet nebo odbočit,

  • neparkujte na nástupních plochách pro požární techniku, těsně před vjezdem do objektu a před hydranty nebo na nich.

Při dodržování těchto zásad velmi ulehčíte a urychlíte záchranářům příjezd k zásahům, u kterých mnohdy jde opravdu o vteřiny.
A propos, vždyť vlastně ani nevíte, jestli ti blikající hasiči nejedou právě k Vám.