Jak ochránit život, zdraví a majetek ve svých domovech před požárem

Jak ochránit život, zdraví a majetek ve svých domovech před požárem

Hlásiče požáru

Většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem. Kouř vznikající při požáru v domácnosti je většinou toxický (v domácnostech je velké množství hořlavých plastických hmot), dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí a následně smrt, kouř způsobuje i snížení viditelnosti a ztrátu orientace.

 

Autonomní hlásič požáru zajistí rychlé zjištění vznikajícího požáru a upozorní na něj přítomné osoby. Cena autonomního hlásiče se pohybuje v řádu stokorun, tato investice je ve srovnání se způsobenými škodami zanedbatelná. Dle vyhlášky (účinnost od 1. 7. 2008) č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb musí být hlásiči vybaveny nově povolené a schválené stavby, objekty schválené před 1. 7. 2008 musí být vybaveny hlásiči požáru pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu rozsáhlejší stavební úpravou. Hlásič požáru je jednoduché zařízení, které v krabičce průměru cca 12 cm obsahuje detektor požáru, optickou a hlavně akustickou signalizací, upozorní, že není něco v pořádku.

 

Hasicí přístroje

Vybavenost objektů hasicími přístroji také popisuje výše zmiňovaná vyhláška. Umístění, druhy a počet hasicích přístrojů je stanoven ve schválené projektové dokumentaci příslušné stavby.

 

Jsou stanoveny povinnosti a minimální vybavení, ale je na každém z vás, zda chcete předejít ztrátám, ať už na životech, zdraví nebo majetku a investici do hlásičů požáru a hasicích přístrojů nebudete podceňovat.

 

Požár v bytě, domě - jak se zachovat?

 • zachovejte klid a rozvahu
 • v případě zjištění požáru nebo hustého dýmu na chodbě domu varujte ostatní nájemníky voláním „hoří“ a okamžitě volejte hasiče na linku 150 nebo 112
 • při pohybu v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi (ve dřepu, po kolenou), kouř se zpočátku drží u stropu, pokud to jde, použijte k dýchání vlhký kapesník, ručník, šátek at.
 • při silném zakouření zbytečně neriskujte průchod – hrozí nejen ztráta vědomí, ale i orientace,
 • pokud nemůžete opustit byt – silné zakouření chodby, horké dveře, snažte se utěsnit dveře do bytu proti průniku kouře
 • z balkonu, okna na sebe upozorněte voláním o pomoc popřípadě vyvěšením prostěradla, ručníku atp.
 • v případě, že na vás hoří oděv, zastavte se, lehněte si, kutálejte se, válením zamezíte přístupu kyslíku, rukama si chraňte obličej,
 • k opuštění domu nikdy nepoužívejte výtah
 • v případě, že ucítíte plyn, nerozsvěcujte,
 • pokud to lze, před odchodem z hořícího bytu vypněte přívod el. energie a plynu,
 • nikdy se do požárem ohroženého bytu nevracejte (ztráta orientace, nadýchání zplodinami, porušení konstrukce stavby)
 • dbejte pokynů hasičů
 • formou hry naučte děti, co nejkratší cestou opustit byt