Zásahy za rok 2024

23.7.2024 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka provedla na žádost starosty města likvidaci vosího hnízda v budově zastávky autobusu v místní části Šachov. Hasiči likvidaci provedli za pomoci spreje a hnízdo po té odklidili..      Datum: 23.7.2024 Místo události: Šachov Typ zásahu: Technická...

22.7.2024 - Ostatní pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města do místní části Borohrádku - Šachov, kde  za pomoci nárazníkové lafetové proudnice na CAS 32 Tatra 815 6x6 hasiči provedli oplach místní komunikace od nečistot.     Datum: 22.7.2024 Místo události: Borohrádek Typ...

21.7.2024 - Požár balíkovacího stroje - Světlá

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru lisovacího stroje na slámu do Žďáru nad orlicí místní části Světlá. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár balíkovacího stroje, který zemědělec stačil vyvést mimo zasažené strniště a odpojit od traktoru. Hasiči ihned začali  několika...

11.7.2024 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS  k osobě s náhlými  zdravotními problémy do ulice Jiráskova  v Borohrádku. Hasiči na místě spolupracovali se ZZS KHK, pomohli s transportem osoby do sanitního vozu.         Datum: 11.7.2024 Místo události:...

1.7.2024 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města k nouzovému provzdušnění a doplnění vody do městského rybníčku z důvodu možného uhynu ryb vlivem vysokých teplot. Hasiči toto provedli za pomoci lafetové proudnice na technickém automobilu a CAS 32.     Datum: 1.7.2024 Místo...

1.7.2024 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS  k osobě s náhlými  zdravotními problémy do ulice Boženy Němcové v Borohrádku.         Datum: 1.7.2024 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Ostatní pomoc Vyhlášení poplachu: 07:16 Výjezd na místo...

1.7.2024 - Dopravní nehoda - Čičová

Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na komunikaci z Čermné nad Orlicí do Chocně. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla, které skončilo po nehodě mimo komunikaci a na střeše. Hasiči zajistili předlékařské ošetření jedné zraněné osobě, po příjezdu ZZS pomohli s transportem...

19.6.2024 - Dopravní nehoda - Čestice

Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na komunikaci I/36 u obce Čestice. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních vozidel, z toho jedno z nich bylo mimo komunikaci v příkopu. Všechny osoby byli při příjezdu hasičů z vozidel venku, nezraněni, z vozidel neunikaly žádné provozní kapaliny....

13.6.2024 - Asistence - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost starosty města k zajištění zdravotní asistence na akci  - Sportovních hry seniorů Královéhradeckého kraje konané na území města Borohrádek.     Datum: 14.6.2024 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Ostatní pomoc - Zoč Vyhlášení...

12.6.2024 - Požár - Žďár nad Orlicí

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru konvektomatu do mateřské školy ve Žďáru nad Orlicí. Z kuchyně bylo evakuováno 5 dospělých osob. Požár se z konvektomatu nerozšířil na další vybavení ani prostory objektu, další osoby ani děti nebyly v ohrožení a nemusely být evakuovány.  Místo zásahu...

4.6.2024 - Dopravní nehoda - Petrovičky

Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě jednoho osobního vozidla se zaklíněnou osobou. Místo události nebylo při výjezdu jednotky přesně známo a  bylo upřesněno při jízdě k zásahu. Jednalo se o dopravní nehodu na komunikaci 1/11 ve směru z Týniště nad Orlicí do Třebechovic pod Orebem u...

31.5.2024 - Požár Borohrádek - Taktické cvičení

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru pračky do mateřské školy v Borohrádku. Jednalo se o taktické cvičení jednotky. Po příjezdu jednotky na místo hasiči provedli průzkum, zjistili stav a počet všech evakuovaných osob na shromaždišti, za pomoci jednoho proudu C byl požár pračky v prádelně uhašen,...

30.5.2024 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela k nahlášenému spadlému stromu na komunikaci z Borohrádku ve směru na Vysoké Chvojno. Hasiči spadlou část ztrouchnivělého stromu z komunikace odstranili a komunikaci uklidili.       Datum: 30.5.2024 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická...

28.5.2024 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na komunikaci mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí. Jednalo se o střed dvou osobních vozidel. Hasiči zajistili vozidla proti požáru odpojením akumulátorů a osobám poskytli předlékařské ošetření. Oba řidiče vozidel a dvě děti po příjezdu ZZS...

21.5.2024 - Dopravní nehoda Železniční - Čermná nad Orlicí

Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla s vlakem na železničním přejezdu v Čermné nad Orlicí. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu  bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o srážku jednoho osobního vozidla s osobním motorovým vlakem na železniční přejezdu. Vlak se nacházel cca...

3.5.2024 - Záchrana osob - AED - Čermná nad Orlicí

Jednotka vyjela k zástavě životních funkcí u muže v Čermné nad Orlicí. Hasiči na místě spolupracovali s Policií ČR, pozemní i leteckou záchrannou službou Královéhradeckého kraje.           Datum: 3.5.2024 Místo události: Čermná nad Orlicí Typ zásahu: Záchrana...

1.5.2024 - Požár - Borohrádek

Jednotka vyjela na nahlášené spadlé elektrické vedení s následným zahořením. Hasiči na místě provedli zajištění místa zásahu a dohašení ohnisek požáru po technické závadě na vedení nízkého napětí. Na místě spolupráce s poruchovou službou ČEZ         Datum:...

1.5.2024 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Jednotka vyjela k nahlášenému spadlému stromu na železniční trať ze Žďáru nad Orlicí do Týniště nad Orlicí, který strhl trakční vedení. Před místem pádu stromu  bezpečně zastavil vlak, žádný z cestujících nebyl zraněn a po kontrole se vlaková souprava vrátila zpět do stanice Borohrádek. Hasiči...

19.4.2024 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Jednotka vyjela s dopravním automobilem k nahlášenému vyvrácenému stromu na lesní komunikaci vedoucí k chatám do místní části ve Žďáru nad Orlicí. Hasiči provedli rozřezání padlého stromu a komunikaci uklidili.       Datum: 19.4.2024 Místo události: Žďár nad Orlicí Typ...

19.6.2024 - Dopravní nehoda - Žďár nad Orlicí

Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na komunikaci v obci Žďár nad Orlicí. Jednalo se o čelní střed dvou osobních vozidel, po příjezdu jednotky na místo zásahu byli oba řidiči mimo havarované vozidla. Hasiči zajistili vozidla proti požáru odpojením akumulátorů, osobám...

16.4.2024 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela k nahlášenému vyvrácenému stromu na komunikaci mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí. Jednalo se o prasklou břízu, která zasahovala do komunikace. Hasiči provedli pokácení stromu na komunikaci, strom rozřezali a komunikaci uklidili. Po dobu zásahu byla komunikace...

16.4.2024 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela k nahlášenému vyvrácenému stromu na komunikaci mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí. Jednalo se o vyvrácený strom nad komunikaci, který hrozil pádem. Hasiči provedli pokácení stromu na komunikaci, strom rozřezali a komunikaci uklidili. Po dobu zásahu byla komunikace...

9.4.2024 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Jednotka vyjela k odstranění uniklé nafty na komunikaci do ulice TGM v Borohrádku. Na místě zjištěny uniklé ropné látky po technické závadě na palivovém systému traktoru. Hasiči místo úniku na ploše 5x1m  zasypali sorbentem a komunikaci uklidili.         ...

29.3.2024 - Požár RD - Čermná nad Orlicí

Jednotka vyjela s dvěma CAS a Automobilovým žebříkem k nahlášenému požáru v rodinném domě v obci Čermná nad Orlicí, kde došlo k požáru v jedné z místnosti v přízemí. Při příjezdu naší jednotky již nedocházelo k hoření, celý dům byl silně zakouřen. Hasiči při průzkumu domu provedli vyvedení dvou...

25.3.2024 - Technická pomoc - ZOČ - Žďár nad Orlicí

Jednotka vyjela na žádost starostky obce do Žďáru nad Orlicí asistovat při opravě a čištění čapího hnízda. Práce probíhali za pomoci automobilového žebříku AZ 30 na střeše a komínu místní základní škole.            Datum: 25.3.2024 Místo události: Žďár nad...

18.3.2024 - Požár komínového tělesa - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru sazí v komínovém tělese na nemovitosti v obci Žďár nad Orlicí. Hasiči provedli kontrolu odstaveného topidla, sražení hořících sazí do prostoru vybíracích dvířek a jejich likvidaci. Prostor byl následně zkontrolován termokamerou a místo předáno...

13.3.2024 - Záchrana zvířat - Žďár nad Orlicí

Jednotka vyjela do obce Žďár nad Orlicí k pomoci zvířeti, které uvízlo v elektrickém ohradníku. Hasiči ovci z ohradníku vyprostili a volně pustili do výběhu. Ohradník vrátili zpět do provozuschopného stavu.           Datum: 13.3.2024 Místo události: Žďár nad...

12.3.2024 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění uniklé nafty na komunikaci do ulice Nerudova v Borohrádku. Na místě zjištěny uniklé ropné látky na ploše komunikace 100 x 2 m, hasiči místo úniku zasypali sorbentem a provedli kontrolu vodního toku.          ...

11.3.2024 - Záchrana osob AED - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost ZZS k  zástavě životních funkcí u malého dítětě v Borohrádku. Po příletu letecké záchranné služby a příjezdu pozemní záchranné služby hasiči těmito složkami spolupracovali. Po celou dobu zásahu hasiči spolupracovali s operátorem tísňové linky...

5.3.2024 - Dopravní nehoda - Žďár nad Orlicí

Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla a traktoru s vlekem na  komunikaci ve směru ze Žďáru nad Orlicí do Albrechtic. Osobní vozidlo za železničním přejezdem narazilo do boku traktorového vleku. Hasiči zajistili vozidla proti požáru odpojením akumulátorů, lehce...

22.2.2024 - Dopravní nehoda - Zdelov

Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které na místní komunikaci ve směru ze Zdelova na Chotiv sjelo v lesním úseku mimo komunikaci a následně čelně narazilo do stromu. Ve vozidle cestoval pouze řidič, který byl po příjezdu naší jednotky na místo již z vozidla venku a nebyl...

22.2.2024 - Záchrana osob AED - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost ZZS k osobě se zástavou životních funkcí v ulici Čechova v Borohrádku. Na místě spolupráce s ZZS KHK         Datum: 22.2.2024 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Záchrana osoby AED Vyhlášení poplachu: 16:19 Výjezd na místo...

26.1.2024 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela k nahlášenému vyvrácenému stromu na komunikaci I/36 mezi Borohrádkem a Česticemi. Jednalo se o vyvrácený strom nad komunikaci, bránící průjezdu vozidel. Hasiči provedli pokácení stromu na komunikaci, strom rozřezali a komunikaci uklidili. Na místě spolupráce s...

25.1.2024 - Záchrana osob - AED - Zdelov

Jednotka vyjela k osobě se zástavou životních funkcí do obce Zdelov. Na místě spolupráce s ZZS KHK         Datum: 25.1.2024 Místo události: Zdelov Typ zásahu: Záchrana osoby Vyhlášení poplachu: 06:40 Výjezd na místo zásahu: 06:42 Příjezd na...

24.1.2024 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Jednotka vyjela k dopravní nehodě autobusu, který na komunikaci I/36 ve směru z Borohrádku na Veliny sjel do příkopu a narazil do stromu. V autobusu cestovali dvě osoby a řidič. Hasiči po příjezdu na místo zásahu zajistili předlékařské ošetření jednoho cestujícího a řidiče, na autobusu provedli...

23.1.2024 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou vozidel na komunikaci ve směru z Borohrádku na Holice. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních vozidel, které se na namrzlé komunikaci střetly a následně  sjely v lesním úseku do příkopu. Hasiči na vozidlech provedli protipožární opatření a zajistili...

12.1.2024 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k otevření uzavřených prostor v bytovém domě v ulici Nerudova, obyvatel bytu nemohl otevřít dveře. Hasiči otevřeli dveře bytu a na místě zajistili staršímu muži tepelný komfort. Po příjezdu ZZS pomohli s jeho transportem do sanitního vozu. Na místě spolupráce s...

8.1.2024 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k budově městského uřadu v Borohrádku kde došlo vlivem povětrnostních podmínek k poškození střešní krytiny. Hasiči na místě za pomoci automobilového žebříku AZ-30 provedli opravu části střešní krytiny, která hrozila pádem na chodník podél...

Zásahy za rok 2023

31.12.2023 - Požární asistence - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování ohňostroje. Po odpálení ohňostroje specializovanou firmou hasiči zakropili zbytky pyrotechniky a termokamerou provedli kontrolu okolních střech a prostranství. Tímto doufáme, že jsme...

28.12.2023 - Dopravní nehoda - Zdelov

Jednotka vyjela k dopravní nehodě vozidla na komunikaci ve směru z Borohrádku na Čestice. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla, které na kraji lesního úseku havarovalo do příkopu, kde skončilo na střeše. Ve vozidle cestovala jedna osoba. Při příjezdu naší jednotky na místo byla...

25.12.2023 - 26.12.2023 - Pomoc při řešení povodňové situace - Borohrádek

Jednotka vyjela s DA v 8: 00 na žádost starosty města po vydatném dešti a náhlému oteplení a tání sněhu k monitoringu stavu vodních toků v katastru města Borohrádek do míst, kde při těchto situacích vzniká nebezpečí uvíznutí nečistot a tím zamezení průtoku vody.    Jednotka vyjela s CAS...

23.12.2023 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela k nahlášenému pádem hrozícímu stromu nad komunikací vedoucí z Borohrádku do Žďáru nad Orlicí. Hasiči na místě prasklou část stromu visící nad komunikací pokáceli a komunikaci uklidili.         Datum: 23.12.2023 Místo události: Borohrádek Typ zásahu:...

20.12.2023 - Technologická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela do místa pondělního požáru uložiště štěpky, kde provedla za pomoci termokamery dohledání dalších ohnisek hoření. Místa se zvýšeným oteplením uloženého materiálu byla za naší asistence rozebrána a materiál z nich odvezen.             ...

18.12.2023 - Požár štěpky - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému požáru uskladněné štěpky na haldě o rozsahu cca 500m3 v prostoru složiště materiálu. Na místě byl hlášen nepojízdný nakladač, v prostoru požářiště. Na místo jsme vyjeli minutu po vyhlášení požáru s dvěma CAS, jedním technickým automobilem...

27.11.2023 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS do domova seniorů k pomoci osobě se zdravotními potížemi. Na místě spolupráce s ZZS KHK         Datum: 27.11.2023 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Záchrana osoby Vyhlášení poplachu: 11:37 Výjezd na místo zásahu:...

9.11.2023 - Taktické cvičení - Borohrádek

Jednotka vyjela k taktickému cvičení do místního domova seniorů. Nahlášen byl požár jednoho z bytů ve třetím nadzemním podlaží. Hasiči na místě provedli nácvik zajištění  budovy odpojením elektrické energie a plynu, průzkum, hašení požáru a evakuaci osob z dotčených pater. Hasiči následně...

3.11.2023 - Dopravní nehoda - Chotiv

Jednotka vyjela k dopravní nehodě vozidla na komunikaci ve směru z Borohrádku na Čestice. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla, které na kraji lesního úseku havarovalo do příkopu, kde skončilo na střeše. Ve vozidle cestovala řidička a malé dítě. Při příjezdu naší jednotky byly...

29.10.2023 - Záchrana osob - AED - Čermná nad Orlicí

Jednotka vyjela na žádost KOPIS a ZZS k osobě se zdravotními problémy do obce Čermná nad Orlicí. Hasiči na místě spolupracovali s posádkou ZZS.       Datum: 29.10.2023 Místo události: Čermná nad Orlicí Typ zásahu: Záchrana osoby Vyhlášení...

23.10.2023 - Čištění studny - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost zřizovatele jednotky k čištění studny v prostoru Borohradeckého hřbitova. Hasiči na místě provedli za pomoci technického automobilu s nakládacím jeřábem odstranění částí betonových vík spadlých na dno studny. Následně studnu vyčistili, propláchli a obsah vyčerpali kalovým...

20.10.2023 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Jednotka vyjela k nahlášenému vyvrácenému stromu na komunikaci mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlici. Jednalo se o vzrostlý strom, hrozící pádem na komunikaci, vyvrácený a opřený o okolní větve stromů. Hasiči provedli pokácení stromu na komunikaci, strom rozřezali a komunikaci uklidili. Po...

29.9.2023 - Požár - Čermná nad Orlicí

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému kouři vycházejícímu z lesního porostu mezi stromky v katastru Čermné nad Orlicí. Průzkumem byly zjištěny dvě ohniska požáru, která se nacházela pod vedením vysokého napětí 35Kv. Hasiči obě ohniska za pomoci jednoho vysokotlakého, jednoho...

27.9.2023 - Požár dřevěného špalku - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k průzkumu hlášeného zahoření dřevěného špalku pod balkonem v domě u autobusové zastávky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o plamenné hoření vnitřku špalku, hasiči provedli dohašení ohniska, celý prostor pod balkonem zkontrolovali...

26.9.2023 - Požár odpadu - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k ohlášenému černému kouři v prostoru za Borohradeckým náměstím. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár odpadu za obchodem na Náměstí. Při příjezdu již nedocházelo k plamennému hoření odpadu, hasiči provedli dohašení ohnisek a celý...

23.9.2023 - Zajištění bezpečnosti akce - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost zřizovatele jednotky k asistenci při realizaci Borohrádeckého pochodu. Hasiči na místě přechodu v lesním úseku přes komunikaci I třídy zajistili bezpečný přechod všech účastníků pochodu.             Datum: 23.9.2023 Místo události:...

23.9.2023 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění uniklých provozních kapalin z osobního vozidla do ulice  Družstevní v Borohrádku. Hasiči ropné látky zasypali  sorbentem a komunikaci a parkoviště uklidili. Vozidlo, z kterého provozní kapaliny unikly se na místě při příjezdu naší jednotky...

15.9.2023 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě jednoho vozidla na komunikaci ve směru z Borohrádku na Čermnou nad Orlicí. Jednalo se o dopravní nehodu jedno osobního vozidla. Hasiči na místě zajistili předlékařské ošetření dvou zraněných osob a zajistili vozidlo proti požáru odpojením...

7.9.2023 - Ostatní pomoc - ZOČ - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost zřizovatele jednotky k čištění kanalizačních propustí v prostoru rekonstruované ulice v Borohrádku. Na místě provedli proplach kanalizace.                 Datum:...

17.8.2023 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Jednotka vyjela k nahlášenému spadlému stromu přes celou komunikaci do obce Žďár nad Orlicí místní části Horní Žďár. Na místě hasiči strom rozřezali a komunikaci uklidili.       Datum: 17.8.2023 Místo události:  Žďár nad Orlicí Typ zásahu: Technická...

9.8.2023 - Záchrana osob - AED - Šachov

Jednotka vyjela na žádost KOPIS a ZZS k náhlé zástavě žívotních funkcí u osoby cestující v autobuse do místní části  Šachov. Na místě hasiči provedli předlékařské ošetření osoby, která byla při příjezdu naší jednotky již při vědomí. Na místě spolupráce se ZZS PAK, hasiči zajistili místo pro...

6.8.2023 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě jednoho vozidla na komunikaci ve směru z Borohrádku na Čermnou nad Orlicí. Jednalo se o dopravní nehodu jedno osobního vozidla. Vozidlo havarovalo na mokré komunikaci do příkopu, kde se převrátilo na střechu. Při příjezdu naší jednotky byly dvě osoby...

28.7.2023 - Požár technologie odsávání - SECA - Taktické cvičení

Jednotka vyjela do společnosti SECA Borohrádek na ohlášený požár technologie odsávání a požár zásobníku pilin. Jednalo se o taktické cvičení ve společnosti zpracovávající dřevní hmotu. Požár zasáhl filtr a potrubí odsávání a vnikl do jednoho ze sil.Hašení probíhalo za pomoci několika proudů C,...

25.7.2023 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění uniklých provozních kapalin z osobního vozidla do ulice  Jiráskova v Borohrádku. Hasiči  ropné látky zasypali  sorbentem a komunikaci uklidili.                Datum: 25.7.2023 Místo...

21.7.2023 - Požár chaty - Nová Ves

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru nízké budovy do obce Nová Ves u Albrechtic. Při našem příjezdu na místo zásahu zasahovali JSDH Albrechtice nad Orlicí  jedním proudem C, naše jednotka po provedeném průzkumu nasadila další dva proudy C. Jednalo se o požár rekreační chalupy , části podkroví...

20.7.2023 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě a odstranění uniklých provozních kapalin na komunikaci z motoru osobního vozidla. Hasiči zasypali ropné látky sorbentem a komunikaci uklidili.                Datum: 20.5.2023 Místo události:...

17.7.2023 - Záchrana osob - Borohrádek

Jednotka zasahovala nedaleko místa, kde prováděla práce na technické pomoci ZOČ u osoby se zdravotními problémy. Hasiči na místě provedli předlékařské ošetření jedné osoby, po příjezdu ZZS a PČR s těmito složkami spolupracovali.       Datum: 17.7.2023 Místo události:...

17.7.2023 - Technická pomoc - ZOČ - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost starosty města Borohrádek do místního domova seniorů k technické pomoci při čištění studny ve sklepě jedné z budov. Hasiči na místě provedli za pomoci kalového čerpadla a ejektoru čištění a čerpání kalů ze studny.       Datum: 17.7.2023 Místo...

15.7.2023 - Technická pomoc - monitoring - Borohrádek

Jednotka vyjela k nahlášenému nedovolenému rozdělávání ohně ve volném prostranství u Borohrádeckého písníku. Hasiči na místě provedli uhašení celkem tří míst s rozdělaným ohněm, všechny osoby byli poučení o zákazu vyhlášeném Hejtmanem Královéhradeckého kraje -  rozdělávání ohňů ve volném...

14.7.2023 - Požár pole - Staré Holice

  Jednotka vyjela na žádost KOPIS PAK na mezikrajskou spolupráci k požáru obilného pole v Holicích, místní části Staré Holice. Po příjezdu jednotek Pardubického kraje byl potvrzen požár malého rozsahu, proto byla naše jednotka při jízdě k zásahu odvolána zpět na svoji...

12.7.2023 - Záchrana osob AED - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS a ZZS k předlékařské pomoci u pětiměsíčního dítěte s náhlými zdravotními problémy do ulice Jana Žižky v Borohrádku. Na místě hasiči spolupracovali se ZZS KHK.       Datum: 12.7.2023 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Záchrana osoby...

12.7.2023 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela k nahlášenému spadlému stromu na komunikaci v Borohrádku za společností SECA. Hasiči strom rozřezali a uklidili.       Datum: 12.7.2023 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická pomoc Vyhlášení poplachu: 11:20 Výjezd na místo...

9.7.2023 - Záchrana osob AED - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS a ZZS k osobě se zdravotními problémy do ulice TGM. Hasiči zajistili životní funkce u jedné osoby, která zkolabovala. Na místě spolupráce s ZZS KHK.         Datum: 9.7.2023 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická pomoc -...

9.7.2023 - Požár lesní hrabanky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru lesní hrabanky v katastru obce Horní Jelení na rozhraní Královéhradeckého a Pardubického kraje. Po příjezdu na místo byl zjištěn požár lesní hrabanky o rozloze cca 50x50 m nedaleko hlavní silnice vedoucí směrem na Holice. Hasiči provedli likvidaci...

3.7.2023 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které havarovalo do zábradlí, lampy pouličního osvětlení a následně skončilo v příkopu. Hasiči po příjezdu na místo zásahu provedli zajištění vozidla proti sjetí do řeky, následně zajistili vozidlo proti požáru a po dobu zásahu řídili...

28.6.2023 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k otevření uzavřených prostor v bytovém domě v ulici Jiřího z Poděbrad v Borohrádku. Obyvatel bytu nemohl otevřít dveře. V bytě léky. Na místě spolupráce s PČR.              Datum: 28.6.2023 Místo události:...

27.6.2023 - Požár - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru lesního porostu za  písníkem u Žďáru nad Orlicí. Pilot letící nad lesem ohlásil dispečerovi požár v porostu, letiště pak kontaktovalo tísňovou linku hasičů. Hasiči po příjezdu na místo provedeným průzkumem zjistili požár na rozloze cca...

25.6.2023 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k otevření uzavřených prostor v bytovém domě v ulici TGM v Borohrádku. Obyvatel bytu si zabouchl klíče, v bytě zustal zapnutý sporák. Na místě spolupráce s PČR.              Datum: 25.6.2023 Místo události:...

20.6.2023 - Záchrana osob AED - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS a ZZS k osobě se zdravotními problémy do ulice Havlíčkova. Po příjezdu na místo hasiči zajistili předlékařské ošetření jedné osobě, osoba byla při našem příjezdu při vědomí. Na místě spolupráce s PČR, ZZS KHK a zajištění bezpečnosti při přisání letecké záchranné...

15.6.2023 - Ostatní pomoc ZOČ - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města k zajištění zdravotní asistence na akci  Sportovních hry seniorů Královéhradeckého kraje.     Datum: 19.8.2022 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická pomoc - Zoč Vyhlášení poplachu: Výjezd na...

14.6.2023 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k náhlé zástavě životních funkcí u osoby. Na místě spolupráce s ZZS KHK a PAK.         Datum: 14.6.2023 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická pomoc - Záchrana osoby Vyhlášení poplachu: 10:36 Výjezd na místo...

9.6.2023 - Planý poplach - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému pádu stromu po kácení na obytnou budovu. Hasiči po příjezdu na adresu místa zásahu průzkumem zjistili, že se jedná o planý poplach, majitel žádný pád stromu nepotvrdil.              Datum: 9.6.2023...

9.6.2023 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK ve spolupráci se ZZS k osobě se zástavou životních funkcí. Na místě provedena resuscitace za pomoci AED. Spolupráce se ZZS         Datum: 9.6.2023 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická pomoc - Záchrana osoby...

8.6.2023 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k otevření uzavřených prostor v dřevěném domku. Na místě podezření na zdravotní potíže ženy.              Datum: 8.6.2023 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická pomoc Vyhlášení poplachu:...

5.6.2023 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k osobě v bezvědomí.         Datum: 5.6.2023 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická pomoc - Záchrana osoby Vyhlášení poplachu: 12:55 Výjezd na místo zásahu: 12:58 Příjezd na místo zásahu: 12:59 Počet...

31.5.2023 - Požár trávy- Čermná nad Orlicí

Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k požáru travnatého porostu do obce Čermná nad Orlicí. Požár vznikl technickou závadou na vedení vysokého napětí 35Kv.  Hasiči požár likvidovali dvěma proudy C a jedním vysokotlakým proudem.       Datum: 31:5.2023 Místo události:...

28.5.2023 - Požár - Poběžovice u Holic

Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje na ohlášený kouř z lesa v katastru obce Poběžovice u Holic. Po příjezdu jednotky na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení. Na místě tábořiště lidí bez domova.       Datum: 28.5.2023 Místo...

17.5.2023 - Únik ropných produktů- Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění uniklých provozních kapalin na komunikaci z osobního vozidla. Hasiči zasypali ropné látky sorbentem a komunikaci uklidili.                Datum: 17.5.2023 Místo události: Borohrádek Typ zásahu:...

5.5.2023 - Požár trávy - Čermná nad Orlicí

Jednotka byla povolána k požáru trávy v příkopu komunikace č.317 vedoucí z Borohrádku směr Choceň před obcí Čermná nad Orlicí. Jednalo se o požár suché trávy v pruhu o celkové délce 50m. Hasiči jedním proudem C z CAS JSDH Čermná nad Orlicí požár uhasili, na místě řídili provoz...

1.5.2023 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou motocyklů do obce Čermná nad Orlicí. Jednalo se o dopravní nehodu tří motocyklů a dodávkového vozidla. Hasiči zajistili předlékařské ošetření zraněné osobě, na motocyklech a na vozidle provedli protipožární opatření. Na místě spolupráce s ZZS a PČR. Hasiči po...

30.4.2023 - Dopravní nehoda - Žďár nad Orlicí

Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla do obce Žďár nad Orlicí. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu byla průzkumem zjištěna dopravní nehoda jednoho osobního vozidla, které se po nehodě převrátilo na bok mimo komunikaci. Hasiči zajistili předlékařské ošetření jedné zraněné osoby a...

15.4.2023 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k otevření uzavřených prostor do bytového domu v ulici Jiřího z Poděbrad  v Borohrádku.                Datum: 15.4.2023 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická pomoc Vyhlášení poplachu:...

14.4.2023 - Požár RD - Planý poplach - Borohrádek

Jednotka byla povolána k požáru rodinného domu do ulice Jiřího z Poděbrad v Borohrádku. Po příjezdu jednotky na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se nejedná o požár rodinného domu, ale planý poplach. Oznamovatel viděl valící se kouř ze střechy. Hasiči s majitelem provedli průzkum domu,...

14.4.2023 - Záchrana osob AED - Čermná nad Orlicí

Jednotka vyjela na žádost KOPIS do obce Čermná nad Orlicí  k osobě se zástavou životních funkcí.  Na místě hasiči spolupracovali s leteckou i pozemní posádkou Zdravotní záchranné služby a PČR.           Datum: 14.4.2023 Místo události: Čermná...

29.3.2023 - Nepotvrzená dopravní nehoda - Čestice

Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které havarovalo do příkopu. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že vozidlo na místě již není, řidič s vozidlem vyjel na komunikaci a místo nehody opustil.         Datum:...

27.3.2023 - Požár nízké budovy - Borohrádek

Jednotka byla povolána k požáru nízké budovy - městského úřadu  v Borohrádku, kde došlo k požáru v půdní vestavbě, požár se šířil v prostoru mezi pokoji a v mezistropí. Hasiči rozebrali část konstrukce střechy, jedné příčky a vyskladnili část knihovny v patře pod požářištěm....

21.3.2023 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k otevření uzavřených prostor domu v Borohrádku. Jednotka provedla otevření zabouchnutých dveří, v bytě se nacházelo topidlo, do kterého uživatel před zavřením dveří přiložil velké množství dřeva.  Dveře nemohl otevřít, měl obavu, že se vznítí hořlavé látky...

27.2.2023 - Požár stodoly - Borohrádek

Jednotka vyjela ve 22:15  k nahlášenému požáru nízké budovy do ulice Nerudova v Borohrádku. Po příjezdu na místo zásahu byl průzkumem zjištěn požár stodoly, její zadní část. Na hašení byl nasazen jeden vysokotlaký proud a jeden proud C, z garáže stodoly byl vytlačen jeden osobní automobil....

27.2.2023 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k otevření uzavřených prostor do obce Čermná nad Orlicí. Na místě PČR                 Datum: 27.2.2023 Místo události: Čermná nad Orlicí Typ zásahu: Technická pomoc Vyhlášení poplachu: 09:35 Výjezd na...

25.2.2023 - Záchrana osob AED - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k osobě v bezvědomí. Hasiči na místě zahájili resuscitaci osoby za pomoci AED, po přistání vrtulníku letecké záchranné služby a příjezdu pozemní ZZS s jejich posádkami spolupracovali. Na místě PČR         Datum: 25.2.2023 Místo...

19.2.2023 - Záchrana osoby - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS  k nahlášenému pádu osoby na chodníku. Hasiči na místě zajistili osobě tepelný komfort a po příjezdu ZZS pomohli s naložením do sanitního vozu. Po dobu zásahu zdravotnické zachranné sluzby hasiči řidili dopravu kyvadlově.       Datum:...

4.2.2023 - Záchrana osoby - Borohrádek

Jednotka vyjela do ulice Nádražní v Borohrádku, kde došlo k pádu osoby do potoka. Hasiči na místě provedli vytažení osoby z vodního zdroje, transport k zásahovému vozidlu hasičů a následně poskytli postiženému tepelný komfort. Po příjezdu ZZS pomohli s transportem do sanitního vozu. Na místním...

4.2.2023 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela k nahlášenému spadlému stromu na komunikaci z Borohrádku do Čestic. Hasiči na místě strom, který částečně zasahoval do komunikace rozřezali a komunikaci uklidili. Na stejném místě ve stejnou dobu  byla hlášena i dopravní nehoda jednoho osobního vozidla, které narazilo do...

28.1.2023 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které havarovalo do příkopu. Po příjezdu jednotky bylo vozidlo mimo vozovku, částečně na poli. Hasiči na místě zajistili vozidlo proti požáru. Majitel si vyproštění vozidla zajistil odtahovou...

26.1.2023 - Požár osobního vozidla - Borohrádek

Jednotka byla povolána k požáru osobního automobilu v ulici Nádražní v Borohrádku. Po provedeném průzkumu na místě zásahu hasiči zjistili drobné zahoření pod vozidlem v prostoru u výfukového potrubí. Hasiči jedním vysokotlakým proudem zahoření uhasili a celé vozidlo zkontrolovali termokamerou. Na...

25.1.2023 - Otevření uzamčených prostor - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost KOPIS do ulice Smetanova v Borohrádku k nouzovému otevření uzamčených dveří v jednou z bytů v bytovém domě. Hasiči na místě spolupracovali s PČR.       Datum: 25.1.2023 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická pomoc Vyhlášení...

25.1.2023 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které havarovalo do příkopu. Po příjezdu jednotky bylo vozidlo zpět na vozovce, hasiči na místě provedli předlékařské ošetření jedné zraněné osoby, zajistili vozidlo proti požáru a zajistili unikající provozní kapaliny. Po...

21.1.2023 - Požár - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru sazí v komínovém tělese na nemovitosti v obci Čermná nad Orlicí místní části Malá Čermná. Hasiči provedli odstavení topidla a sražení hořících sazí. Prostor byl následně zkontrolován termokamerou. Bohužel se špatné události nevyhýbají ani nám. Při...

3.1.2023 - Otevření uzamčených prostor - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nouzovému otevření dveří do ulice Partyzána Petra v Borohrádku, v domě se nacházelo pouze malé dítě. Hasiči za pomocí nářadí otevřeli okno a následně i vchodové dveře pro matku dítěte.       Datum: 3.1.2023 Místo události:...

1.1.2023 - Dopravní nehoda - Čičová

Popis zásahu: Jednotka vyjela krátce po půlnoci k nahlášené dopravní nehodě do obce Čermná nad Orlicí místní části Čičová. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla, které havarovalo do příkopu. Hasiči na místě zajistili vozidlo proti požáru, zraněnou osobu vyprostili z vozidla a...

Zásahy za rok 2022

31.12.2022 - Požární asistence - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování ohňostroje. Po odpálení ohňostroje specializovanou firmou hasiči zakropili zbytky pyrotechniky a uhlíky na vánočním stromku. Tímto doufáme, že jsme se v tomto roce sešli naposledy...

8.12.2022 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS k pomoci se snesením pacienta z vícepodlažního bytového domu. Na místě spolupráce se ZZS KHK.     Datum: 8.12.2022 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Ostatní pomoc Vyhlášení poplachu: 08:23 Výjezd na místo zásahu:...

28.11.2022 - Požár VZV - Borohrádek - Taktické cvičení

Popis zásahu: Jednotka vyjela na ohlášený požár vysokozdvižného vozíku v prostoru nakládky hotových výrobků do firmy SECABorohrádek. Jednalo se o taktické cvičení jednotky na požár elektrického hnacího motoru vysokozdvižného vozíku. Na místě proběhl nácvik hašení a činností spojených s řešením...

24.11.2022 - Technická pomoc - ZOČ

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty  k zajištění kácení a přepravy vánočního stromu. Hasiči zajistili uvázání, kácení,transport  a postavení stromu na tradičním místě v prostoru náměstí.       Datum: 24.11.2022 Místo události: Borohrádek Typ...

20.11.2022 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k technické pomoci do bytového domu v Borohrádku, kde došlo k vytopení vodou části domu.  Hasiči na místě spolupracovali s PČR       Datum: 20.11.2022 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická pomoc Vyhlášení poplachu:...

8.11.2022 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě do ulice na bělidle v Borohrádku, kde došlo k propadnutí části popelářského vozidla do vodního toku. Hasiči na místě zajistili místo zásahu, a po příjezdu AV 14  bylo vozidlo vytaženo.       Datum: 8.11.2022 Místo...

26.10.2022 - Požár / planý poplach - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému viditelnému plamennému hoření v lesním úseku za společností SECA. Hasiči na místě provedeným průzkumem zjistili, že se jedná o nenahlášené pálení dřevního odpadu. Hasiči na místě nezasahovali, osoba byla poučena o nutnosti nahlášení plánovaného pálení na...

26.10.2022 - Požár lesní hrabanky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru lesní hrabanky za pražírnou kávy v Borohrádku. Jednalo se o požár o rozloze 3x3m ,hasiči požár  zlikvidovali jedním proudem C. Následně bylo místo zkontrolováno termokamerou.       Datum: 26.10.2022 Místo události:...

15.10.2022 - Požár nízké budovy - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru ve sklepním prostoru rodinného domu v obci Čestice.  Na místě již zasahovali jednotky z Čestic Častolovic a HZS Rychnov nad kněžnou. Naše jednotka nezasahovala a po dohodě s velitelem zásahu se vrátila zpět na...

13.10.2022 - Záchrana osob - AED - Albrechtice nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka byla povolána na žádost ZZS k osobě v bezvědomí s možností využití přístroje AED (automatizovaný externí defibrilátor) do oce Albrechtice nad Orlicí.       Datum: 13.10.2022 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Záchrana osob AED Vyhlášení...

12.10.2022 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na výzvu KOPIS k nahlášené poškozené části stromu, která visí nad komunikací vedoucí směrem na Čermnou nad Orlicí a hrozí pádem na projíždějící vozidla. Hasiči na místě větev odstranili.       Datum: 12.10.2022 Místo události:...

11.10.2022 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS k otevření uzamčených prostor rodinného domu a pomoci jedné osobě do ulice Boženy Němcové v Borohrádku. Hasiči na místě spolupracovali s PČR a ZZS.       Datum: 11.10.2022 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická...

1.10.2022 - Asistence - ZOČ - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města k zajištění bezpečnosti a zdravotní asistenci při pořádání každoročního pochodu kolem Borohrádku. Hasiči zajistili na dvou stanovištích bezpečný přechod účastníků pochodu přes frekventovanou komunikaci 1/36.     Datum:...

24.9.2022 - Požár - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému kouři z chaty v zahrádkářské kolonii v Borohrádku. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem  zjištěno zahoření v mezistropní konstrukci chaty. Hasiči provedli částečné rozebrání stropní konstrukce a ohniska nalezená termokamerou jedním vysokotlakým...

20.9.2022 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS k zástavě životních funkcí u jedné osoby. Na místě hasiči resuscitovali za pomoci AED a spolupracovali s ZZS.       Datum: 20.9.2022 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Záchrana osob AED Vyhlášení poplachu:...

18.9.2022 - Požár technologie odsávání - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do místního dřevozpracujícího podniku k nahlášenému požáru briketovací linky. Po příjezdu na místo zásahu byl provedeným průzkumem zjištěn požár technologie odsávání z briketovací linky. Hasiči Ihned nasadili  dva proudy C k hašení filtrační stanice odsávání a...

17.9.2022 - Záchrana osob - AED - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS k zástavě životních funkcí u jedné osoby. Na místě hasiči resuscitovali za pomoci AED a spolupracovali s ZZS.       Datum: 17.9.2022 Místo události: Čermná nad Orlicí Typ zásahu: Záchrana osob Vyhlášení poplachu:...

15.9.2022 - Planý poplach - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému kouři z rodinného domu v obci Čermná nad Orlicí. Po příjezdu první jednotky hasičů na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zakouření budovy z důvodu uzavřené klapky z kotle na tuhá paliva  do komína. Naše jednotka na místě nezasahovala...

12.9.2022 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci uniklého motorového oleje z proražené olejové vany osobního vozidla. Na místě provedeno zasypání uniklého oleje sorbentem a následné uklizení komunikace a chodníku. Provoz na komunikaci po dobu zásahu hasiči řídili kyvadlově.       Datum:...

8.9.2022 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla se zraněním osoby do ulice Jiřího z Poděbrad v Borohrádku. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla a chodkyně, která přecházela komunikaci. Hasiči ihned po příjezdu na místo zásahu zajistili předlékařské ošetření...

2.9.2022 - Požár pole - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela na výzvu KOPIS KHK k nahlášenému požáru posekaného pole do obce Čestice v délce cca 15 m.  Na místo hasiči vyjeli se dvěma CAS 20, CAS 32 a technickým automobilem, který disponuje taktickou schopností velkooběmového hašení , po příjezdu na místo zasahovali...

30.8.2022 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS KHK do pečovatelského domu v Borohrádku ke starší osobě, která upadla mezi dveřmi a nemohla se zvednout. Hasiči provedli předlékařské ošetření a vyčkali na příjezd HZS KHK.     Datum: 30.8.2022 Místo události: Borohrádek Typ...

23.8.2022 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění stromu, který spadl přes celou šíři vozovky na komunikaci v lesním úseku v obci Žďár nad Orlicí, místní části Horní Žďár. Hasiči spadlý strom rozřezali a komunikaci uklidili.       Datum: 23.8.2022 Místo události: Žďár nad...

22.8.2022 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění stromu, který spadl přes celou šíři vozovky na komunikaci v lesním úseku ve směru z Čermné nad Orlicí na Kostelec nad Orlicí. Hasiči spadlý strom rozřezali a komunikaci uklidili. Po dobu zásahu byla komunikace zcela...

19.8.2022 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města k nouzovému provzdušnění vody v městském rybníčku z důvodu možného uhynu ryb vlivem vysokých teplot. Hasiči s technickým automobilem dovezli do rybníčku 30 000 L vody a za pomoci děla na cisterně provedli okysličení a ochlazení...

18.8.2022 - Otevření uzamčených prostor

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do obce Žďár nad Orlicí, k otevření uzamčených prostor.     Datum: 18.8.2022 Místo události: Žďár nad Orlicí Typ zásahu: Technická pomoc Vyhlášení poplachu: 09:32 Výjezd na místo zásahu: 09:35 Příjezd na místo...

14.8.2022 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do obce Žďár nad Orlicí, kde provedla za pomoci řetězové motorové pily rozřezání prasklé větve, která zasahovala částečně do vozovky.       Datum: 14.8.2022 Místo události: Žďár nad Orlicí Typ zásahu: Technická...

8.8.2022 - Požár balkonu - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému kouři z jednoho z bytů v prvním patře bytového domu. Dle průzkumu došlo k zahoření květináče s rašelinou na balkoně. Nasazen jeden vysokotlaký proud a přetlaková ventilace.       Datum: 8.8.2022 Místo události: Borohrádek Typ...

5.8.2022 - Požár - Hřensko

  Na žádost Hasičského záchranného sboru ČR a HZS Královéhradeckého kraje vyjiždí dnes v 10:00 část jednotky s jedním cisternovým automobilem Tatra Terrno a pětičlennou osádkou v rámci odřadu do Hřenska na pomoc s hašením rozsáhlého lesního požáru. Jednotka bude na místě zasahovat do...

5.8.2022 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do obce Žďár nad Orlicí, kde bylo ohlášeno poškození vzrostlého stromu, muž slyšel praskání některé jeho části. Průzkumem byla zjištěna podélně prasklá větev.         Datum: 5.8.2022 Místo události: Žďár nad Orlicí Typ...

31.7.2022 - Požár dopravního prostředku - Dolní Jelení

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru dopravního prostředku do obce Dolní Jelení. Po příjezdu na místo zásahu již zasahovaly jednotky HZS a JSDH Pardubického kraje. Jednalo se o požár dvou vleků naložených slámou na komunikaci vedoucí z obce Dolní Jelení. Po dohodě s velitelem...

27.7.2022 - Požár odpadu - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému kouři, který ohlašovatel viděl za bývalou betonárnou v lesním úseku ve směru na Horní Jelení. Hasiči po nálezu místa požáru zjistili neohlášené pálení odpadu u strážního domku v blízkosti lesa a zasetého pole s obilím. Proto bylo místo s ohništěm...

23.7.2022 - Dopravní nehoda - Albrechtice nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášené dopravní nehodě na křižovatce u hospody v Albrechticích nad Orlicí. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních vozidel a několik zraněných osob. Naše jednotka spolupracovala s HZS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Týniště nad Orlicí a ZZS....

23.7.2022 - Požár balíku slámy - Veliny

Popis zásahu: Jednotka vyjela k mezikrajské výpomoci do Pardubického kraje na požár balíku slámy a balíkovacího stroje na pole za obcí Veliny. Po příjezdu na místo zasahovala jednotka z Velin a HZS PAK ze stanice Holice, jednalo se o požár balíku na ploše cca 5x5m . Po dohodě s velitelem zásahu...

19.7.2022 - Záchrana osoby - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS k záchraně osoby z rybníku v Borohrádku na Zámlýní. Hasiči po příjezdu ihned zajistili vytažení osoby, která spadla z břehu do rybníku a zkontrolovali jeho zdravotní stav. Do příjezdu záchranné služby zraněnému poskytli tepelný komfort. Poté pomohli...

14.7.2022 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášené dopravní nehodě jednoho nákladního vozidla zaklíněného  pod železniční podjezd na komunikaci 1/36. Hasiči po příjezdu na místo zásahu zjistili, že se jedná o dopravní nehodu nákladního vozidla, který vezl na korbě pracovní stroj a...

29.6.2022 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do ulice 5. května, kde po přívalovém dešti došlo k nahromadění většího množství vody a hrozilo vytopení domu. Hasiči na místě provedli odvedení vody drážkou do kanalizace.         Datum: 29.6.2022 Místo události:...

17.6.2022 - Dopravní nehoda - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášené vážné dopravní nehodě osobního vozidla s nepřesným místem určení nehody. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla, v kterém cestoval pouze řidič. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu jsme ihned zajistili předlékařské...

16.6.2022 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému úniku nebezpečných látek v prostoru parkovací plochy vozidel Škoda. Jednalo se o únik 30 litrů hydraulického oleje z přepravníku vozidel, u kterého při skládání došlo k technické poruše na hydraulickém systému. Hasiči na místě provedli zasypání...

11.6.2022 - Dopravní nehoda 2x OA - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě dvou osobních vozidel v lesním úseku komunikace z Borohrádku do Žďáru nad Orlicí. Jednalo se o střet dvou osobních vozidel, z toho jedno vozidlo skončilo po nehodě na střeše v příkopu. Hasiči na místě zajistili předlékařské ošetření celkem...

10.6.2022 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění stromu, který spadl přes celou šíři vozovky na komunikaci  ve směru z Borohrádku do Čermné nad Orlicí. Hasiči spadlý strom  rozřezali a komunikaci uklidili. Po dobu zásahu byla komunikace zcela...

9.6.2022 - Zajištění zdravotní asistence - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost starosty města Borohrádek s technikou DA VW Transportér + AED k zajištění zdravotnické asistence při konání krajské olympiády seniorů  v našem městě.     Datum: 9.6.2022 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Zajištění zdravotní...

29.5.2022 - Požár Rodinného domu - Štěpánovsko

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru rodinného domu v Týništi nad Orlicí, místní části Štěpánovsko. Jednalo se o požár přístřešku u rodinného domu, při příjezdu jednotek již sousedi prováděli hašení pomocí zahradní hadice. Hasiči na místě dohasili ohniska požáru a celý dům...

20.5.2022 - Tchnická pomoc - Poběžovice u Holic

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění stromu, který spadl přes celou šíři vozovky na komunikaci v lesním úseku ve směru z Borohrádku na Poběžovice. Hasiči dva vzrostlé stromy  rozřezali a komunikaci uklidili.       Datum: 20.5.2022 Místo...

14.5.2022 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému úniku nebezpečných látek na komunikaci u Základní školy v Borohrádku. Hasiči na místě průzkumem zjistili, že se jedná o uniklou kapalinu na komunikaci v délce cca 50 m, kterou zasypali sorbentem a komunikaci následně...

13.5.2022 - Technická pomoc - ZOČ - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela s technickým automobilem na žádost starosty do místní základní školy k vyčištění ucpané kanalizace. Hasiči na místě za pomoci jednoho proudu C provedli vyčištění kanalizačního potrubí a několika jímek.   Datum: 13.5.2022 Místo události:...

10.5.2022 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě osobního vozidla a cyklisty. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla, které havarovalo do zdi domu a následně srazilo chodkyni na chodníku, která vedla kolo. Hasiči po příjezdu zajistili předlékařské ošetření jedné zraněné...

8.5.2022 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do Borohrádeckého domova seniorů na pomoc zaklíněnému seniorovi.     Datum: 8.5.2022 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická pomoc Vyhlášení poplachu: 19:36 Výjezd na místo zásahu:...

5.5.2022 - Záchrana osob AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS do ulice Nádražní v Borohrádku k zástavě životních funkcí u staršího muže. Hasiči na místě za pomoci AED prováděli resuscitaci, v průběhu resuscitace bylo podáno několik výbojů AED. Po přistání LZS hasiči pomohli s transportem pacienta do...

2.5.2022 - Požár - Albrechtice nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru kůlny o velikosti 3x2 m do obce Albrechtice nad Orlicí. Naše jednotka ihned po příjezdu na místo zásahu nasadila na likvidaci požáru jeden proud C, na místě při příjezdu naší jednotky  zasahovali hasiči z JSDH Albrechtice nad Orlicí a...

19.4.2022 - Únik nebezpečných látek - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela do obce Čermná nad orlicí k nahlášenému uniku nebezpečné látky. Po příjezdu na místo byl průzkumem zjištěn unik plynu z potrubí, které bylo při výkopových pracích poškozeno. Poškození na potrubí se nacházelo pod tělesem vozovky mimo výkop. Hasiči na místě...

27.3.2022 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho motocyklu na komunikaci vedoucí z Borohrádku do Čermné nad Orlicí. Hasiči ihned po příjezdu na místo zásahu zajistili předlékařské ošetření jedné zraněné osoby, tu na páteřní desce vyprostili ze špatně přístupného místa, zafixovali...

26.3.2022 - Záchrana osob AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do Borohradeckého domova seniorů k zástavě životních funkcí u staršího muže. Hasiči na místě za pomoci AED prováděli resuscitaci. Na místě spolupráce s personálem domova seniorů a ZZS KHK.     Datum: 26.3.2022 Místo události:...

19.3.2022 - Požár trávy - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela s dvěma CAS a jedním DA k nahlášenému požáru louky u rybníka ve Žďáru nad Orlicí ve směru na Albrechtice. Hasiči po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistili, že se jedná o požár trávy na rozloze cca 20x20m. Ihned nasadili jeden vysokotlaký proud,...

14.3.2022 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela do obce Čermná nad Orlicí do prostoru uhašeného požářiště louky, kde provedla  pomoci vyprošťovacího lanového navijáku s 60m lanem na TA vyproštění kolového bagru a jedné CAS.     Datum: 14.3.2022 Místo události: Čermná...

14.3.2022 - Požár trávy - Čermná nad orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru louky za rodinným domem v obci Čermná nad Orlicí. Hasiči po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistili, že se jedná o požár trávy na rozloze cca 200x50m. Ihned nasadili dva proudy C a zamezili šíření požáru k budovám. Po příjezdu...

9.3.2022 - Pomoc při dopravě ukrajinských migrantů - Kostelec nad Orlicí

Popis zásahu: Na žádost starosty města Borohrádek vyjel jeden člen jednotky s dopravním automobilem do Kostelce nad Orlicí, kam zajistil odvoz ukrajinských migrantů ubytovaných v Borohrádku na úřady pro zajištění potřebných dokladů k pobytu.   Datum:...

5.3.2022 - Evakuace ukrajinských migrantů - Přemyšl - Polsko - Ukrajinská hranice.

Popis zásahu: Dva členové JSDH s dopravním automobilem VW Transporter a Škoda Octavia  ve spolupráci s Městem Borohrádek zajistili odvoz několika ukrajinských dětí a doprovodu z ukrajinsko - polského přechodu Přemyšl. V Borohrádku budou tyto migranti ubytování a podporováni jak Městem...

2.3.2022 - Požár trávy - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru trávy za rodinným domem v obci Čermná nad Orlicí. Hasiči po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistili, že se jedná o požár trávy na rozloze cca 50x50 m. Hasiči  ihned nasadili tři proudy C, zamezili šíření požáru k budovám a...

21.2.2022 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění stromu, který spadl částečně na komunikaci 1/36 ve směru na Holice. Zbytky stromu hasiči rozřezali a komunikaci uklidili.     Datum: 21.2.2022 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická...

20.2.2022 - Záchrana osob AED - Albrechtice nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela do obce Albrechtice nad Orlicí k zástavě životních funkcí u starší ženy. Hasiči na místě prováděli resuscitaci ve spolupráci s First responderem PČR a ZZS KHK.     Datum: 20.2.2022 Místo události: Albrechtice nad...

17.2.2022 - 6x Technická pomoc - Borohrádek a okolí

Popis zásahu: Jednotka vyjela celkem k šesti  událostem souvisejícím s nárazovým větrem v Borohrádku, Žďáru nad Orlicí, Šachova a Zdelova. Hasiči za pomoci řetězové motorové pily odstranili několik stromů, které bránili provozu na pozemních komunikacích a hrozili pádem u základní...

13.2.2022 - Dopravní nehoda - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě na komunikaci I/36 u obce Zdelov. Po příjezdu jednotky na místo zásahu byla průzkumem zjištěna nehoda dvou osobních vozidel, Volvo a Lada Niva. Po střetu vozidel zůstalo jedno z vozidel na boku, oba řidiči byli z vozidel již venku u obou nebylo...

5.2.2022 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na pomoc muži, který upadl na zem a nekomunikoval. Po příjezdu jednotky  na místo byl muž při vědomí, hasiči u muže zajistili životní funkce do příjezdu ZZS, poté byl muž předál do jejich péče.     Datum: 5.2.2022 Místo...

2.2.2022 - Požár komínového tělesa - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru komínového tělesa do obce Čermná nad Orlicí, místní části Korunka. Po příjezdu na místo byl průzkumem zjištěn požár vně komínu, plameny již z komínu nebyly vidět. Hasiči ihned odstavili topidlo, za pomoci kominického nářadí srazili hořící...

31.1.2022 - Technická pomoc - Velká Čermná

Popis zásahu: Jednotka vyjela na pomoc zdravotní záchranné službě se snesením pacienta. Hasiči na místě spolupracovali se ZZS.     Datum: 31.1.2022 Místo události: Velká Čermná Typ zásahu: Technická pomoc Vyhlášení poplachu:...

30.1.2022 - Sepnutí EPS podniku - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na sepnutí EPS do dřevozpracující firmy Seca v Borohrádku. Hasiči na místě zkontrolovali systém EPS a chod čerpadel, na místě zjištěna závada způsobená výpadky el. Energie. Hasiči EPS zprovoznili. Datum: 30.1.2022 Místo události: Borohrádek Typ...

30.1.2022 - 2x Technická pomoc - Poběžovice - Zdelov

Popis zásahu 1: Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu na komunikaci vedoucí z Borohrádku na Vysoké Chvojno. Hasiči provedli rozřezání části stromu a uklizení komunikace. Na místě HZS PAK stanice Holice     Datum: 30.1.2022 Místo události:...

28.1.2022 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění stromu, který hrozil pádem na komunikaci 1/36 ve směru na Holice. Nalomený strom hasiči pokáceli a komunikaci uklidili.     Datum: 28.1.2022 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická...

22.1.2022 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla, které sjelo v zatáčce mimo komunikaci, částečně do příkopu a hrozilo jeho převrácení. Hasiči na místě zajistili vozidlo proti posunutí a po příjezdu jednotky HZS s druhou CAS provedli za pomocí dvou lanových navijáků jeho...

7.1.2022 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na komunikaci mezi Borohrádkem a Žďárem nad Orlicí,  kde provedla umytí komunikace vysokotlakým proudem po dopravní nehodě vozidla se zvěří. Dopravu hasiči řídili kyvadlově, na místo byl přivolán sypač SUS, který provedl ošetření mokré a namrzlé...

Zásahy za rok 2021

31.12.2021 - Požární asistence - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování ohňostroje. Po odpálení ohňostroje specializovanou firmou hasiči zakropili zbytky pyrotechniky a uhlíky na vánočním stromku. Tímto doufáme, že jsme se v tomto roce sešli naposledy...

29.12.2021 - Požár výrobní haly - Borohrádek - Taktické cvičení

Popis zásahu: Hasiči vyjeli na sepnutí čidel EPS a spuštění stabilního hasicího zařízení do dřevozpracujícího závodu SECA k ohlášenému požáru výrobní haly. Jednalo se taktické cvičení likvidace požáru výrobní haly, požárem byla zasažena částečné technologie výroby a částečné střecha haly....

25.12.2021 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel se zraněním na křižovatku u pošty v Borohrádku. Po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjištěn čelní střet dvou osobních vozidel v prostoru křižovatky. Ve vozidlech cestovalo celkem pět osob a pes, kteří byli při...

24.12.2021 - Dopravní nehoda - Horní Jelení

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje k dopravní nehodě na komunikaci mezi Borohrádkem a Horním Jelením. Hasiči po příjezdu na místo průzkumem zjistili, že se jedná o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla, které skončilo po smyku a převrácení přes střechu...

23.12.2021 - Otevření uzavřených prostor - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nouzovému otevření bytu do bytového domu v ulici Havlíčkova. Majitel bytu upadl na zem a nemohl se sám zvednout. Sousedé uslyšeli z tohoto bytu klepání na topení  a volání o pomoc. Hasiči otevřeli za asistence Policie byt, a poskytli majiteli pomoc....

4.1.2021 - Požár dílny - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru dílny, kde se měly nacházet propanbutonové lahve do ulice Bělidlo v Borohrádku. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu byl průzkumem zjištěn požár střechy nad dílnou o rozloze cca 4x5m, a že PB lahve byly vyneseny majitelem před příjezdem...

3.12.2021 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému úniku nebezpečných látek na komunikaci do ulice Čechova. Na místě průzkumem zjištěn únik oleje z osobního vozidla, které si při průjezdu jiné ulice v rekonstrukci poškodilo olejovou vanu o vodovodní šoupě. Hasiči na místě provedli zasypání...

2.12.2021 - Dopravní nehoda NA - Čestice směr Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě kamionu s nahlášenou zaklíněnou osobou ve vozidle na komunikaci z Borohrádku na Čestice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že havarovaný kamion značky MB se nachází na boku v příkopu, řidič kamionu byl uvězněn uvnitř vozidla a...

10.11.2021 - Požár komínu - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru komínového tělesa do ulice Partyzána Petra. Průzkumem bylo zjištěno zahoření komínového tělesa, u kterého již nedocházelo při příjezdu hasičů k hoření. Hasiči ihned odstavili topidlo a provedli kontrolu místa zásahu...

5.11.2021 - Požár nákladního vozidla - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru nákladního vozidla do obce Čermná nad Orlicí. Po příjezdu na místo zásahu zjištěn požár nákladního vozidla AVIA zaparkované u zděné garáže na soukromém pozemku. Hasiči ihned nasadili jeden vysokotlaký proud k a jeden proud C,...

21.10.2021 - Požár komínového tělesa - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru komínového tělesa do ulice  Švermova. Průzkumem bylo zjištěno zahoření komínového tělesa, u kterého již nedocházelo při příjezdu hasičů k plamennému hoření. Hasiči ihned odstavili topidlo a za pomoci nastavovacího žebříku se dostali ke...

21.10.2021 - Požár lesní hrabanky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému požáru lesní hrabanky v Borohrádku ve směru na Horní Jelení. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu provedeným průzkumem zjištěno několik ohnisek požáru po pálení klestí. Hasiči za pomoci jednoho proudu C a  ženijního nářadí...

13.10.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu č.1 Jednotka vyjela do ulice 5 Května k odtažení dodávkového vozidla mimo komunikaci. Vozidlo bylo po dopravní nehodě poškozeno, nepojízdné a bránilo provozu na silnici 1/36. Popis zásahu č.2 Jednotka zasahovala u nahlášeného nouzového otevření dveří u bytu v seniorském centru v...

10.10.2021 - Nouzové otevření dveří - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nouzovému otevření bytu v bytovém domě. Rodinný příslušníci se nemohli delší dobu dozvonit na majitelku bytu. Hasiči provedli nouzové otevření okna a následně otevření vchodových dveří. Majitelce poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu ZZS pomohli posádce s...

10.10.2021 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla na komunikaci v obci Čermná nad Orlicí. Po příjezdu naší jednotky na místě zasahovala hlídka policie ČR, havarované vozidlo bylo již naloženo na odtahový vůz. Hasiči po dohodě s PČR provedli úklid vozovky po nehodě a...

6.10.2021 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a jednoho nákladního na komunikaci používanou v této době jako objízdnou trasu ve směru na Holice. Po příjezdu na místo zásahu hasiči průzkumem zjistili, že se jedná o střet osobního vozidla s nákladním, po...

4.10.2021 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Jednotka vyjela na výzvu KOPIS k nahlášenému úniku nebezpečných látek u železničního podjezdu na komunikaci 1/36 v Borohrádku. Na místě průzkumem zjištěn únik motorové nafty z nádrže nákladního vozidla, u kterého došlo při průjezdu vyfrézovaným místem k proražení nádrže o víko kanálu. Hasiči...

24.9.2021 - Dopravní nehoda - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě traktoru s vlekem na komunikaci I/36 mezi Borohrádkem a Česticemi. Po příjezdu naší jednotky na místo průzkumem zjištěna nehoda traktoru s vlekem a jednoho nákladního vozidla, které již na místě nebylo. Hasiči zajistili...

17.9.2021 - Technická pomoc - Bororhádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k nouzovému otevření bytu v bytovém domě v ulici Nádražní. Obyvatelé domu se nemohli delší dobu dobouchat na jednoho nájemníka. Hasiči provedli nouzové otevření bytových dveří, nájemníka zde nalezli nezraněného v pořádku. Hasiči místo předali PČR...

17.9.2021 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla a jednoho nákladního vozidla na komunikaci používanou v této době jako objízdnou trasu ve směru na Holice. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěn čelní střed dvou vozidel, nákladního s osobním. Na...

16.9.2021 - Čištění komunikace - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela  na žádost starosty obce k čištění a zkoušce odvodnění nové komunikace v ulici TGM v Borohrádku. Hasiči provedli oplach vozovky asanační lištou na vozidle CAS 32.   Datum: 16.9.2021 Místo události: Borohrádek Typ zásahu:  ZOČ - Technická...

13.9.2021 - Dopravní nehoda nákladního vozidla - Kostelecké Horky

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě tahače s návěsem převážející písek, který havaroval na bok do příkopu v lesním useku komunikace ve směru na Kostelecké Horky. Hasiči po příjezdu na místo zajistili vozidlo proti požáru, začali jímat unikající provozní kapaliny a poškozenou...

6.9.2021 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě na komunikaci 1/36. Havaroval zde tahač Scania s podvalníkem, na kterém převážel nakladač, ten narazil ramenem do mostní konstrukce. Hasiči zajistili místo události a zlikvidovali únik provozních kapalin. Při nehodě nebyl nikdo...

31.8.2021 - Únik nebezpečných látek - Albrechtice nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela  k nahlášenému úniku nebezpečných látek na komunikaci do obce Albrechtice nad Orlicí.   Datum: 31.8.2021 Místo události: Albrechtice nad Orlicí Typ zásahu:  Únik nebezpečných látek Vyhlášení poplachu:  08:05 Výjezd na místo zásahu: ...

16.8.2021 - 2x Technická pomoc

Popis zásahu č.1 Jednotka vyjela do Šachova k likvidaci sršního hnízda v podhledu rodinného domu. Majitelka domu byla alergik. Popis zásahu č.2 Jednotka přejela k druhé události do ulice Zámlyní, kde zlikvidovala vosí hnízdo na veřejném prostranství sběrného dvoru.     Datum:...

16.8.2021 - Dopravní nehoda + Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu č.1 Jednotka vyjela do ulice 5 Května k odtažení dodávkového vozidla mimo komunikaci. Vozidlo bylo po dopravní nehodě poškozeno, nepojízdné a bránilo provozu na silnici 1/36. Popis zásahu č.2 Jednotka zasahovala u nahlášeného nouzového otevření dveří u bytu v seniorském centru v...

14.8.2021 - Požár lesní hrabanky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému požáru lesní hrabanky v Borohrádku ve směru na Horní Jelení. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu provedeným průzkumem zjištěn požár v prostoru lesa na rozloze 3x8 m, hasiči nasadili jeden proud C a za pomoci  ženijního nářadí...

4.8.2021 - Technická pomoc - monitoring objektu - Borohrádek EPS

Popis zásahu: Jednotka vyjela do firmy SECA Campestrini v Borohrádku k sepnutí čidla EPS a následnému spuštění SHZ systému. Hasiči provedli kontrolu objektu a celého systému SHZ.   Datum: 4.8.2021 Místo události: Borohrádek Typ zásahu:  Technická pomoc - EPS Vyhlášení poplachu:...

4.8.2021 - Požár kůlny - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému požáru řadového domu do obce Žďár nad Orlicí. Naše jednotka vyjela se dvěmi CAS a AZ 30, ihned po příjezdu a provedeném průzkumu hasiči zjistili, že hoří část střechy nad kůlnou s uskladněným senem. Ihned byl nasazen jeden vysokotlaký...

2.8.2021 - Taktické cvičení - SECA Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do firmy SECA Campestrini v Borohrádku  k taktickému cvičení - Požár výrobní haly - sepnutí čidel EPS   Datum: 2.8.2021 Místo události: Borohrádek Typ zásahu:  Požár - Taktické cvičení Vyhlášení poplachu:   - - - - Výjezd na...

25.7.2021 - Požár bytu - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru bytu do ulice Havlíčkova.Na tísňovou linku se obrátil oznamovatel s tím, že došlo k požáru stropu v rodinném domě. Požár se podařilo uhasit před příjezdem jednotek, přítomnost dalších skrytých ohnisek vyloučili hasiči po průzkumu pomocí...

22.7.2021 - Požár bytu - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru bytu v bytovém domě do ulice Družstevní. Hasiči po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistili, že se jedná o zahoření elektrické instalace na připojení na sporáku v kuchyni. Hasiči provedli odpojení elektrické instalace a odvětrání...

21.7.2021 - Transport pacienta - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS. Hasiči na místě pomohli s transportem muže po úrazu dolní končetiny do sanitního vozu. Hasiči po dobu zásahu na místě řídili provoz kyvadlově.   Datum: 21.7.2021 Místo události: Borohrádek Typ zásahu:  Technická pomoc - Transport...

15.7.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému pádu stromu na objízdné trase v Borohrádku. Jednalo se o vyvrácený vzrostlý strom, který spadl přes celou šíři vozovky a most využívané jako objízdnou trasu kvůli rekonstrukci vozovky ve směru na Čermnou nad Orlicí. Hasiči na místě strom rozřezali,...

10.7.2021 - Únik nebezpečných látek - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela  k nahlášenému úniku nebezpečných látek na komunikaci I/36 v katastru obce Čestice. Po příjezdu jednotky na místo a provedeným průzkumem zjištěn únik oleje po technické závadě na motocyklu. Hasiči provedli zasypání oleje v celé délce sorbentem a uklizení...

9.7.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému pádu stromu na vozidla v objektu dočasného složiště vozidel Škoda v Borohrádku. Jednalo  se o pád dvou vzrostlých stromů na pět nových vozidel Škoda Superb. Hasiči provedli zadokumentování celé události a následné šetrné rozřezání a odstranění...

9.7.2021 - Technická pomoc - kostelec nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému stromu přes komunikaci ze Zdelova  směrem na Kostelec nad Orlicí. Hasiči na místě strom rozřezali, komunikaci zprůjezdnili. Po cestě zpět na základnu pokáceli menší strom nakloněný nad vozovkou a uklidili velké větve napadané na...

8.7.2021 - 4x Technická pomoc - Borohrádek a okolí

Popis zásahu: Jednotka vyjela 8.7.2021 ve 21:28 na žádost KOPIS po noční bouřce ke spadlému stromu na křížovatce v Čermné nad Orlicí místní části Čičová. V průběhu noci jsme zasahovali na celkem sedmi místech v okolí Borohrádku, Čermné nad Orlicí,Čičové, Korunky a Kosteleckých Horek....

7.7.2021 - Dopravní nehoda - Zdelov - Kostelec nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě v lesním úseku komunikace  ve směru ze Zdelova  do Kostelce nad Orlicí. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla, které sjelo do příkopu a následně se převrátilo na bok. Ihned po příjezdu naší jednotky na...

2.7.2021 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému stromu hrozící pádem na komunikaci z Borohrádku směrem na Čermnou nad Orlicí. Hasiči na místě strom hrozící pádem na komunikaci pokáceli, rozřezali a komunikaci uklidili. Po dobu zásahu byl provoz na komunikaci...

1.7.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému sromu hrozící pádem. Na místě provedeným průzkumem a po dohodě s velitelem zásahu strom skácí specializovaná firma. Jednotka nezasahovala.   Datum:  1.7.2021 Místo události:  Borohrádek Typ zásahu: ...

30.6.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k pádu elektrického vedení na zem .Hasiči zajistili prostor u bytových domů do příjezdu poruchové služby ČEZ, došlo zde k pádu několika sloupů a vedení VN 35KV na zem.   Datum:  30.6.2021 Místo události:  Borohrádek Typ...

30.6.2021 - Technická pomoc - Chotiv

Popis zásahu: Jednotka provedla vytažení dodávkového vozidla z příkopu na komunikaci I/36. Řidič vozidla při otáčení na komunikaci spadl zadními koly do příkopu a bránil provozu na celé šíři vozovky. Hasiči za pomoci lanového navijáku na CAS vozidlo vyprostili a komunikaci...

29.6.2021 - Technické pomoci - 16 míst Borohrádek a okolí

Popis zásahu: Jednotka vyjela 29.6.2021 ve 23:24 na žádost KOPIS po noční bouřce ve k spadlému stromu na komunikaci z Borohrádku do Šachova. V průběhu noci jsme zasahovali na celkem šestnácti místech v okolí Borohrádku, Čermné nad Orlicí, Smetany, Kosteleckých Horek, Zdelova,...

28.6.2021 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na výzvu KOPIS k nahlášené velké barevné skvrně na vodní hladině místního písníku na Zámlyní. Po příjezdu hasiči provedli průzkum celé vodní hladiny, byli nalezeny dvě místa s velkými barevnými skvrnami. Hasiči zajistili unik látek mimo rybník sorpčními hady u výpusti....

21.6.2021 - Ostatní pomoc Zoč - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty  provést s CAS 32 Tatra 815 kropení a očistu komunikace v Borohrádku ve směru na Čermnou nad Orlicí.   Datum:  21.6.2021 Místo události:  Borohrádek Typ zásahu:  Ostatní pomoc Vyhlášení poplachu: ...

18.6.2021 - Dopravní nehoda - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě v lesním úseku komunikace 1/36 ve směru z Borohrádku na Čestice u odbočky na Zdelov. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla, které sjelo do příkopu a následně se převrátilo na střechu. Hasiči ihned po příjezdu...

10.6.2021 - Požár haly - Holice

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS  k mezikrajské pomoci na ohlášený požár haly do obce Holice – Pardubický kraj. Naše jednotka zasahovala s jedním vozidlem CAS 32 v počtu 1+3, na místě strojník zabezpečoval kyvadlovou dopravu vody z požární nádrže v obci...

10.6.2021 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost záchranné služby do ulice Purkyňova v Borohrádku k nahlášenému kolapsu muže. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu zjištěn kolaps muže se zástavou životních funkcí.  Hasiči ihned zahájili resuscitaci za pomoci AED.  Na místě spolupráce...

21.5.2021 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost záchranné služby do obce Žďár nad Orlicí k nahlášenému kolapsu muže. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu zjištěn kolaps muže se zástavou životních funkcí. V době vyhlášení poplachu naší jednotce ihned vyrazil na místo zásahu člen...

11.5.2021 - Technická pomoc - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění vzrostlého stromu nahnutého nad komunikací, hrozící pádem. Hasiči na místě za pomoci řetězové motorové pily a lanového navijáku na CAS strom pokáceli a komunikaci uklidili. Po celou dobu zásahu byla komunikace zcela...

29.4.2021 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému úniku provozních kapalin z osobního vozidla na komunikaci. Hasiči za pomoci sorbentu na třech místech v Borohrádku uniklé provozní kapaliny zlikvidovali, u vozidla odpojili z bezpečnostních důvodů akumulátor.     Datum:...

23.4.2021 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k nouzovému otevření vozidla Škoda Fabia do obce Čermná nad Orlicí. Nastartované vozidlo bez řidiče se samovolně uzamklo. Hasiči vozidlo otevřeli a předali majiteli. Na místě spolupráce s PČR.     Datum: 23.4.2021 Místo...

23.4.2021 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města provést dezinfekci vybraných venkovních prostor v našem městě a místní části Šachov. Jedná se o místa se zvýšeným pohybem osob - okolí mateřské školy, zdravotního střediska, autobusové zastávky, dětská hřiště a městský mobiliář určený k...

20.4.2021 - Dopravní nehoda - Borohrádek - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě v lesním úseku komunikace 1/36 ve směru z Borohrádku na Čestice u odbočky na Zdelov. Jednalo se o dopravní nehodu dodávkového vozidla, které sjelo do příkopu a následně havarovalo do stromu. Hasiči ihned po příjezdu poskytli...

3.4.2021 - Pomoc při odstraňění nebezpečné nákazy - Kosičky

Popis zásahu: Jednotka vypomáhala v obci Kosičky u Hradce králové při likvidaci prokázané nebezpečné nákazy ptačí chřipkou v drůbežárně slepic. Hasiči na místě pracují v ochranných oblecích a vstupují do objektu drůbežárny ze které vynáší nakaženou drůbež do připravených kontejnerů. Drůbež je...

29.3.2021 - Ostatní pomoc ZOČ - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města provést vyčištění vodního propustku u komunikace 1/36 ve směru na Holice. Hasiči na místě provedli za pomoci ženijního nářadí odstranění naplavenin a jedním proudem C proplach   Datum:  29.3.2021 Místo události: ...

24.3.2021 - Záchrana osob AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS ke kolapsu ženy do bytového domu v Borohrádku. Na místě spolupráce se ZZS Královéhradeckého kraje.   Datum:  24.3.2021 Místo události:  Borohrádek Typ zásahu:  Ostatní pomoc - AED Vyhlášení poplachu: ...

18.3.2021 - Ostatní pomoc - Dezifekce - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města provést dezinfekci vybraných venkovních prostor v našem městě a místní části Šachov. Jedná se o místa se zvýšeným pohybem osob - okolí mateřské školy, zdravotního střediska, autobusové zastávky, dětská hřiště a městský mobiliář určený k...

15.3.2021 - Ostatní pomoc - Dezinfekce - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města provést dezinfekci vybraných venkovních prostor v našem městě a místní části Šachov. Jedná se o místa se zvýšeným pohybem osob - okolí mateřské školy, zdravotního střediska, autobusové zastávky, dětská hřiště a městský mobiliář určený k...

8.3.2021 - Ostatní pomoc - Dezinfekce - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města provést dezinfekci vybraných venkovních prostor v našem městě a místní části Šachov. Jedná se o místa se zvýšeným pohybem osob - okolí mateřské školy, zdravotního střediska, autobusové zastávky, dětská hřiště a městský mobiliář určený k...

4.3.2021 - Ostatní pomoc - Deznfekce - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města provést dezinfekci vybraných venkovních prostor v našem městě a místní části Šachov. Jedná se o místa se zvýšeným pohybem osob - okolí mateřské školy, zdravotního střediska, autobusové zastávky, dětská hřiště a městský mobiliář určený k...

28.2.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k nouzovému otevření dveří rodinného domu v ulici Švermova v Borohrádku.     Datum: 28.2.2021 Místo události: Borohrádek Typ zásahu: Technická pomoc Vyhlášení poplachu: 20:26 Výjezd na místo zásahu:...

24.2.2021 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě u železničního podjezdu v Borohrádku.  Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla a cyklisty. Hasiči po příjezdu na místo převzali zraněného staršího muže do péče, zajistili předlékařské ošetření a tepelný komfort. Po příjezdu...

5.2.2021 - Ostatní pomoc - ZOČ - Borohrádek - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města provést monitoring vodních toků po dosažení 2.povodňové stupně. Hasiči provedli monitoring vodního toku na Zámlyní, u splavu hasiči odstranili větve z prostoru stavidel splavu. Monitoring provedla i v katastrálním území Žďáru nad orlicí u...

4.2.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na pomos ZZS KHK do rodinného domu v Borohrádku. Hasiči na místě pomohli s transportem muže do sanitního vozu.   Datum:  4.2.2021 Místo události:  Borohrádek Typ zásahu:  Technická pomoc Vyhlášení poplachu:  20:22 Výjezd na...

1.2.2021 - Záchrana osob AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS ke kolapsu a bezvědomí staršího muže v Borohrádku. Hasiči byli na místě již po jedné minutě od vyhlášení poplachu a ihned zahájili resuscitaci s pomocí AED. Na místě spolupráce se ZZS Královéhradeckého kraje.   Datum:  1.2.2021 Místo...

31.1.2021 - Požár - Týniště nad Orlicí - Štěpánovsko

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému požáru do Týniště nad Orlicí místní části Štěpánovsko. Jednalo se o požár kompostu u rodinného domu. Hasiči provedli uhašení za pomoci jednoho vodního proudu.     Datum:  31.1.2021 Místo události:  Týniště...

26.1.2021 - Ostatní pomoc - AED

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS ke kolapsu a bezvědomí staršího muže do Borohrádeckého domova důchodců. Hasiči po příjezdu na místo ihned zahájili resuscitaci s pomocí AED. Na místě spolupráce se ZZS.   Datum:  26.1.2021 Místo události:  Borohrádek Typ...

20.1.2021 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města k odstranění nebezpečných rampouchů a padajícího sněhu ze střechy Církevní základní školy v Borohrádku. Hasiči za pomoci  automobilového žebříku AZ30 nebezpečné rampouchy hrozící pádem na chodník a u hlavního vchodu budovy...

19.1.2021 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS KHK k nouzovému otevření dveří rodinného domu v obci Žďár nad Orlicí. Hasiči po příjezdu na místo za asistence policie ČR vchodové dveře otevřeli. V domě se nacházela žena, která po pádu ležela na podlaze a byla při vědomí. Hasiči ženě poskytli první...

17.1.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému úniku vody v Borohrádku. Jednalo se o poškozenou vodovodní přípojku do domu, z které unikala voda do obytné části. Hasiči na místě vodu odčerpali a technik vodohospodářské společnosti přípojku opravil.     Datum: ...

14.1.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění dvou stromů nahnutých nad komunikací, hrozící pádem na komunikaci z Borohrádku na Veliny. Hasiči na místě za pomoci řetězové motorové oba stromy pokáceli a komunikaci uklidili.     Datum:  14.1.2021 Místo...

14.1.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci z Borohrádku na Veliny. Hasiči na místě za pomoci řetězové motorové pily část spadlého stromu odřízli a komunikaci uklidili.     Datum:  14.1.2021 Místo události:  Borohrádek Typ...

13.1.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci z Borohrádku na Veliny. Hasiči na místě za pomoci řetězové motorové pily část spadlého stromu odřízli a komunikaci uklidili.     Datum:  13.1.2021 Místo události:  Borohrádek Typ...

13.1.2021 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění stromu spadlého přes celou šíři příjezdové cesty k hájence na Šachově, který bránil provozu. Hasiči na místě za pomoci motorové pily strom rozřezali a cestu zprůjezdnili.     Datum:  13.1.2021 Místo...

13.1.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci z Borohrádku na Vysoké Chvojno. Hasiči na místě za pomoci řetězové motorové pily část spadlého stromu odřízli a komunikaci uklidili.     Datum:  13.1.2021 Místo události: ...

13.1.2021 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění stromu spadlého přez celou šíři vozovky mezi Čermnou nad Orlicí a Dolním Jelení, který bránil provozu. Hasiči na místě za pomoci motorové pily strom rozřezali a komunikaci zprůjezdnili.     Datum: 13.1.2021 Místo...

8.1.2021 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění stromu hrozícího pádem na komunikaci mezi Borohrádkem a Horním Jelení. Hasiči na místě odklidili část zlámaného stromu z komunikace.     Datum: 8.1.2021 Místo události: Borohrádek - Horní Jelení Typ zásahu:...

Záznamy: 1 - 80 ze 80

Zásahy a rok 2020

17.12.2020 - Pomoc AED - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS ke kolapsu a bezvědomí starší ženy do obce Čermná nad Orlicí místní části Korunka. Hasiči po příjezdu na místo ihned zahájili resuscitaci s pomocí AED.     Datum....

17.12.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě ve směru na Vysoké Chvojno. Jednalo se o dopravní nehodu osobního a nákladního vozidla, která se v zatáčce u společnosti SECA střetly. Při nehodě se jeden z řidičů zranil a z místa nehody utekl. Hasiči zajistili vozidla proti požáru,...

9.12.2020 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města k zajištěšní dopravy náhradního zdroje z Hradce Králové pro napájení budovy mateřské školky v době výpadku elektrické energie plánované na celý...

6.12.2020 - Technická pomoc - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění stromu hrozícího pádem na komunikaci u obce Zdelov. Hasiči za pomoci motorové pily vyvrácený strom odřízli od kořenů a lanovým navijákem na CAS ho stáhli z korun stromů a komunikaci...

5.12.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela  k odstranění  stromu hrozícího pádem u domu v prostoru bývalé betonárny v Borohrádku. Hasiči za pomoci motorové pily poškozený strom...

5.12.2020 - Technická pomoc - Poběžovice u Holic

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci mezi Borohrádkem a Poběžovicemi. Hasiči za pomoci motorové pily zbytky  dvou zlomených stromů, které hrozili pádem na komunikaci rozřezali a lanovým navijákem na CAS stáhli mimo...

5.12.2020 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci mezi Albrechticemi a Novou Vsí u Albrechtic. Hasiči za pomoci motorové pily zbytky stromu rozřezali a komunikaci...

5.12.2020 - Technická pomoc - Nová Ves u Albrechtic

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci mezi Albrechticemi a Novou Vsí u Albrechtic. Hasiči za pomoci motorové pily zbytky stromu rozřezali a komunikaci...

2.12.2020 - Ostatní pomoc - Borohrádek

 Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města k zajištěšní dopravy náhradního zdroje z Hradce Králové pro napájení budovy mateřské školky v době výpadku elektrické energie plánované na celý den....

16.11.2020 - Požár - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru komínu do obce Čermná nad Orlicí, z komínu podle oznamovatele jsou vidět plameny. Hasiči na místě ihned odstavili topidlo, za pomoci kominického náčiní provedli sražení hořících sazí do prostoru vybíracích dvířek a následně zbytky...

8.11.2020 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města provést dezinfekci vybraných venkovních prostor v našem městě a místní části Šachov. Jedná se o místa se zvýšeným pohybem osob - okolí mateřské školy, zdravotního střediska, autobusové zastávky, dětská hřiště a městský mobiliář určený k...

5.11.2020 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS do nádražní ulice v Borohrádku. Hasiči na místě pomohli se snesením pacienta z patra bytového domu. U pacienta bylo podezření na nákazu COVID-19. Po ukončení zásahu byli hasiči, vozidlo a OPP desinfikovány.     Datum....

29.10.2020 - Ostatní pomoc - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS ke kolapsu a bezvědomí ženy. Jednotka nezasahovala a byla KOPIS vrácena zpět na základnu     Datum. ...............................................................................................................................29.10.2020 Místo...

29.10.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k dopravní nehodě nákladního vozidla do ulice 5 Května. Hasiči po příjezdu na místo průzkumem zjistili dopravní nehodu nákladního vozidla s přívěsem a plachtou, které se nevešlo pod železniční podjezd. Řidič vozidla z pod podjezdu vycouval před...

26.10.2020 - Technická pomoc - borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění zlomeného vzrostlého stromu, který hrozil pádem na cyklostezku vedoucí z Borohrádku do Velin. Hasiči za pomoci lanového navijáku na CAS a motorové pily zlomený strom pokáceli, zbytky stromu rozřezali a komunikaci...

2.10.2020 - Dopravní nehoda - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění nepojízdného vozidla z prostoru křižovatky. Vozidlo Škoda po technické závadě na zavěšení předního kola zůstalo nepojízdné v protisměru křižovatky. Hasiči za pomoci lanového navijáku na CAS 20 vozidlo odstranili mimo komunikaci. ...

30.9.2020 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že do spadlého stromu před příjezdem jednotky narazilo osobní vozidlo a následně do vozidla narazilo další osobní...

26.9.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do bytového domu v ulici Družstevní k otevření uzamčených prostor. Na místě hasiči za přítomnosti PČR dveře...

7.9.2020 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města k rybníku, kde byl delší dobu odstaven vrak vozidla. Vozidlo bylo odstaveno na hranici silnice I třídy a odbočky k rybníku a hrozilo nebezpečí dopravní nehody. Hasiči za pomoci lanového navijáku na CAS vrak vozidla odtáhli mimo prostor...

4.9.2020 - Dopravní nehoda - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě motocyklu na komunikaci u Čestic. Hasiči po příjezdu na místo zásahu  pomohli ZZS s transportem jedné zraněné osoby do sanitky, motocykl zajistili proti požáru odpojením akumulátoru. Po dobu zásahu byla komunikace zcela...

1.9.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které při průjezdu zatáčkou dostalo smyk a narazilo v příkopu do vzrostlého stromu. Při příjezdu naší jednotky byl zraněný řidič již z vozidla venku a hasiči mu ihned zajistili předlékařské ošetření, po...

1.9.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které při průjezdu zatáčkou dostalo smyk a skončilo v příkopu. Při příjezdu naší jednotky byla řidička již z vozidla venku a nezraněna. Hasiči na místě zajistili vozidlo proti požáru odpojením akumulátoru...

26.8.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému stromu hrozícímu pádem na komunikaci I/36 vedoucí z Borohrádku do Čestic. Na místě nalezen vzrostlý strom nahnutý nad...

14.8.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě tří motorových vozidel. Jednalo se o čelní střed dvou osobních vozidel na křižovatce a následně dalšího vozidla, které nedobrzdilo a narazilo do havarovaných vozidel. Hasiči u všech vozidel provedli zabezpečení proti požáru,...

14:8.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty do místní části Bělidlo k nahlášené poruše přečerpávací stanice u které došlo vlivem deště k vytopení. Jednotka situaci řešila s obsluhou...

11.8.2020 - Požár - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k ohlášenému černému kouři vycházejícímu z prostoru za  bývalou betonárnou. Hasiči po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o neohlášené pálení kupy odpadu, proto provedli uhašení...

11.8.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě osobního vozidla, které narazilo do plotu a chatky v zahrádkářské kolonii. Ve vozidle cestovala jedna osoba, která byla při příjezdu naší jednotky z vozidla venku. Hasiči na místě provedli zajištění vozidla proti požáru odpojením...

7.8.2020 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění stromu hrozícím pádem na komunikaci v obci Žďár nad Orlicí. Po příjezdu na místo zásahu hasiči zajistili místo pod nalomenou větví vzrostlého stromu. Větev se během několika minut zlomila a spadla na příjezdovou cestu k domu. Hasiči část...

30.7.2020 - Ostatní pomoc AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS ke zdravotním problémům muže pracujícího na opravách Církevní školy v ulici Nádražní. Hasiči na místě provedli předlékařské ošetření a po příjezdu ZZS muže předali do jejich péče.     Datum....

26.7.2020 - Požár oleje - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do místního dřevozpracujícího podniku k požáru v prostoru elektrárny. Na místě průzkumem zjištěn požár v kotli, který byl již odstavován a z důvodu technické závady na výměníku došlo k úniku termo oleje do prostoru kotle a následnému hoření....

21.7.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě osobního vozidla s osobním vlakem na železničním přejezdu. Hasiči na místě spolupracovali s jednotkou HZS SŽDC Česká Třebová na odstranění následků tragické dopravní nehody. Ve vlaku cestovalo celkem 5 osob včetně personálu ČD, z...

12.7.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění několika spadlých stromů na cyklostezce vedoucí z Borohrádku do Velin. Hasiči na 5 místech rozřezali a uklidili několik stromů padlých přes celou šíři cyklostezky. Na jednom místě pokáceli dva vyvrácené stromy hrozící pádem na...

12.7.2020 - Technická pomoc - Zdelov - Sklenářka

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění několika spadlých stromů na lesní cestě ze Zdelova na Sklenářku. Hasiči na místě stromy rozřezali, a cestu...

11.7.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu  na komunikaci vedoucí do místní části Bozetice. Hasiči na místě část spadlého stromu odklidili a komunikaci...

10.7.2020 - 5x Technická pomoc - Borohrádek - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK během pátečního večera celkem k pěti událostem, z důvodu většího počtu události vyjížděli dvě družstva s DA a CAS.   1/ Odstranění spadlého stromu přes komunikaci vedoucí z Borohrádku do Velin. 2/ Odstranění spadlého stromu přes komunikaci,...

7.7.2020 - Únik nebezpečných látek - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci úniku nebezpečných látek na komunikaci  vedoucí z Čestic do Borohrádku. Jednalo se o uniklou naftu v délce 2,7 Km po technické závadě na nákladním vozidle. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a místo předali SUS KHK. Po...

3.7.2020 - Dorpravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě v lesním úseku silnice vedoucí z Borohrádku do Vysokého Chvojna. Jednalo se o dopravní nehodu motocyklu,ketrý v pravotočivé zatáčce nezvládl řízení, vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Hasiči ihned po příjezdu na místo...

30.6.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Popis zásahu: Jednotka vyjela dne 30.6.2020 v 7:50 na žádost starosty k monitoringu vodních toků v katastru města Borohrádek a Žďár nad Orlicí. Na Tiché Orlici byl již v této době vyhlášen 2 povodňový stupeň. Hasiči v dopoledních hadinách začali se stavbou...

29.6.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k zabezpečení domu a pozemku před stoupající hladinou řeky Tiché orlice. Hasiči postavili z pytlů s pískem ochranou hrázku na místě , kde hrozilo vniknutí záplavové...

29.6.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela k zabezpečení několika domů. Hasiči na místě zabezpečili vchody do domů za pomoci pytlů s pískem proti vniknutí vody z rozvodněného Velinského...

29.6.2020 - Monitoring stavu hladiny - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty obce k  monitoringu stavu Velínského potoka, u něhož byl vyhlášen 3 povodňový stupeň. Hasiči provedli za pomoci ženijního nářadí pročištění propustků pod komunikacemi a tím tak uvolnili průtok vody. Jednotka provedla monitoring vodních ploch i v...

22.6.2020 - Technická pomoc - Borohrádek - čerpání vody

Popis zásahu: Jednotka vyjela do ulice na Bělidle v Borohrádku k odčerpání zaplavených zahrad a garáže. Za pomoci kalového a plovoucího čerpadla byla voda...

22.6.2020 - Technická pomoc - uvolnění stavidel - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela ke splavu na Tiché Orlici v Borohrádku k uvolnění stavidla. Z důvodu zavřeného stavidla došlo k navýšení hladiny náhonu vodní elektrárny a přetečení hráze do místního písníku. Poté provedla monitoring stavu vodních ploch v katastru...

20.6.2020 - Dopravní nehoda - Albrechtice nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě na komunikaci mezi obcemi Albrechtice nad Orlicí a Vysoké Chvojno. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozu v příkopě na střeše. Jednotkám jedoucím na místo zásahu nahlášeny osoby ve vozidle včetně dětí. Naše...

16.6.2020 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci úniku nebezpečných látek na komunikaci v Borohrádku do ulice Husova . Jednalo se o uniklý olej po technické závadě traktoru. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a vozovku uklidili. Po dobu zásahu na místě řízena doprava...

24.5.2020 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě do obce Čermná nad Orlicí, místní část Korunka. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho motocyklu, mladý řidič nezvládl řízení v pravotočivé zatáčce a havaroval do zdi a poté do stromu. Vážně zraněnému řidiči hasiči...

23.5.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě do ulice Nádražní u pobočky České pošty. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěna dopravní nehoda dvou motocyklů, které na mokré vozovce havarovali v prostoru křižovatky. Hasiči u zraněného řidiče ...

1.5.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK do ulice Opletalova na pomoc seniorovi ročník 1930, který spadl na zem a nemohl se zvednout. Hasiči na místě pomohli seniorovi a po konzultaci zdravotního stavu seniora s operačním střediskem byla na místo povolána ZZS. Po příjezdu ZZS hasiči...

25.4.2020 - Požár technologie sušení - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k požáru do místního dřevozpracujícího podniku. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěn požár v odsávacím zařízení technologie sušení materiálu. Na likvidaci požáru hasiči ihned nasadili dva proudy C a jeden vysokotlaký proud....

24.4.2020 - Pomoc při zdolávání pandemie - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města na pomoc při zdolávání pandemie. Hasiči provedli dávkování a rozvoz dezinfekčního roztoku dodaného Městem Borohrádek. Občané, kteří nebudou doma zastiženi, si mohou dezinfekci vyzvednout v úředních hodinách (Po, St - 7:30 až 11:30 a 12:30 až...

22.4.2020 - Pomoc při zdolávání pandemie - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města na pomoc při zdolávání pandemie. Hasiči provedli dávkování a rozvoz dezinfekčního roztoku dodaného Městem Borohrádek. ℹ️ Občané, kteří nebudou doma zastiženi, si mohou dezinfekci vyzvednout v úředních hodinách (Po, St - 7:30 až 11:30 a...

22.4.2020 - Technologická pomoc - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela ke kontrole uhašeného požářiště do obce Žďár nad Orlicí, při kontrole nalezena dvě ohniska požáru, která hasiči za pomoci jednoho proudu C dohasili. Poté vše překontrolovali termokamerou. Po 18 hodině jednotka provedla další kontrolu, při které ohniska požáru...

22.4.2020 - Požár - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k ohlášenému požáru do obce Žďár nad Orlicí. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu zjištěn požár kupy klestí a dříví na složišti dřeva o rozloze 15x15 metrů. Hasiči za pomoci třech proudů C zamezili šíření požáru do lesa a následně požár...

27.3.2020 - Požár v prostoru lesa - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k ohlášenému požáru lesní hrabanky za Borohrádkem ve směru na Vysoké Chvojno. Jednalo se o dvě nedohašené kupy po pálení klestí v prostoru lesa. Hasiči za pomoci jednoho vysokotlakého proudu a ženijního nářadí provedli uhašení všech...

26.3.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS na místní fotbalové hřiště, kde provedla nasvícení přistávací plochy a zajištění přistání vrtulníku...

5.3.2020 - Požár osobního vozidla - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k požáru osobního vozidla do ulice Nádražní. Průzkumem na místě zjištěn požár v motorovém prostoru osobního vozidla. Požár byl majitelem uhašen již před příjezdem naší jednotky, u vozidla bylo provedeno odpojení akumulátoru, zasypání uniklých...

4.3.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k otevření uzamčených prostor do pečovatelského domu v Borohrádku. Po příjezdu naší jednotky průzkumem zjištěn uzamčený byt, seniorka bydlící v tomto bytě neotvírala a nijak nekomunikovala s pečovatelskou službou. Hasiči za pomoci žebříku vylezli...

2.3.2020 - Požár lesní hrabanky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k ohlášenému požáru lesní hrabanky za Borohrádkem ve směru na Horní Jelení. Po příjezdu na místo hasiči za pomoci jednoho proudu C provedli uhašení doutnající lesní hrabanky na ploše 3x3m. Místo zásahu zkontrolovali...

28.2.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu, která bránila provozu na komunikaci vedoucí z Borohrádku do obce Horní Jelení na Pardubicku. Hasiči na místě strom za pomoci motorové pily rozřezali a komunikaci...

18.2.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu  na komunikaci vedoucí z Borohrádku na Šachov. Hasiči na místě část spadlého stromu odklidili a komunikaci...

15.2.2020 - Požár - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela  na ohlášený požár na zahradě v obci Zdelov. Po příjezdu naší jednotky na místo události průzkumem zjištěn požár tújí u rodinného domu. Majitel požár uhasil před příjezdem jednotek ručním hasicím přístrojem, hasiči za pomoci jednoho vysokotlakého proudu provedli...

13.2.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě na komunikaci mezi Borohrádkem a Česticemi. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěna dopravní nehoda jednoho vozidla, které sjelo ze silnice a narazilo do stromu. Zraněný řidič byl již mimo vozidlo,...

12.2.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému stromu hrozícímu pádem na komunikaci I/36 vedoucí z Borohrádku do Čestic. Na místě nalezen vzrostlý strom nahnutý nad vozovkou. Po dohodě s velitelem zásahu a Policií ČR bylo místo předáno majiteli lesa, který provede...

11.2.2020 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu  na komunikaci vedoucí z Borohrádku na Šachov. Na místě průzkumem zjištěn vzrostlý strom, po vyvrácení zaklíněný v dalších korunách stromů. Části stromu zasahovali do celé šíře vozovky. Hasiči...

6.2.2020 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k uvolnění splavu na řece Orlici. Hasiči na místě odstranili nahromaděné větve z prostoru jezu a otevřeli...

20.1.2020 - Dopravní nehoda - Poběžovice u Holic

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě  na komunikaci mezi Borohrádkem a Poběžovicemi u Holic. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěna dopravní nehoda jedno vozidla, které sjelo ze silnice, převrátilo se a narazilo do stromu. Na místě...

13.1.2020 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK do obce Šachov kde došlo k uzamčení nastartovaného motorového vozidla. Majitel se do vozidla nemohl dostat. Na místě spolupráce s jednotkou...

5.1.2020 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě osobního vozidla na komunikaci z Borohrádku na Vysoké Chvojno. Při příjezdu na místo zásahu zjištěna dopravní nehoda vozidla Citroen, které na namrzlé komunikaci v lesním úseku při průjezdu zatáčkou havarovalo do příkopu a...

Zásahy za rok 2019

31.12.2019 - Požární asistence - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování každoročního ohňostroje. Po odpálení ohňostroje specializovanou firmou hasiči zakropili zbytky pyrotechniky a uhlíky na vánočním stromku.       Datum....

31.12.2019 - Dopravní nehoda - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě motocyklu Jawa na komunikaci mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí. Při příjezdu naší jednotky na místě zasahoval lékař ZZS , hasiči provedli zajištění motocyklu proti požáru odpojením akumulátoru a po celou dobu zásahu řídili...

29.12.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k nahlášeným spadlým drátům elektrického vedení do ulice 5 Května u benzínové stanice. Na místě průzkumem zjištěn spadlý závěsný NN kabel veřejného osvětlení pod napětím, hasiči zajistili místo pádu, a informovali pracovníky technických služeb. Po...

16.12.2019 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě v obci Čermná nad Orlicí ve směru na Choceň. Po příjezdu naši jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěn čelní střed dvou osobních vozidel, ve vozidlech cestovaly celkem tři osoby, z toho se dvě se zranili. Hasiči ihned zajistili předlékařské ošetření...

1.12.2019 - Pomoc při opravě čapího hnízda - Žďár nad Orlicí

Jednotka vyjela na pomoc při zajištění a opravě čapího hnízda na základní škole ve Žďáru nad Orlicí. Na místě hasiči spolupracovali s...

25.11.2019 - Osoba sražená vlakem - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK ke srážce osoby s vlakem.       Datum............................................................................................................................25.11.2019 Místo...

15.11.2019 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu na komunikaci z Borohrádku do Šachova. Hasiči část stromu zasahující do poloviny vozovky odstranili a komunikaci...

14.11.2019 - Požár komínového tělesa - borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela  na ohlášený požár komínového tělesa na náměstí v Borohrádku. Po příjezdu naší jednotky na místo události průzkumem zjištěno hoření v komínovém tělese dvoupodlažního domu. Ihned došlo k odstavení všech topidel. Hasiči za pomoci  AZ 42 Magirus a...

29.10.2019 - Záchrana zvířat - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k záchraně psa do obce Zdelov. Hasiči na místě za pomoci pákových nůžek vyprostili štěně vlčáka, který si zaklínil hlavu do oplocení a předali ho majitelce. Pes nebyl...

27.10.2019 - Požár lesní hrabanky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému kouři v lese v blízkosti starožďárského rybníku. Jenalo se o nedohašená ohniska po pálení v lesním prostoru. Hasiči za pomoci jednoho proudu C a ženijního nářadí několik ohnisek v prostoru lesa dohasili. Celý prostor následně překontrolovali...

22.10.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS na pomoc dopravní policii, která řešila dopravní nehodu autobusu v ulici Jiřího z Poděbrad. Hasiči na místě pomohli technickými prostředky při vyšetřování dopravní...

2.10.2019 - Vyhledávání osob - Poběžovice

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje na pomoc při vyhledávání starší pohřešované osoby , která se v dopoledních hodinách ztratila v lese u Poběžovic. Osoba nalezena v pořádku. Na místě spolupráce s HZS PA a...

30.9.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu v ulici Jiřího z Poděbrad. Hasiči část stromu odstranili a komunikaci...

30.9.2019 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu  na komunikaci vedoucí z Borohrádku na Choceň. Za pomoci řetězové motorové pily hasiči část stromu rozřezali a komunikaci...

25.9.2019 - Dopravní nehoda - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla Škoda Felicia se čtyřmi zraněnými osobami na komunikaci vedoucí z Borohrádku do Čestic. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu byli všichni účastníci dopravní nehody mimo vozidlo, dvěma...

24.9.2019 - Záchrana osob - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k muži, kterého zavalila fréza do obce Čermná nad Orlicí. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu byl muž již mimo frézu a kultivátor. Hasiči ihned zajistili předlékařské ošetření zraněného seniora, po příjezdu ZZS pomohla s jeho...

21.9.2019 - Technická asistence - Borohrádek

Jednotka s technikou DA VW Transportér zajišťovala bezpečnost a zdravotní asistenci  účastníků pochodu pořádanému městem Borohrádek. Jednotka nemusela zasahovat u žádného...

20.9.2019 - Požár - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjížděla s CAS 20 a CAS 32 na žádost KOPIS KHK k požáru rodinného domu do obce Čermná nad Orlicí.  Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu byl již prostor domu a okolí silně zakouřen. Hasiči prvotním průzkumem v dýchací technice zjistili, že požárem...

19.9.2019 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla a cyklisty do ulice Jiřího z Poděbrad. Hasiči na místě provedli předlékařské ošetření cyklisty a zajištění místa nehody. Po příjezdu ZZS pomohli s transportem  zraněného do sanitky. Provoz na komunikaci hasiči řídili...

30.8.2019 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě na komunikaci I/36 ulice 5 Května. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla Škoda Rapid, které najelo na zábrany v prostoru vlakového podjezdu.  Po příjezdu hasiči provedli zajištění vozidla proti požáru a zasypání uniklých provozních...

25.8.2019 - Technická pomoc - Rychnov nad Kněžnou

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nouzovému otevření bytu do ulice Na drahách v Rychnově nad Kněžnou. Jednotka vyjela spolu s jednotkou HZS Rychnov nad Kněžnou z jejich stanice v rámci celodenní stáže na...

19.8.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK a PČR k technické pomoci kamionu, který bránil provozu v ulici Husova. Tahači návěsu při objíždění odstaveného osobního vozidla upadla spojovací tyč řízení a zůstal stát přes celou šíři komunikace. Hasiči provedli za pomoci hydraulického heveru...

12.8.2019 - Požár osobního vozidla - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru osobního vozidla po nehodě na komunikaci I/36 mezi Borohrádkem a Česticemi. Jednalo se o požár odstaveného vozidla Peugeot po dopravní nehodě z 8.8.2019. Při příjezdu naší jednotky bylo vozidlo zcela zasaženo požárem. Hasiči na místě provedli hašení...

8.8.2019 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě do Čermné nad Orlicí. Jednalo se o dopravní nehodu dvou vozidel, dodávky Peugeot a osobního vozidla Škoda Fábia. Hasiči na místě provedli předlékařské ošetření dvou osob, po příjezdu ZZS je předali do péče zdravotníků. Vozidla zajistili proti požáru...

8.8.2019 - Dopravní nehoda - Chotiv

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě na komunikaci I/36 mezi Borohrádkem a Česticemi. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla Peugeot, který sjel mimo komunikaci a převrátil se na střechu. Po příjezdu hasiči provedli vyproštění řidičky z vozidla a její  předlékařské...

27.7.2019 - Požár - Horní Jelení

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost HZS Pardubického kraje k požáru do Horního Jelení. Jednalo se o požár přístřešku a několika stromů na zahradě. Požárem byl poškozen i sousední dům, nasazeny byly celkem dva proudy C a jeden vysokotlaký proud. Hasiči sousední dům ochlazovali, i přes to...

22.7.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění obtížného hmyzu v prostorách obchodu Hruška. Hmyz ohrožoval návštěvníky a obsluhu...

14.7.2019 - Dopravní nehoda - Rokytnice v Orlických horách

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě do Rokytnice v Orlických horách. Jednalo se o střet osobního vozila s dítětem. Jednotka vyjela spolu s jednotkou HZS Rychnov nad Kněžnou z jejich stanice v rámci celodenní stáže na...

27.6.2019 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě na komunikaci I/36 mezi Borohrádkem a Česticemi. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla Škoda Octavia, který narazil ve vysoké rychlosti do zadní části návěsu kamionu. Po příjezdu hasiči provedli u třech zraněných osob, z toho dvou dětí...

24.6.2019 - Ostatní pomoc AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela  na žádost ZZS k pomoci starší ženě se zástavou životních funkcí. Hasiči na místě ihned začali s resuscitaci ženy za pomoci AED. Resuscitace byla úspěšná, životní funkce se podařilo obnovit a po příjezdu ZZS pomohli s naložením ženy do sanitního vozu. Žena byla...

21.6.2019 - Únik nebezpečných látek - borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci uniklých nebezpečných látek na komunikaci v Borohrádku do ulice Nádražní. Jednalo se o uniklý motorový olej v délce 4m na křižovatce. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a vozovku uklidili. Po dobu zásahu na místě řízena doprava...

15.6.2019 - Ostatní pomoc - Borovnice

Popis zásahu: Jednotka vyjela do obce Borovnice, kde provedla vyproštění profesionálního dronu z koruny stromu. Dron se zaklínil v koruně stromu ve výšce 20m. Hasiči provedli za pomoci AZ 30 vyproštění a snesení dronu. Dron s kamerami v hodnotě 600 000 Kč se vrátil v pořádku majiteli. Zásah...

13.6.2019 - Zajištění zdravotní asistence - Borohrádek

Jednotka s technikou DA VW Transportér + AED zajistila zdravotnickou a technickou asistenci při konání krajské olympiády seniorů  v našem městě. Jednotka nemusela zasahovat u žádného ůrazu...

12.6.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu  na komunikaci I/36 za mostem ve směru na Čestice. Za pomoci řetězové motorové pily hasiči část stromu rozřezali a komunikaci...

11.6.2019 - Požár - Nová Ves u Albrechtic

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru do obce Nová Ves u Týniště nad Orlicí. Po příjezdu na místo zásahu provedeným průzkumem zjištěn požár dřevěného přístřešku u kravína. V době příjezdu naší jednotky byl již přístřešek celý v plamenech, požár pokračoval na část budovy...

10.6.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášené ulomené větvi visící nad komunikací I/36 za mostem ve směru na Čestice. Hasiči na místě za pomoci automobilového žebříku AZ 30 a ruční pily větev odstranili a po dobu zásahu řídili dopravu...

5.6.2019 - Dopravní nehoda - Kostelecká Lhota

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS  KHK k dopravní nehodě do obce Kostelecká Lhota. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu, zasahovala  jednotka z Rychnova nad Kněžnou a ZZS KHK. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních vozidel, oba zraněné řidiče odvezla ZZS  do...

3.6.2019 - Oprava nebezpečné části střechy - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost Města opravit poškozenou část střechy na místní základní škole v ulici nádražní, která hrozila...

28.5.2019 - Dopravní nehoda - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě do obce Šachov. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu kamionu, který při otáčení na nevhodném místě přejel lampu pouličního osvětlení a následně sjel částí návěsu mimo komunikaci na kraj rybníčku. Návěs hrozil převrácením, hasiči...

27.5.2019 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě  vozidla na komunikaci z Borohrádku na Vysoké Chvojno. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla Škoda Fabia, které sjelo mimo komunikaci do příkopu a hrozilo převrácením. Hasiči na místě provedli předlékařské ošetření...

22.5.2019 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě nákladního vozidla na komunikaci z Borohrádku na Vysoké Chvojno. Při příjezdu naší jednotky na místě již zasahovali hasiči z Holic. Jednalo se o dopravní nehodu kamionu, který se převrátil na bok do příkopu. Nikdo nebyl při nehodě...

14.5.2019 - Ostatní pomoc AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost ZZS na pomoc staršímu muži se zástavou životních funkcí. Hasiči na místě provedli resuscitaci muže a zajistili prostor pro přistání vrtulníku. Na místě spolupráce s PČR a ZZS.       Datum....

12.5.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášené překážce na komunikaci I/36 ve směru na Čestice. Na místě hasiči odstranili část stromu, který zasahoval do půlky...

9.5.2019 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě mezi obcemi  Borohrádek  a  Čermná nad Orlicí. Po příjezdu na místo zásahu hasiči průzkumem zjistili, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních vozidel, ve kterých cestovaly celkem tři osoby, které byly již mimo vozidla.  Hasiči...

5.5.2019 - Dopravní nehoda - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě na komunikaci z Borohrádku do Čermné nad Orlicí. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla značky VW, které po nárazu do stromu skončilo na střeše částečně v příkopu. Jedna osoba byla při nehodě lehce zraněna, hasiči na místě provedli...

25.4.2019 - Požár Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela do Čermné nad Orlicí k nahlášenému kouři z lesa..V místě hořela lesní hrabanka, na ploše asi 10x3 m se nacházela dvě ohniska. Příčina vzniku požáru je předmětem vyšetřování Hasiči na místě provedli likvidaci požáru za pomoci jednoho proudu...

23.4.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k překážce na komunikaci z Borohrádku do Velin. Na hranici kraje Královéhradeckého a Pardubického spadl jehličnatý strom, který částečně zasahoval do komunikace. Hasiči za pomoci ŘMP strom rozřezali a komunikaci...

18.4.2019 - Požár lesní hrabaky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru lesní hrabanky za rodinným domem ve směru na Vysoké Chvojno. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěn požár na ploše cca  50x100m. Na hašení požáru byly nasazeny celkem tři proudy C. Při požáru nebyl nikdo...

18.4.2019 - Čištění studny - Borohrádek

Jednotka vyjela  na žádost Města k vyčištění zavlažovacího systému  na fotbalovém hřišti FK Borohrádek. Za pomoci CAS 20 a jednoho vedení B provedeno vyčištění vrtu zavlažovacího...

8.4.2019 - Oprava nebezpečné části střechy - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost Města opravit poškozenou střechu na městském uřadu. Na místě provedena za pomoci výškové techniky oprava taškové střechy , která hrozila...

4.4.2019 - Požár lesního porostu - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru v lesním úseku mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí pod Šachovem. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu zjištěn požár na ploše cca  50x50m zapříčiněn pádem části stromu na vodiče elektrického vedení 35Kv . Požár se vlivem silného větru rychle...

1.4.2019 - Kácení nebezpečných dřevin - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost města k pokácení nebezpečných dřevin pod školní budovou.Hasiči na místě provedli za pomoci ŘMP pokácení určených dřevin.Z důvodu bezpečnosti při kácení bylo nutné řídit...

31.3.2019 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci úniku nebezpečných látek na komunikaci v Borohrádku do ulice Havlíčkova . Jednalo se o uniklý motorový olej na ploše 200 x 0,3m. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a vozovku uklidili. Po dobu zásahu na místě řízena doprava...

25.3.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost starosty obce opravit poškozenou střechu  po vychřici na bytovém domě do ulice Jiráskova 573 . Na místě provedena za pomoci výškové techniky oprava  uvolněných šablon na...

11.3.2019 - Technická pomoc - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS  k odstranění spadlého stromu přes komunikaci v obci Zdelov. Strom bránil průjezdu linkového autobusu. Hasiči provedli rozřezání stromu a uvolnění...

11.3.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS na spadlý vzrostlý strom do ulice  5. Května  v Borohrádku. Jednalo se o vzrostlý strom, který spadl vedle obytného domu. Při pádu poškodil osobní automobil Fiat a pouliční osvětlení. Hasiči provedli rozřezání stromu , uvolnění vozidla ,...

11.3.2019 - Technická pomoc - Borohrádek I/36

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci I/36 z Borohrádku do Velin. Na místě část spadlého stromu z komunikace...

11.3.2019 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu do obce Žďár nad Orlicí . Spadlý strom ,který ležel přes celou šíři komunikace hasiči za pomoci motorové řetězové pily rozřezali  a komunikaci...

10.3.2019 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu do Čermné nad Orlicí. Na místě jeden spadlý strom přes dráty vedení NN a přes celou šíři vozovky. Hasiči na místě zajistili místo zásahu , motorovou řetězovou pilou rozřezali strom a komunikaci...

4.3.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do ulice Smetanova k odstranění spadlého stromu z drátů elektrického vedení 35KV. Před příjezdem hasičů došlo k zahoření větve  zaklíněné v drátech. Hasiči zajistili místo zásahu a po příjezdu poruchové služby ČEZ , která provedla vypnutí...

21.2.2019 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci úniku nebezpečných látek na komunikaci v Borohrádku do ulice Rudé armády . Jednalo se o cca 20 litrů ropné látky uniklé ze spadlého kanystru. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a vozovku...

25.1.2019 - Ostatní pomoc AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost KOPIS KHK  k ležící osobě na komunikaci u benzínové pumpy v Borohrádku. Hasiči na místě zajistili předlékařské ošetření a tepelnou pohodu staršímu muži po pádu na komunikaci. Po příjezdu ZZS pomohli s transportem pacienta do...

14.1.2019 - Technická pomoc - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do lesního úseku komunikace mezi Borohrádkem a Česticemi k odstranění spadlé části stromu ležící na komunikaci. Hasiči na místě provedli odstranění větví a zametení...

8.1.2019 - Dopravní nehoda - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě linkového autobusu do obce Zdelov. Hasiči na místě za pomoci vyprošťovacího automobilu vytáhli zapadlý autobusu zpět na...

8.1.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému kouři ze sloupu elektrického vedení 35KV u domova důchodců v Borohrádku. Průzkumem zjištěna spadlá větev do drátů elektrického vedení, která zahořela. Hasiči zajistili místo zásahu do příjezdu poruchové služby ČEZ. Pracovníci ČEZ  za pomoci plošiny...

5.1.2019 - Dopravní nehoda - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na komunikaci mezi Borohrádkem a Česticemi . Jednalo se o čelní střed dvou osobních vozidel v zatáčce pod obcí Zdelov. Ve vozidlech cestovalo celkem 5 osob, z toho se jedna osoba zranila. Hasiči na místě  zajistili...

Zásahy za rok 2018

31.12.2018 - Požární asistence - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování každoročního ohňostroje.       Datum....

13.12.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na komunikaci mezi Borohrádkem a Česticemi . Nehoda se obešla bez zranění obou řidičů, hasiči na místě zajistili vozidla proti...

11.11.2018 - Požár v lesním úseku - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru v lesním úseku mezi Borohrádkem a Horním Jelení. Na místě průzkumem zjištěn požár na ploše cca  2x2m, jednalo se o neuhašené ohniště. Hasiči provedli...

3.11.2018 - Vyčerpání požární nádrže - Šachov

Jednotka vyjela na žádost  Města do místní části Šachov, kde provedla za pomoci plovoucího čerpadla a pěti hadic B vyčerpání požární nádrže. Nádrž bude vyčištěna a znovu...

30.10.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do lesního úseku komunikace mezi Borohrádkem a Poběžovicemi k odstranění spadlého stromu visícího nad komunikací. Hasiči na místě provedli rozřezání...

29.9.2018 - Požár budovy - Holice, Staré Holice

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje k požáru budovy v Holicích. Jednotka na místě provedla doplnění hasebních látek  do zasahujících...

25.9.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do lesního úseku komunikace mezi Borohrádkem a Holicemi k odstranění spadlé části stromu ležící na komunikaci. Hasiči na místě provedli odstranění větví...

24.9.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla na komunikaci mezi Borohrádkem a Česticemi . Mladý řidič dostal na mokré vozovce smyk a havaroval.  Při příjezdu naší...

24.9.2018 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla na komunikaci mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí. Řidička při průjezdu zatáčkou dostala na mokré vozovce smyk a havarovala...

24.9.2018 - Technická pomoc - Monitoring - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK do ulice Jiřího z Poděbrad k nahlášenému zápachu spálené elektrické izolace v kuchyni rodinného domu. Na místě hasiči zjistili zápach z hadru, kterým...

23.9.2018 - Požár lesa - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k ohlášenému kouři z lesa u komunikace vedoucí z Borohrádku na Horní Jelení. Na místě průzkumem zjištěn požár na ploše cca  2x2m. Hasiči provedli uhašení...

9.9.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění sršního hnízda na budově v prostoru nádraží. Roj ohrožoval nájemníky a cestující. Hasiči na místě provedli odstranění hnízda do...

6.9.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému stromu hrozícímu pádem na komunikaci I/36 vedoucí z Borohrádku do Čestic. Na místě nalezen vzrostlý strom nahnutý nad vozovkou. Po dohodě...

2.9.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění části stromu na komunikaci č.305 vedoucí z Borohrádku do Žďáru nad Orlicí. Jednalo se o zlomenou část stromu spadlou na vozovku a bránící provozu. Po...

31.8.2018 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění sršního hnízda na rodinném domě v obci Žďár nad Orlicí. Roj ohrožoval alergickou seniorku. Hasiči na místě provedli rozebrání části...

30.8.2018 - Únik nebezpečných látek - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k úniku nebezpečných látek na komunikaci z Borohrádku do Čestic. Na vozidle Iveco došlo při jízdě k proražení palivové nádrže kovovým předmětem a úniku motorové nafty....

18.8.2018 - Otevření uzamčených prostot - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost KOPIS k nouzovému otevření bytu do ulice Nerudova. Hasiči na místě za pomoci nastavovacího žebříku vylezli na balkon a přes otevřené balkonové dveře vnikly...

14.8.2018 - Požár - Nová Ves

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje k nahlášenému černému kouři z lesa v okolí obce Nová Ves u Čermné nad Orlicí. Po příjezdu jednotky na místo zásahu provedeným...

13.8.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění vosího hnízda v patce pouličního osvětlení a ve střeše protějšího rodinného domu. Vosy ohrožovali chodce a alergickou seniorku bydlící v...

13.8.2018 - Požár přístřešku - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k ohlášenému požáru do ulice Bělidlo. Při příjezdu jednotky na místo byl zasažen celý přístřešek pro vozidlo, tráva okolo přístřešku a částečně i zaparkované vozidlo....

7.8.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě nákladního vozidla do objektu skladiště vozidel. Při najíždění přepravníku s vozidly do objektu došlo k zaklínění posuvné brány mezi vozidlo a vlek....

28.7.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla a motocyklu. Hasiči provedli předlékařské ošetření jedné zraněné osoby, zajistili vozidla proti požáru a unikající provozní kapaliny...

28.7.2018 - Požár - Horní Jelení

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje k požáru maringotky a odpadu do obce Horní...

26.7.2018 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění části stromu na komunikaci vedoucí z Borohrádku do Čermné nad Orlicí. Jednalo se o zlomenou větev spadlou na vozovku a bránící provozu. Při příjezdu...

20.7.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému zlomenému stromu na komunikaci z Borohrádku do Vysokého Chvojna. Strom visel nad vozovkou za zatáčkou v lesním úseku silnice a...

18.7.2018 - Požár výrobní technologie - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do místního dřevozpracujícího podniku k požáru linky.  Průzkumem zjištěn požár výrobní linky na pelety, v objektu se nacházela jedna zraněná osoba, které hasiči...

14.7.2018 - Technická pomoc - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění nebezpečného stromu do obce Zdelov, na místo vyjela i výšková technika z Borohrádku. Jednalo se o zlomenou větev hrozící pádem na komunikaci, po...

13.7.2018 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k úniku nebezpečných látek do prostoru benzínové stanice v Borohrádku. Žena si při tankování všimla úniku benzínu z nádrže vozidla. Při příjezdu jednotky na místo již...

10.7.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla na silnici č.317 ve směru  z Borohrádku na Choceň. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla po nárazu do stromu, ve...

3.7.2018 - Dopravní nehoda motocyklu - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě motocyklu v lesním úseku silnice z Borohrádku do Vysokého Chvojna. Sedmnáctileté řidičce na místě poskytli předlékařské ošetření, po příjezdu ZZS...

29.6.2018 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění dvou nádob s vyjetým olejem, které někdo odložil k odpadkovému koši. Hasiči na místě provedli přelití oleje do uzavřené nádoby a předali k...

28.6.2018 - Nouzové otevření dveří - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost Policie ČR k nouzovému otevření bytu do ulice Havlíčkova v Borohrádku. Jednotka nezasahovala, majitelka bytu dveře otevřela před příjezdem...

18.6.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě motocyklu na komunikaci 1/36 . Hasiči ošetřili řidiče a zajistili motocykl proti požáru. Uniklé provozní kapaliny zasypali...

8.6.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě do ulice 5 května. Na křižovatce u benzínové stanice došlo ke střetu motocyklu a osobního vozidla značky Fiat. Hasiči zajistili...

8.6.2018 - Technická pomoc - borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu na komunikaci 1/36 z Borohrádku směr Holice. Strom spadl přes celou šíři vozovky a bránil v provozu. Hasiči na místě provedli za pomoci...

7.6.2018 - Zajištění zdravotní asistence

Jednotka s technikou DA VW Transportér + AED zajistila zdravotnickou asistenci při konání krajské olympiády seniorů  v našem městě. Jednotka zasahovala u jednoho úrazu sportovkyně -...

6.6.2018 - Požár výrobní linky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do místního dřevozpracujícího podniku k požáru linky.  Průzkumem zjištěn požár výrobní linky na pelety. Na místě provedeno hašení ohnisek požáru jedním proudem C,...

2.6.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu:   Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě osobního vozidla, které srazilo v ulici nádražní ženu na přechodu pro chodce. Jednotka nezasahovala, při jízdě k zásahu...

31.5.2018 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost záchranné služby Královéhradeckého kraje  k osobě se zástavou životních funkcí do obce Čestice. Na místě spolupráce s PČR a...

22.5.2018 - Oprava střechy - Borohrádek

Jednotka vyjela opravit poškozenou střechu na městském kinu. Na místě provedena za pomoci výškové techniky oprava taškové střechy a oprava oplechování...

8.5.2018 - Požár lesa - Chotiv

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru lesa do chatové osady Chotiv. Na místě průzkumem zjištěn požár na ploše 20x30 metrů, hašení probíhalo za pomoci dvou proudů C. Po dohašení ohnisek místo zásahu...

5.5.2018 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění vos v prostranství venkovního posezení hospůdky, vosy ohrožovaly děti na dětském...

31.4.2018 - Oprava poškozené sítě - Borohrádek

Jednotka vyjela na místní fotbalové hřiště upevnit poškozené zavěšení ochranné...

28.4.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu:   Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla, které srazilo na komunikaci u benzínové stanice v Borohrádku malé dítě. Dívka se  při přebíhání komunikace nerozhlédla a...

16.4.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela spolu s hasiči z Rychnova nad Kněžnou a Holic do ulice Jiřího z Poděbrad v Borohrádku k dopravní nehodě nákladního vozidla. Jednalo se o dopravní...

18.4.2018 - Požár výrobní technologie - Častolovice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru do společnosti Saint-Gobain Orsil Častolovice. Jednalo se o požár komínu a vzduchotechniky výrobní linky. Hasiči na místě provedli hašení komínu, přilehlé...

16.4.2018 - Požár - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotky hasičů z Borohrádku, Rychnova nad Kněžnou a Holic vyjeli k požáru garáže a osobního vozidla do Borohrádku. Na místě hořel osobní vůz značky Peugeot zaparkovaný...

10.4.2018 - Čištění studny - Borohrádek

Jednotka vyjela s technikou CAS 32 Tatra 148 na žádost starosty města k vyčištění zavlažovacího systému  na fotbalovém hřišti FK...

29.3.2018 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost záchranné služby Královéhradeckého kraje  k osobě, která se pokusila o sebevraždu. Osoba převezena do nemocnice. Na místě...

1 | 2 >>

Zásahy za rok 2017

31.12.2017 - Požární asistence - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování každoročního ohňostroje.       Datum....

29.12.2017 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost záchranné služby  k osobě s vážnými zdravotními potížemi. Po příjezdu na místo ihned zahájili neodkladnou resuscitaci, ve...

7.12.2017 - Dopravní nehoda - Borohrádek - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se nehodu dvou osobních vozidel. Na místě hasiči zajistili vozidla proti požáru a zasypali...

21.11.2017 - Ostatní pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na pomoc ZZS s transportem pacienta. Hasiči transportovali staršího muže ze sanitního vozu do jeho bytu v bytovém domě.       Datum....

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zásahy za rok 2016

31.12.2016 - Požární asistence - Borohrádek - ZOČ

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování každoročního ohňostroje.       Datum....

30.12.2016 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu:   Jednotka povolána na žádost KOPIS KHK do ulice Partyzána Petra k poruše kotle na tuhá paliva. Na místě zjištěn přetopený kotel na tuhá paliva a porucha redukčního ventilu otopného systému. Provedeno odstavení topidla, vybrání...

23.12.2016 - Dopravní nehoda 4 OA - Borohrádek

Popis zásahu:   Jednotka vyjela k dopravní nehodě tří osobních vozidel na výjezdu z Borohrádku směr Holice. Po příjezdu na místo události zjištěna nehoda čtyř osobních vozidel, z toho dvě vozidla po střetu sjela do příkopu a narazila do stromu....

19.12.2016 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK  na likvidaci olejové skvrny do Borohrádku. Jednalo se o uniklou naftu na křižovatce v prostoru náměstí. Skvrnu v délce cca 60 m v jednom jízdním pruhu hasiči zasypali sorbentem a uklidili. Na...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zásahy za rok 2015

31.12.2015 - Požární asistence při odpalování novoročního ohňostroje - Borohrádek

  Popis zásahu: Jednotka na žádost obce provedla dohled na bezpečnost  při odpalování novoročního ohňostroje na místním náměstí.       Datum....

27.12.2015 - Záchrana osoby - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána k záchraně osoby po kolapsu  v místním hostinci. Na místě provedena předlékařská pomoc, osoba již při vědomí. Po příjezdu ZZS provedena pomoc s transportem osoby...

12.12.2015 - Požár pily - Borohrádek - Taktické cvičení

  Popis zásahu: Jednotka povolána k požáru technologie odsávání pilin z linky na zpracování dřevní hmoty v místním dřevařském závodě. Po příjezdu na místo zásahu proveden průzkum a dokončena...

30.11.2015 - Dopravní nehoda osobního vozidla - Borohrádek

Popis zásahu: Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla po nárazu do stromu. Z důvodu chybného vyhlášení poplachu ze strany Krajského operačního střediska HZS HK naší jednotce - jednotka...

Zásahy za rok 2014

20.10.2014 - Ostatní pomoc - Odstranění prstýnku - Borohrádek

Popis zásahu: Dne 20. 4. 2010 pomáhali hasiči s odstraněním prstýnku ze zraněného prstu muže, který se dostavil na požární stanici do Borohrádku. Bylo provedeno šetrné odstranění...

18.10.2014 - Technická pomoc - odstranění padlého stromu - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána k odstranění padlého stromu na komunikaci vedoucí z Borohrádku do Ždáru nad Orlicí. Vzrostlý strom na místě rozřezán a uklizen mimo komunikaci.     Datum....

19.9.2014 - Dopravní nehoda dvou osobních vozidel - Častolovice

Popis zásahu: Členové JSDH  vracející se z kurzu ve  vyprošťování z havarovaných vozidel zasahovali u dopravní nehody dvou osobních vozidel na výjezdu z Častolovic směr Čestice. Jednalo se...

16.9.2014 - Požár v oběktu vojenského prostoru - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyslána na požár lesa ve vojenském prostoru v Čermné nad Orlicí. Jednalo se o taktické cvičení.        Datum....

15.9.2014 - Střet chodce s drážním vozidlem - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyslána k nehodě železničního vozidla na trati Borohrádek - Choceň.  Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná a střet osobního vlaku jedoucího ze směru...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zásahy za rok 2013

15.12.2013 - Zajištění komunikace při kácení stromů - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyslána na zabezpečení kácení stromů specializovanou firmou na komunikaci vedoucí z Borohrádku do Čestic. Jednotka na místě řídila dopravu a po ukončení kácení pomohla s...

23.10.2013 - Dopravní nehoda osobního automobilu - Borohrádek

Popis zásahu:  Jednotka povolána k dopravní nehodě osobního vozidla značky Škoda Fábia na silnici č.I/36 z Borohrádku  do Čestic. Po příjezdu na místo dopravní nehody bylo zjištěno že...

28.9.2013 - Technická pomoc - nouzové otevření dveří - Borohrádek

Popis zásahu: Hasiči byli povoláni na žádost ZZS KHK k nouzovému otevření rodinného domu, kde bylo podezření na náhlou zdravotní příhodu seniorky. Toto se nepotvrdilo, seniorka jen tvrdě...

20.9.2013 - Požár v domově důchodců - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotky vyjeli na taktické cvičení do domova důchodců v Borohrádku, kde došlo k údajnému zahoření .Požár elektrického spotřebiče vznikl v čajové kuchyni ve 3 nadzemním patře....

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zásahy za rok 2012

23.11.2012 Úklid vozovky čerpací stanice Borohrádek

  Popis zásahu: Jednotky provedly likvidaci uniklé motorové nafty, která vytekla z osobního vozidla na vozovku. Spolupráce s Policií ČR a SÚS KHK Cestmistrovství Rychnov nad...

12.11.2012 Dopravní nehoda OA

Popis zásahu:  Jednotky povolány k dopravní nehodě osobního vozidla, které skončilo v příkopě. Nehoda bez zranění osob. Hasiči provedeno zajištění vozidla a jeho vyproštění zpět na vozovku. Na...

27.10.2012 Technická pomoc - uvolnění komunikace

  Popis zásahu: Jednotka provedla odstranění spadlých stromů a větví z vozovky. Datum....

21.08.2012 Požár lesní hrabanky

Popis zásahu: Jednotky likvidovaly požár lesní hrabanky malého rozsahu.   Datum....

1 | 2 | 3 | 4 >>

Zásahy

28.01.2012.

Místo události: okres Rychnov nad Kněžnou — Borohrádek, ulice Nerudova Datum a čas ohlášení: 28.01.2012 19:21 Typ zásahu: požár Zasahovaly jednotky: PS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Borohrádek Popis zásahu: Jednotky vyjížděly na ohlášený požár sazí v komíně rodinného dvojdomu. Bylo...