Zásahy za rok 2019

23.4.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k překážce na komunikaci z Borohrádku do Velin. Na hranici kraje Královéhradeckého a Pardubického spadl jehličnatý strom, který částečně zasahoval do komunikace. Hasiči za pomoci ŘMP strom rozřezali a komunikaci...

18.4.2019 - Požár lesní hrabaky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru lesní hrabanky za rodinným domem ve směru na Vysoké Chvojno. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěn požár na ploše cca  50x100m. Na hašení požáru byly nasazeny celkem tři proudy C. Při požáru nebyl nikdo...

4.4.2019 - Požár lesního porostu - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru v lesním úseku mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí pod Šachovem. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu zjištěn požár na ploše cca  50x50m zapříčiněn pádem části stromu na vodiče elektrického vedení 35Kv . Požár se vlivem silného větru rychle...

31.3.2019 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci úniku nebezpečných látek na komunikaci v Borohrádku do ulice Havlíčkova . Jednalo se o uniklý motorový olej na ploše 200 x 0,3m. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a vozovku uklidili. Po dobu zásahu na místě řízena doprava...

25.3.2019 - Technická pomoc - ZOČ - Borohrádek

Jednotka vyjela na žádost starosty obce opravit poškozenou střechu  po vychřici na bytovém domě do ulice Jiráskova 573 . Na místě provedena za pomoci výškové techniky oprava  uvolněných šablon na...

11.3.2019 - Technická pomoc - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS  k odstranění spadlého stromu přes komunikaci v obci Zdelov. Strom bránil průjezdu linkového autobusu. Hasiči provedli rozřezání stromu a uvolnění...

11.3.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS na spadlý vzrostlý strom do ulice  5. Května  v Borohrádku. Jednalo se o vzrostlý strom, který spadl vedle obytného domu. Při pádu poškodil osobní automobil Fiat a pouliční osvětlení. Hasiči provedli rozřezání stromu , uvolnění vozidla ,...

11.3.2019 - Technická pomoc - Borohrádek I/36

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci I/36 z Borohrádku do Velin. Na místě část spadlého stromu z komunikace...

11.3.2019 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu do obce Žďár nad Orlicí . Spadlý strom ,který ležel přes celou šíři komunikace hasiči za pomoci motorové řetězové pily rozřezali  a komunikaci...

10.3.2019 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu do Čermné nad Orlicí. Na místě jeden spadlý strom přes dráty vedení NN a přes celou šíři vozovky. Hasiči na místě zajistili místo zásahu , motorovou řetězovou pilou rozřezali strom a komunikaci...

4.3.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do ulice Smetanova k odstranění spadlého stromu z drátů elektrického vedení 35KV. Před příjezdem hasičů došlo k zahoření větve  zaklíněné v drátech. Hasiči zajistili místo zásahu a po příjezdu poruchové služby ČEZ , která provedla vypnutí...

21.2.2019 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci úniku nebezpečných látek na komunikaci v Borohrádku do ulice Rudé armády . Jednalo se o cca 20 litrů ropné látky uniklé ze spadlého kanystru. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a vozovku...

25.1.2019 - Ostatní pomoc AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost KOPIS KHK  k ležící osobě na komunikaci u benzínové pumpy v Borohrádku. Hasiči na místě zajistili předlékařské ošetření a tepelnou pohodu staršímu muži po pádu na komunikaci. Po příjezdu ZZS pomohli s transportem pacienta do...

14.1.2019 - Technická pomoc - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do lesního úseku komunikace mezi Borohrádkem a Česticemi k odstranění spadlé části stromu ležící na komunikaci. Hasiči na místě provedli odstranění větví a zametení...

8.1.2019 - Dopravní nehoda - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě linkového autobusu do obce Zdelov. Hasiči na místě za pomoci vyprošťovacího automobilu vytáhli zapadlý autobusu zpět na...

8.1.2019 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému kouři ze sloupu elektrického vedení 35KV u domova důchodců v Borohrádku. Průzkumem zjištěna spadlá větev do drátů elektrického vedení, která zahořela. Hasiči zajistili místo zásahu do příjezdu poruchové služby ČEZ. Pracovníci ČEZ  za pomoci plošiny...

5.1.2019 - Dopravní nehoda - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na komunikaci mezi Borohrádkem a Česticemi . Jednalo se o čelní střed dvou osobních vozidel v zatáčce pod obcí Zdelov. Ve vozidlech cestovalo celkem 5 osob, z toho se jedna osoba zranila. Hasiči na místě  zajistili...

Zásahy za rok 2018

31.12.2018 - Požární asistence - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování každoročního ohňostroje.       Datum....

13.12.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na komunikaci mezi Borohrádkem a Česticemi . Nehoda se obešla bez zranění obou řidičů, hasiči na místě zajistili vozidla proti...

11.11.2018 - Požár v lesním úseku - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru v lesním úseku mezi Borohrádkem a Horním Jelení. Na místě průzkumem zjištěn požár na ploše cca  2x2m, jednalo se o neuhašené ohniště. Hasiči provedli...

30.10.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do lesního úseku komunikace mezi Borohrádkem a Poběžovicemi k odstranění spadlého stromu visícího nad komunikací. Hasiči na místě provedli rozřezání...

29.9.2018 - Požár budovy - Holice, Staré Holice

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje k požáru budovy v Holicích. Jednotka na místě provedla doplnění hasebních látek  do zasahujících...

25.9.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do lesního úseku komunikace mezi Borohrádkem a Holicemi k odstranění spadlé části stromu ležící na komunikaci. Hasiči na místě provedli odstranění větví...

24.9.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla na komunikaci mezi Borohrádkem a Česticemi . Mladý řidič dostal na mokré vozovce smyk a havaroval.  Při příjezdu naší...

24.9.2018 - Dopravní nehoda - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla na komunikaci mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí. Řidička při průjezdu zatáčkou dostala na mokré vozovce smyk a havarovala...

24.9.2018 - Technická pomoc - Monitoring - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK do ulice Jiřího z Poděbrad k nahlášenému zápachu spálené elektrické izolace v kuchyni rodinného domu. Na místě hasiči zjistili zápach z hadru, kterým...

23.9.2018 - Požár lesa - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k ohlášenému kouři z lesa u komunikace vedoucí z Borohrádku na Horní Jelení. Na místě průzkumem zjištěn požár na ploše cca  2x2m. Hasiči provedli uhašení...

9.9.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění sršního hnízda na budově v prostoru nádraží. Roj ohrožoval nájemníky a cestující. Hasiči na místě provedli odstranění hnízda do...

6.9.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému stromu hrozícímu pádem na komunikaci I/36 vedoucí z Borohrádku do Čestic. Na místě nalezen vzrostlý strom nahnutý nad vozovkou. Po dohodě...

2.9.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění části stromu na komunikaci č.305 vedoucí z Borohrádku do Žďáru nad Orlicí. Jednalo se o zlomenou část stromu spadlou na vozovku a bránící provozu. Po...

31.8.2018 - Technická pomoc - Žďár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění sršního hnízda na rodinném domě v obci Žďár nad Orlicí. Roj ohrožoval alergickou seniorku. Hasiči na místě provedli rozebrání části...

30.8.2018 - Únik nebezpečných látek - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k úniku nebezpečných látek na komunikaci z Borohrádku do Čestic. Na vozidle Iveco došlo při jízdě k proražení palivové nádrže kovovým předmětem a úniku motorové nafty....

18.8.2018 - Otevření uzamčených prostot - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost KOPIS k nouzovému otevření bytu do ulice Nerudova. Hasiči na místě za pomoci nastavovacího žebříku vylezli na balkon a přes otevřené balkonové dveře vnikly...

14.8.2018 - Požár - Nová Ves

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje k nahlášenému černému kouři z lesa v okolí obce Nová Ves u Čermné nad Orlicí. Po příjezdu jednotky na místo zásahu provedeným...

13.8.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění vosího hnízda v patce pouličního osvětlení a ve střeše protějšího rodinného domu. Vosy ohrožovali chodce a alergickou seniorku bydlící v...

13.8.2018 - Požár přístřešku - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k ohlášenému požáru do ulice Bělidlo. Při příjezdu jednotky na místo byl zasažen celý přístřešek pro vozidlo, tráva okolo přístřešku a částečně i zaparkované vozidlo....

7.8.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě nákladního vozidla do objektu skladiště vozidel. Při najíždění přepravníku s vozidly do objektu došlo k zaklínění posuvné brány mezi vozidlo a vlek....

28.7.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla a motocyklu. Hasiči provedli předlékařské ošetření jedné zraněné osoby, zajistili vozidla proti požáru a unikající provozní kapaliny...

28.7.2018 - Požár - Horní Jelení

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje k požáru maringotky a odpadu do obce Horní...

26.7.2018 - Technická pomoc - Šachov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění části stromu na komunikaci vedoucí z Borohrádku do Čermné nad Orlicí. Jednalo se o zlomenou větev spadlou na vozovku a bránící provozu. Při příjezdu...

20.7.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému zlomenému stromu na komunikaci z Borohrádku do Vysokého Chvojna. Strom visel nad vozovkou za zatáčkou v lesním úseku silnice a...

18.7.2018 - Požár výrobní technologie - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do místního dřevozpracujícího podniku k požáru linky.  Průzkumem zjištěn požár výrobní linky na pelety, v objektu se nacházela jedna zraněná osoba, které hasiči...

14.7.2018 - Technická pomoc - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění nebezpečného stromu do obce Zdelov, na místo vyjela i výšková technika z Borohrádku. Jednalo se o zlomenou větev hrozící pádem na komunikaci, po...

13.7.2018 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k úniku nebezpečných látek do prostoru benzínové stanice v Borohrádku. Žena si při tankování všimla úniku benzínu z nádrže vozidla. Při příjezdu jednotky na místo již...

10.7.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla na silnici č.317 ve směru  z Borohrádku na Choceň. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla po nárazu do stromu, ve...

3.7.2018 - Dopravní nehoda motocyklu - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě motocyklu v lesním úseku silnice z Borohrádku do Vysokého Chvojna. Sedmnáctileté řidičce na místě poskytli předlékařské ošetření, po příjezdu ZZS...

29.6.2018 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění dvou nádob s vyjetým olejem, které někdo odložil k odpadkovému koši. Hasiči na místě provedli přelití oleje do uzavřené nádoby a předali k...

28.6.2018 - Nouzové otevření dveří - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost Policie ČR k nouzovému otevření bytu do ulice Havlíčkova v Borohrádku. Jednotka nezasahovala, majitelka bytu dveře otevřela před příjezdem...

18.6.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě motocyklu na komunikaci 1/36 . Hasiči ošetřili řidiče a zajistili motocykl proti požáru. Uniklé provozní kapaliny zasypali...

8.6.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě do ulice 5 května. Na křižovatce u benzínové stanice došlo ke střetu motocyklu a osobního vozidla značky Fiat. Hasiči zajistili...

8.6.2018 - Technická pomoc - borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu na komunikaci 1/36 z Borohrádku směr Holice. Strom spadl přes celou šíři vozovky a bránil v provozu. Hasiči na místě provedli za pomoci...

6.6.2018 - Požár výrobní linky - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do místního dřevozpracujícího podniku k požáru linky.  Průzkumem zjištěn požár výrobní linky na pelety. Na místě provedeno hašení ohnisek požáru jedním proudem C,...

2.6.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu:   Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě osobního vozidla, které srazilo v ulici nádražní ženu na přechodu pro chodce. Jednotka nezasahovala, při jízdě k zásahu...

31.5.2018 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost záchranné služby Královéhradeckého kraje  k osobě se zástavou životních funkcí do obce Čestice. Na místě spolupráce s PČR a...

8.5.2018 - Požár lesa - Chotiv

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru lesa do chatové osady Chotiv. Na místě průzkumem zjištěn požár na ploše 20x30 metrů, hašení probíhalo za pomoci dvou proudů C. Po dohašení ohnisek místo zásahu...

5.5.2018 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění vos v prostranství venkovního posezení hospůdky, vosy ohrožovaly děti na dětském...

28.4.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu:   Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla, které srazilo na komunikaci u benzínové stanice v Borohrádku malé dítě. Dívka se  při přebíhání komunikace nerozhlédla a...

18.4.2018 - Požár výrobní technologie - Častolovice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru do společnosti Saint-Gobain Orsil Častolovice. Jednalo se o požár komínu a vzduchotechniky výrobní linky. Hasiči na místě provedli hašení komínu, přilehlé...

16.4.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela spolu s hasiči z Rychnova nad Kněžnou a Holic do ulice Jiřího z Poděbrad v Borohrádku k dopravní nehodě nákladního vozidla. Jednalo se o dopravní...

16.4.2018 - Požár - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotky hasičů z Borohrádku, Rychnova nad Kněžnou a Holic vyjeli k požáru garáže a osobního vozidla do Borohrádku. Na místě hořel osobní vůz značky Peugeot zaparkovaný...

29.3.2018 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost záchranné služby Královéhradeckého kraje  k osobě, která se pokusila o sebevraždu. Osoba převezena do nemocnice. Na místě...

23.3.2018 - Požár - Albrechtice nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela do obce Albrechtice nad Orlicí k požáru zemědělské budovy. Už při příjezdu prvních jednotek na místo byla požárem zasažena velká část objektu. Jednotky likvidovaly oheň...

18.3.2018 - Požár komínového tělesa - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána do ulice Boženy Němcové na ohlášený požár komínového tělesa. Na místě pomocí kominického nářadí provedeno sražení hořících sazí do vybíracího prostoru a následné...

12.3.2018 - Technická pomoc - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k vytažení zapadlého  nákladního vozidla s návěsem. Vozidlo při vyhýbání sjelo na krajnici a hrozilo převrácením.Hasiči za pomoci jeřábu a navijáku na CAS...

12.3.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost Policie ČR k nouzovému otevření bytu do ulice Jiřího z Poděbrad, kde se soused obával o život majitele bytu. Hasiči za přítomnosti Policie ČR byt...

8.3.2018 - Požár elektroinstalace - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru elektroinstalace v rodinném domě do ulice Jiřího z Poděbrad. Průzkumem na místě zjištěno zakouření v jednom pokoji, hasiči po kontrole...

7.3.2018 - Záchrana osob - AED - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost záchranné služby Královéhradeckého kraje  k osobě se zástavou životních funkcí. Po příjezdu na místo ihned zahájili...

6.3.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla na silnici z Borohrádku do Čermné nad Orlicí. Starší řidička při průjezdu pravotočivé zatáčky dostala smyk, s vozidlem bočně...

27.2.2018 - Požár chatky - Borohrádek

Popis zásahu:  Jednotka vyjela k požáru chatky do ulice Jiráskova v Borohrádku. Při příjezdu první jednotky byla chatka o rozměru přibližně 5×7 metrů v lesnatém porostu celá...

27.2.2018 - Otevření uzamčených prostor - Borohrádek

Popis zásahu:Jednotka povolána na žádost KOPIS k nouzovému otevření domu do ulice Jirouškova. Hasiči provedli otevření vchodových dveří, na místě nebyla osoba nalezena. Oznamovatelka...

18.2.2018 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla po nárazu do stromu  na výjezdu z Borohrádku směr Veliny. Při příjezdu jednotky byl řidič i spolujezdkyně z vozidla...

5.2.2018 - Požár komínu - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána do ulice Jiřího z Poděbrad na ohlášený požár komínového tělesa. Na místě pomocí výškové techniky a kominického nářadí provedeno  sražení hořících sazí do...

5.2.2018 - Technická pomoc - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost KOPIS do obce Čermná nad Orlicí k požáru stožáru pouličního osvětlení. Na místě nalezeno spadlé elektrické vedení. Hasiči provedli  zajištění...

28.1.2018 - Požár drážní budovy - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela  k ohlášenému kouři z drážní dřevěné budovy v prostoru nádraží. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěna hořící dřevěná podlaha uvnitř budovy na ploše 5x5 metrů....

25.1.2018 - Dopravní nehoda - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se o nehodu  osobního vozidla, které narazilo do svodidel. Zraněné osobě hasiči...

3.1.2018 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu u domova seniorů v Borohrádku. Strom spadl do prostoru vchodových dveří. Na místě hasiči provedli rozřezání a uklizení kmene i větví...

Zásahy za rok 2017

29.9.2017 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se o čelní střed dvou osobních vozidel, při kterém se zranili dva ze tří účastníků nehody....

28.9.2017 - Dopravní nehoda - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se o čelní střed dvou osobních vozidel, při kterém se zranili oba účastníci dopravní...

27.9.2017 - Dopravní nehoda - Čestice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla s vlekem naloženým dřevěnými prkny, které...

27.9.2017 - Požár elektroinstalace - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do Církevní školy v Borohrádku k údajnému požáru elektroinstalace v půdním prostoru. Na místě provedena evakuace všech osob, vypnutí elektrické energie a plynu. V...

8.9.2017 - Záchrana osob - AED - Týniště nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS KHK k záchraně osoby po kolapsu v Týništi nad Orlicí  do ulice Vašátkova. Na místě hasiči spolupracovali s lékařem ZZS.   Datum....

7.9.2017 - Záchrana osob - AED - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS KHK k záchraně osoby po kolapsu do rozestavěné haly v Borohrádku. Po příjezdu jednotky na místo nalezen muž 54 let se zástavou životních funkcí....

27.8.2017 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla na ještě uzavřeném úseku rekonstruované komunikace z Borohrádku do Žďáru nad Orlicí. Vozidlo po nárazu do stromu skončilo v...

17.8.2017 - Dopravní nehoda - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 v Borohrádku. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních vozidel. Hasiči provedli zajištění vozidel proti požáru.Ve...

11.8.2017 - Technická pomoc - Kostelec nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění padlých stromů na komunikaci. Jednalo se o několik padlých stromů a větví v úseku 8 Km na komunikaci z Kostelce nad Orlicí do Čermné na Orlicí, stromy...

11.8.2017 - Technická pomoc - Svidnice

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění padlých stromů na komunikaci. Jednalo se o několik padlých stromů a větví v úseku 5 Km na komunikaci do Svidnice u Kostelce nad Orlicí, stromy ležely ...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zásahy za rok 2016

31.12.2016 - Požární asistence - Borohrádek - ZOČ

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování každoročního ohňostroje.       Datum....

30.12.2016 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu:   Jednotka povolána na žádost KOPIS KHK do ulice Partyzána Petra k poruše kotle na tuhá paliva. Na místě zjištěn přetopený kotel na tuhá paliva a porucha redukčního ventilu otopného systému. Provedeno odstavení topidla, vybrání...

23.12.2016 - Dopravní nehoda 4 OA - Borohrádek

Popis zásahu:   Jednotka vyjela k dopravní nehodě tří osobních vozidel na výjezdu z Borohrádku směr Holice. Po příjezdu na místo události zjištěna nehoda čtyř osobních vozidel, z toho dvě vozidla po střetu sjela do příkopu a narazila do stromu....

19.12.2016 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK  na likvidaci olejové skvrny do Borohrádku. Jednalo se o uniklou naftu na křižovatce v prostoru náměstí. Skvrnu v délce cca 60 m v jednom jízdním pruhu hasiči zasypali sorbentem a uklidili. Na...

17.12.2016 - Požár osobního vozidla - Zdelov

Popis zásahu: Jednotka povolána k požáru osobního vozidla zaparkovaného u rodinného domu v obci Zdelov. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěno hořící vozidlo značky Ford C Max, vozidlo již celé v plamenech. Na místě nasazen jeden proud C a jeden...

5.12.2016 - Požár - Ždár nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS s vozidly CAS 20, CAS 32  k nahlášenému požáru trávy do obce Žďár nad Orlicí. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěn požár dvou kup klestí v blízkosti železniční tratě. Hasiči provedli dohašení...

3.12.2016 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k otevření vozidla značky Peugeot na křižovatce pod náměstím. Po vystoupení řidiče se nastartované vozidlo na křižovatce samo zamklo a tvořilo překážku na komunikaci. Hasiči provedli za pomoci drátu...

28.11.2016 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k úniku vody do sklepa domu v ulici Nádražní. Voda ve sklepě dosahovala do výšky 80cm. Hasiči na místě provedli odčerpání vody ze sklepního prostoru. Voda a elektrická energie byla po celou dobu...

26.11.2016 - Požár rozvodny NN - Taktické cvičení - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela k taktickému cvičení do firmy Seca  v Borohrádku k údajnému požáru rozvodny NN v prostoru elektrárny ORC. Proveden nácvik hašení elektrického zařízení napájení technologie elektrárny za pomoci stabilního hasícího...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zásahy za rok 2015

31.12.2015 - Požární asistence při odpalování novoročního ohňostroje - Borohrádek

  Popis zásahu: Jednotka na žádost obce provedla dohled na bezpečnost  při odpalování novoročního ohňostroje na místním náměstí.       Datum....

27.12.2015 - Záchrana osoby - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána k záchraně osoby po kolapsu  v místním hostinci. Na místě provedena předlékařská pomoc, osoba již při vědomí. Po příjezdu ZZS provedena pomoc s transportem osoby...

12.12.2015 - Požár pily - Borohrádek - Taktické cvičení

  Popis zásahu: Jednotka povolána k požáru technologie odsávání pilin z linky na zpracování dřevní hmoty v místním dřevařském závodě. Po příjezdu na místo zásahu proveden průzkum a dokončena...

30.11.2015 - Dopravní nehoda osobního vozidla - Borohrádek

Popis zásahu: Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla po nárazu do stromu. Z důvodu chybného vyhlášení poplachu ze strany Krajského operačního střediska HZS HK naší jednotce - jednotka...

3.10.2015 - Dopravní nehoda se zraněním - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána k dopravní nehodě osobního vozidla  na komunikaci I/36 v Borohrádku směr Čestice. Po příjezdu jednotky na místo zásahu jedna osoba mimo vozidlo, druhá osoba...

1.10.2015 - Technická pomoc - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána na technickou pomoc do lesního úseku silnice I/36 z Borohrádku směrem na Čestice. Po příjezdu na místo provedeným průzkumem zjištěna technická závada na motoru...

27.9.2015 - Únik nebezpečných látek - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána operačním střediskem HZSHK k nahlášenému úniku neznámé látky do řeky pod silničním mostem. Po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjištěna látka na vodní hladině na...

21.9.2015 - Odstranění nebezpečné větve - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela do místního domova důchodců k odstranění nebezpečné nalomené větve, která hrozila pádem do místního parčíku. Za pomocí automobilového žebříku AZ 30 a...

17.9.2015 - Odstranění padlého stromu - Nová ves

Popis zásahu: Jednotka vyslána na žádost Kopis k odstranění padlého stromu na vozovku do obce Nová ves u Albrechtic n/O. Jednalo se o ulomenou velkou část stromu, která zasahovala do celé...

Zásahy za rok 2014

31.12.2014 - Ukončení roku - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost obce k dohledu na bezpečnost při odpalování novoročního ohňostroje na místním náměstí.     Datum....

13.12.2014 - Technická pomoc - odstranění nebezpečného stromu - Šachov

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost obce k odstranění nebezpečného stromu u autobusové zastávky  v místní části Šachov. Vzrostlý strom na místě rozřezán a uklizen mimo komunikaci. Na místě...

29.11.2014 - Dopravní nehoda osobního vozidla - Borohrádek směr Čestice

Jednotka povolána na žádost KOPIS  spolu s jednotkou  HZS Královéhradeckého kraje ze stanice Rychnov nad Kněžnou k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, která havarovala na silnici vedoucí...

23.11.2014 - Dopravní nehoda osobního vozidla - Žďár nad Orlicí

Jednotka vyslána k dopravní nehodě osobního vozidla. Na místě události zjištěno, že se jedná o nehodu mladého řidiče, který při průjezdu zatáčkou nezvládl své vozidloVW Golf a havaroval do příkopu....

20.10.2014 - Ostatní pomoc - Odstranění prstýnku - Borohrádek

Popis zásahu: Dne 20. 4. 2010 pomáhali hasiči s odstraněním prstýnku ze zraněného prstu muže, který se dostavil na požární stanici do Borohrádku. Bylo provedeno šetrné odstranění...

18.10.2014 - Technická pomoc - odstranění padlého stromu - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána k odstranění padlého stromu na komunikaci vedoucí z Borohrádku do Ždáru nad Orlicí. Vzrostlý strom na místě rozřezán a uklizen mimo komunikaci.     Datum....

19.9.2014 - Dopravní nehoda dvou osobních vozidel - Častolovice

Popis zásahu: Členové JSDH  vracející se z kurzu ve  vyprošťování z havarovaných vozidel zasahovali u dopravní nehody dvou osobních vozidel na výjezdu z Častolovic směr Čestice. Jednalo se...

16.9.2014 - Požár v oběktu vojenského prostoru - Čermná nad Orlicí

Popis zásahu: Jednotka vyslána na požár lesa ve vojenském prostoru v Čermné nad Orlicí. Jednalo se o taktické cvičení.        Datum....

15.9.2014 - Střet chodce s drážním vozidlem - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyslána k nehodě železničního vozidla na trati Borohrádek - Choceň.  Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná a střet osobního vlaku jedoucího ze směru...

1 | 2 | 3 >>

Zásahy za rok 2013

15.12.2013 - Zajištění komunikace při kácení stromů - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyslána na zabezpečení kácení stromů specializovanou firmou na komunikaci vedoucí z Borohrádku do Čestic. Jednotka na místě řídila dopravu a po ukončení kácení pomohla s...

23.10.2013 - Dopravní nehoda osobního automobilu - Borohrádek

Popis zásahu:  Jednotka povolána k dopravní nehodě osobního vozidla značky Škoda Fábia na silnici č.I/36 z Borohrádku  do Čestic. Po příjezdu na místo dopravní nehody bylo zjištěno že...

28.9.2013 - Technická pomoc - nouzové otevření dveří - Borohrádek

Popis zásahu: Hasiči byli povoláni na žádost ZZS KHK k nouzovému otevření rodinného domu, kde bylo podezření na náhlou zdravotní příhodu seniorky. Toto se nepotvrdilo, seniorka jen tvrdě...

20.9.2013 - Požár v domově důchodců - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotky vyjeli na taktické cvičení do domova důchodců v Borohrádku, kde došlo k údajnému zahoření .Požár elektrického spotřebiče vznikl v čajové kuchyni ve 3 nadzemním patře....

18.9.2013 - Technická pomoc - vyproštění osoby - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána na  žádost ZZS do podniku SECA Borohrádek k pracovnímu úrazu ženy, kterou zachytil pásový dopravník linky na zpracování dřeva. Po příjezdu na místo byla...

15.8.2013 - Dopravní nehoda - Čestice

Popis zásahu: Jednotka povolánana k dopravní nehodě na silnici I/36 směrem na Čestice. Po příjezdu na místo zjištěno že se jedná o dopravní nehodu motocyklisty, který při předjíždění zavadil o...

4.8.2013 - Technická pomoc - uvolnění komunikace - Borohrádek

Popis zásahu: Jedotka povalána na  likvidaci popadaných stromů na silnici směrem z Borohrádku na  Horní Jelení.     Datum....

4.8.2013 - Požár průmyslového objektu - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka vyjela na požár do průmyslového objektu bývalé betonárky. Po příjezdu na místo zásahu požár nenalezen.     Datum....

4.8.2013 - Technická pomoc - odstranění následků větrné smrště - Borohrádek

Popis zásahu: Jednotka povolána na vyvrácený sloup el. vedení a poškozenou střechu budovy v bývalém průmyslovém podniku. Po příjezdu na místo určení jednotka zajistila místo poškozeného sloupu...

1 | 2 | 3 >>

Zásahy za rok 2012

23.11.2012 Úklid vozovky čerpací stanice Borohrádek

  Popis zásahu: Jednotky provedly likvidaci uniklé motorové nafty, která vytekla z osobního vozidla na vozovku. Spolupráce s Policií ČR a SÚS KHK Cestmistrovství Rychnov nad...

12.11.2012 Dopravní nehoda OA

Popis zásahu:  Jednotky povolány k dopravní nehodě osobního vozidla, které skončilo v příkopě. Nehoda bez zranění osob. Hasiči provedeno zajištění vozidla a jeho vyproštění zpět na vozovku. Na...

27.10.2012 Technická pomoc - uvolnění komunikace

  Popis zásahu: Jednotka provedla odstranění spadlých stromů a větví z vozovky. Datum....

21.08.2012 Požár lesní hrabanky

Popis zásahu: Jednotky likvidovaly požár lesní hrabanky malého rozsahu.   Datum....

01.08.2012 technická pomoc - snesení pacienta

Popis zásahu: Jednotka pomohla se snesením a naložením pacienta do sanity ZZS KHK.   Datum....

12.07.2012 Technická pomoc - otevření uzavřených prostor

Popis zásahu: Jednotka provedla nouzové otevření zabouchnutých dveří od bytu, kde byl ponechán zapnutý vařič. Na místě spolupráce s PČR. Datum....

12.6.2012 Dopravní nehoda silnice 1/36

Popis zásahu: Jednotky povolány k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a jednoho nákladního vozidla. Nehoda bez zranění osob. Hasiči provedeno zajištění vozidel a následné vyproštění jednoho...

31.05.2012 Dopravní nehoda nákladního vozidla

Popis zásahu:  Jednotky povolány k dopravní nehodě nákladního vozidla, bez zranění osob. Došlo ke stržení nástavby nákladního vozidla po nárazu do železničního viaduktu. Komunikace v místě...

29.05.2012 Požár - neohlášené pálení opdpadu

Popis zásahu: Jednotky vyjely k neohlášenému pálení odpadu v areálu firmy. Planý poplach. Spolupráce s PČR.     Datum....

1 | 2 >>